ΙΚΑ: Καθορισμός νέων ανώτατων τιμών για μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδικές-νευροχειρουργικές επεμβάσεις

Το ΙΚΑ συνεχίζει χωρίς δισταγμό τις περικοπές. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 14 Ιουλίου, που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου, καθορίζονται νέες ανώτατες τιμές για μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Σημειώνεται πως οι νέες ανώτατες αποδιδόμενες τιμές για κάποια από τα μοσχεύματα έχουν περικοπεί περισσότερο από 65%!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25/ 14-7-2011
Α Π Ο Φ Α Σ Η 168

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-6-1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
  β) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37 ΦΕΚ 34/τ. Β΄/1937).
 2. Την από 7-7-2011 εισήγηση της Δ/νσης Υγειονομικών Υπηρεσιών, με θέμα: «Καθορισμός νέων ανώτατων τιμών για μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδικές-νευροχειρουργικές επεμβάσεις».
 3. Την επισήμανση του κ. Γ. Κωνσταντόπουλου να μην επιβαρυνθούν τυχόν επιπλέον κοστολογήσεις για τα ανωτέρω μοσχεύματα οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Ιδρύματος.
 4. Τις απόψεις των μελών.
 5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην των κ.κ.: Θ. Κακαβά και Δ.Κουμπούρη οι οποίοι μειοψήφησαν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Την έγκριση των νέων ανώτατων αποδιδόμενων τιμών για μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδικές-νευροχειρουργικές επεμβάσεις, με σκοπό τον εξορθολογισμό, όχι μόνο στις τιμές αλλά και την χρήση των μοσχευμάτων, ως κάτωθι:

Α. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 1. Αναθεώρηση τμήματος αρθροπλαστικής από 3000 € σε 1500 €
 2. Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής από 6000 € σε 3000 €
 3. Περιπροθετικά κατάγματα από 3000 € σε 1500 €

Β. ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ (κόστος ανά επίπεδο)

 1. Για αυχενική σπονδυλοδεσία (ΑΜΣΣ) από 1500€/επίπεδο σε 500 € για το ένα επίπεδο και 150 € για κάθε επιπλέον επίπεδο
 2. Για θωρακική σπονδυλοδεσία (ΘΜΣΣ) από 2000€ ανά επίπεδο σε 850 € για το ένα επίπεδο και 300 € για κάθε επιπλέον επίπεδο.
 3. Για οσφυϊκή σπονδυλοδεσία (ΟΜΣΣ) από 2500 € ανά επίπεδο σε 1100 € για το ένα επίπεδο και 650 € για κάθε επιπλέον επίπεδο.

Γ. TΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

 1. Κάταγμα κνημιαίου κονδύλου (πλατώ) από 1500 € σε 750€
 2. Κάταγμα κνημιαίων κονδύλων (πλατώ) από 3000 € σε 1000 €
 3. Συντριπτικά υπερκονδύλια κατάγματα μηριαίου με εσωτερική οστεοσύνδεση και πλάκα από 3000 € σε 1500 €
 4. Συντριπτικά διαυποτροχαντήρια κατάγματα με συντριβή του έσω φλοιού και εφόσον γίνεται ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα από 3000 € σε 1200 €
 5. Συντριπτικά κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης (pilon) από 3000 € σε 1000 €
 6. Συντριπτικά κατάγματα πτέρνας από 2000 € σε 750 €.
 7. Συντριπτικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας με εσωτερική Οστεσύνδεση και πλάκα από 1500 € σε 500 €
 8. Συντριπτικά κατάγματα ωλεκράνου από 1500 € σε 500 €
 9. Συντριπτικά διαυπερκονδύλια κατάγματα αγκώνα από 2000 € σε 750 €
 10. Συντριπτικά κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου, με εσωτερική οστεοσύνδεση και πλάκα, με οστικό έλλειμμα αποδεικνυόμενο από ακτινογραφίες από 2000 € σε 1000 €
 11. Ατροφικές ψευδαρθρώσεις καταγμάτων μηριαίου, κνήμης & βραχιονίου εφόσον αντιμετωπισθούν με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση (όχι ήλωση) από 3000 € (έκαστο) σε 1200 €.
 12. Οστικά ελλείμματα με κυστικές αλλοιώσεις του σκελετού, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώνεται με απεικονιστικό έλεγχο από 2000 € σε 1000 €.

Δεν εγκρίνεται η χρήση μοσχευμάτων σε εξωτερική οστεοσύνδεση και σε ενδομυελική ήλωση.

Δ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:

 1. Αναθεωρήσεις αρθροσκοπήσεων χιαστών συνδέσμων γόνατος από 2500 € σε 1500 €

ΑΛΛΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (περιτονίες, σκληρά μήνιγγα)

 1. Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα μαλακών μορίων και ιστών
  Περιτονία έως 70 mm από 650 € σε 500 €
  Περιτονία έως 150mm από 1500 € σε 1000 €
  Περιτονία άνω των 150 mm από 2600 € σε 1500 €
  Σκληρά μήνιγγα 35 € /cm 2
 2. Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα μαλακών μορίων και ιστών
  Περιτονία έως 70mm από 600 € σε 500€
  Περιτονία έως 150 mm από 1300 € σε 1000 €
  Περιτονία άνω των 150 mm από 2400 € σε 1500 €
  Σκληρά μήνιγγα 30 € / cm2

Επισημαίνεται, ότι τα οστικά μοσχεύματα – αλλομοσχεύματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά των αυτομοσχευμάτων και σε καμία περίπτωση δεν εντάσσονται στα κύρια υλικά μιας επέμβασης.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών.

Παραλήπτες:
Γεν. Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση Υγειονομικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …