ΙΚΑ: Ν.3385/2005 – Διευκρινίσεις για την αναγνώριση ημερών ασφάλισης

Με επείγον Γενικό Έγγραφό του το ΙΚΑ (αριθ. πρωτ. Σ40/4) ανακοίνωσε στις 15/1/2010 διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση ημερών ασφάλισης στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στις οποίες έχουν μεν συμπληρωθεί οι 1500 ημέρες ασφάλισης για τη λήψη σύνταξης, όχι όμως και οι 600 ημέρες ασφάλισης κατά την τελευταία πενταετία.

Το ακριβές περιεχόμενο του εγγράφου έχει ως εξής:

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3385/2005.»
Σχετ: α) Η αρ.91/2005 Εγκύκλιος, β) Το αρ. Σ/40/27/10-3-2006 Γενικό Έγγραφο.

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
Μετά το με αρ. πρωτ. Φ80000/15028/1311/2-10-09 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας), προς το οποίο είχε απευθυνθεί ερώτημα σχετικά με το αν υφίσταται δυνατότητα αναγνώρισης έως και 50 ημερών ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 3385/05, προκειμένου να συμπληρωθούν οι 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία (ειδικός ασφαλιστικός δεσμός), στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί οι κατ΄ελάχιστον απαιτούμενες 1500 ημέρες ασφάλισης για τη λήψη σύνταξης λόγω θανάτου, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

  • Σύμφωνα με το εδ. δ της παρ.1 του άρ. 5 του Ν 3385/05, τα δικαιοδόχα πρόσωπα μπορούν σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, να αναγνωρίσουν μέχρι και 50 ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωσή τους. Στην περίπτωση αυτή οι αναγνωριζόμενες ημέρες συνυπολογίζονται και για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων, όπου αυτές απαιτούνται.
  • Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, η οποία αποσκοπεί αποκλειστικά στην υποβοήθηση των άμεσων ή έμμεσων ασφαλισμένων για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων για λήψη σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προκύπτει ότι η αναγνώριση, στην περίπτωση λήψης σύνταξης θανάτου, μπορεί να γίνει και στην περίπτωση που έχουν μεν συμπληρωθεί οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις (εν προκειμένω οι 1500 ημέρες ασφάλισης), πλην όμως ελλείπουν ημέρες ασφάλισης για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων.
  • Τα ανωτέρω, θα πρέπει αναλογικά να γίνουν δεκτά και στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στις οποίες έχουν μεν συμπληρωθεί οι 1500, όχι όμως και οι 600 ημέρες ασφάλισης κατά την τελευταία πενταετία.
  • Όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφ/σης, τα παραπάνω ισχύουν και για την συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας σε δεύτερη φάση (1000 ημέρες εργασίας από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία) του άρθρου 14 του Ν.1902/90.

Ευνόητο είναι ότι, περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά θα πρέπει να αναθεωρηθούν οίκοθεν.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις:
Γεν.Δ/νση Ασφ.Υπηρεσιών, Διεύθυνση Παροχών
Τμήματα: Κύριας σύνταξης & Διαδοχικής Ασφ/σης
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου, Μ. Σπυριδάκης
Τηλ: 2105215192/5215281, email: diefpar@ika.gr

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …