ΙΚΑ: Διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010 (ΦΕΚ 1666 Β’/27.07.2011). Μέχρι 01/10/2011 τα σκευάσματα που δεν έχουν δεσμευτεί με αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να χορηγούνται για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από Ιδιωτικά Φαρμακεία χωρίς συμμετοχή.

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων του Καταλόγου Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010 (ΦΕΚ 1666 Β’/27.07.2011)»
Σχετικά:
1.Η Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ.85781 (ΦΕΚ 1666/27.07.2011)
2.Το Γ55/797/15.09.2011 έγγραφο (κοινοποίηση Υ.Α. Φ.80000/οικ.22101 /2493/27.08.2010
3.Το Γ55/702/18.09.2009 έγγραφο (σχετικά με ιδιοσκευάσματα που χορηγούνται σε σπάνιες νόσους στα πλαίσια βραχείας νοσηλείας)
4.Το Γ55/314/05.06.2000 έγγραφο (διαδικασία προμήθειας ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία αναθεωρείται ο κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών ασθενειών του άρθρου 12 παρ.2 του ν.3816/2010, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 01.10.2011 τα σκευάσματα που δεν έχουν δεσμευτεί με αποφάσεις του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να χορηγούνται για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από Ιδιωτικά Φαρμακεία υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. Πρωτ.Γ55/853

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Αγ. Κων/νου 16, 10241-ΑΘΗΝΑ, Πληροφορίες: Χ.Κανή, Τηλ:2105213699, FAX:2105221649, e-mail: dieffarm@otenet.gr
—————
ΠΡΟΣ
1.Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2.Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υγειονομικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)
3.Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, ΤΚ 11854, Αθήνα, e-mail: pfs@ath.forthnet.gr)
4.Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (Μυλλέρου 1 – Αθήνα, e-mail: fsagr@otenet.gr)
5.Φαρμακευτικό Σύλλογο Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 59 & Υψηλάντου, 185 32 Πειραιάς, e-mail: info@fsp.gr)

1. ARZERRA*
2. BARACLUDE
3. BENEFIX*
4. BRAMITOB
5. CARBAGLU
6. CAYSTON
7. CELLCEPT
8. COPEGUS
9. FERRIPROX
10. .FLUDARA*
11. FLUDARABIN/EBEWE*
12. .FLUDARABINE/SPECIFAR*
13. .FLUDARABIN/TEVA*
14. .GLIOLAN
15. ILARIS*
16. INOVELON
17. JAVLOR*
18. MEPACT*
19. MUPHORAN
20. MYCOFEN
21. MYFENAX
22. MYFETIL
23. NOVOSEVEN*
24. PANRETIN
25. PEYONA*
26. PHOTOFRIN*
27. .PRIALT*
28. RAPILYSIN*
29. REBETOL
30. REVOLADE
31. RIBAVIRIN/TEVA
32. SEBIVO
33. TARGRETIN
34. TOBI
35. VIREAD (μόνο για Ηπατίτιδα Β)
36. VOTRIENT

*Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω φάρμακα που επισημαίνονται με αστερίσκο απαιτούν εισαγωγή σε Νοσοκομείο για τη χορήγηση τους (εξαιρούνται τα δισκία Fludara)

Τα ανωτέρω φάρμακα θα αποζημιώνονται όταν στη συνταγή επισυνάπτεται γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, και όπου (εάν) απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το έντυπο διάθεσης.

Επίσης τα κατωτέρω σκευάσματα (φάρμακα εξωτερικού) αποζημιώνονται όταν στη συνταγή επισυνάπτεται α) γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής, και όπου (εάν) απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, συμπληρωμένο το έντυπο διάθεσης, β) έγκριση Επιτροπής Φαρμάκων Αθήνας/Θεσσαλονίκης γ) απόφαση ΕΟΦ που επιτρέπει την εισαγωγή (έντυπο Β) και δ) τιμολόγιο ΙΦΕΤ.

1. CEPLENE
2. CYSTADANE
3. DIACOMIT
4. ORFADIN

Προς διευκόλυνση σας, επισημαίνονται τα κάτωθι:

  • Όλα τα παραπάνω φάρμακα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν.
  • Για τα φάρμακα της ανωτέρω Υ.Α. δεν απαιτείται υποβολή ξεχωριστής συγκεντρωτικής κατάστασης για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Διευκρινίζεται ότι όλα τα υπόλοιπα φάρμακα υψηλού κόστους που είναι δεσμευμένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν να χορηγούνται από τα Φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους (με την εξαίρεση φαρμάκων δεσμευμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προορίζονται για βραχεία νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο και πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του Γ55/837/21.03.2011 εγγράφου μας).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Γρ. Διοικητή
2.Γρ. Υποδιοικητή κου Κ.Νικόλη
3.Γρ. Υποδιοικητή κου Δ.Πατσούρη
4.Γρ. Υποδιοικητή κου Γ.Σαριβουγιούκα
5.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Γ.Γ.Κ.Α.-Διεύθυνση Ασφάλειας & Μητρότητας –Υπόψη κας Κουσουλού
6.Συντονιστές Διοίκησης
7.Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών Λογαριασμών Φαρμακείων
8.Διευθύνσεις Επιθεώρησης
9.Συντονιστές Υγείας και Ασφάλισης
10.ΥΠΕΔΥΦΚΑ, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
11.ΗΔΙΚΑ
12.Κεντρικό Φαρμακείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & Παραρτήματα Κεντρικού Φαρμακείου Αθήνας, Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης
13.Στο συντάξαν Τμήμα (10)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …