ΙΚΑ: Διευκρινίσεις για χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Με ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 12 Ιουλίου διευκρινίστηκε πως στις περιπτώσεις αγοράς του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από το ελεύθερο εμπόριο, τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τον ίδιο ασφαλισμένο ή συγγενή (κατόπιν εξουσιοδότησης) και όχι από τις προμηθεύτριες εταιρείες.

Αθήνα: 12-7-2011
Aριθμ.Πρωτ. Γ55/849

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Αγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι.Μέντης, Τηλ: 210-5213697, fax: 210-5226730

ΠΡΟΣ
1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
2.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
3.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για χορήγηση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού»

Επειδή παρατηρήθηκε ότι εκπρόσωποι εταιρειών που διακινούν το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που αναφέρεται στο υπ’αριθμ.Γ55/768/14-5-10 Γενικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας προσέρχονται στα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να εισπράξουν, αντί των ασφαλισμένων, τη δαπάνη αγοράς του ανωτέρω υλικού, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις αγοράς του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από το ελεύθερο εμπόριο, τα σχετικά δικαιολογητικά δεν θα πρέπει να προσκομίζονται από τις προμηθεύτριες εταιρείες, αλλά μόνο από τον ίδιο ασφαλισμένο ή συγγενή, ο οποίος θα διαθέτει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση και μόνο σε αυτά τα πρόσωπα θα αποδίδεται η σχετική δαπάνη.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π.ΛΙΤΣΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γρ.Διοικητή
2.Γρ.Υποδιοικητή κ.Νικόλη
3.Γρ.Υποδιοικητή κ.Πατσούρη
3.Γρ.Υποδιοικητή κ.Σαριβουγιούκα
5.Γρ.Γεν.Δ/ντριας Υπηρεσιών Υγείας
6.Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης
7.Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας
8.Συντονιστές Διοίκησης
9.ΥΠΕΔΥΦΚΑ
10.Διεύθυνση Οργάνωσης & Απλ/σης Διαδικασιών (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …