ΙΚΑ: Οδηγίες για το μέτρο της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων

Επείγον γενικό έγγραφο που υπογράφει ο γενικός διευθυντής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ (στις 8/7/2011) δίνει συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες ή στα Πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία λαμβάνουν τη σύνταξή τους, και συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται πληρεξούσιοι ή εξουσιοδοτημένα άτομα.

Αθήνα, 8/7/2011
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ – Αριθ. Πρωτ. Σ00/ 17
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου, Τηλ: 2105215189, FAX: 2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr
ΠΡΟΣ
Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων.
ΣΧΕΤ: Το Σ00/16/29.6.2011 Γενικό Έγγραφο

Σε συνέχεια του ως άνω Γενικού Εγγράφου μας σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις Τράπεζες ή στα Πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία λαμβάνουν τη σύνταξή τους και όσον αφορά στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται πληρεξούσιοι ή εξουσιοδοτημένα άτομα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Όταν παρουσιάζεται στο Υποκατάστημα εκπρόσωπος του συνταξιούχου προσκομίζοντας πληρεξούσιο, εάν αυτό είναι παλαιό (πέραν του έτους), αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του συνταξιούχου – με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής – ότι το πληρεξούσιο είναι ισχυρό.
  2. Για τις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος βρίσκεται σε αδυναμία επικοινωνίας οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει ή να καταστήσει κάποιον πληρεξούσιο, και δεν νοσηλεύεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα αλλά βρίσκεται στο σπίτι, θα πρέπει να ενημερώνετε τους οικείους ότι θα πρέπει να κινήσουν άμεσα διαδικασίες είτε για το διορισμό προσωρινού επιτρόπου μέσω Ε.Κ.Η. είτε δικαστικού συμπαραστάτη μέσω δικαστηρίου.
    Αν, βέβαια, έχουν κινηθεί διαδικασίες για προσωρινό επίτροπο, οι Ε.Κ.Η. θα πρέπει να εξετάζουν κατά προτεραιότητα αυτές τις αιτήσεις.
    Μέχρι τότε, μπορούν να σας προσκομίζουν βεβαίωση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή μπορεί να πιστοποιήσει ότι ο εν λόγω συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή (υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αστυνομία, δήμος, Κ.Ε.Π. κ.λ.π.).
  3. Για τις περιπτώσεις που συνταξιούχος είναι ανήλικο τέκνο το οποίο λαμβάνει παρα-τετραπληγικό επίδομα ή σύνταξη λόγω θανάτου και το οποίο στερείται Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, αρμόδιος για τις ενέργειες προκειμένου να πιστοποιηθεί η φυσική παρουσία είναι ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση (στην περίπτωση που οι γονείς του δεν βρίσκονται στη ζωή ή έχει εγκαταλειφθεί), ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών (Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης και Α.Μ.Κ.Α.), πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή.
  4. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό αλλά δεν ανήκουν στο Περιφ/κό Υποκατάστημα Αθηνών λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληρεξούσιο που κατοικεί στην Ελλάδα, θα πρέπει ο πληρεξούσιος να προσκομίσει στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών (Δελτίο Ταυτότητας, Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων και Α.Μ.Κ.Α.) σχετικό έγγραφο από την αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή του ξένου κράτους, ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.
  5. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη και δεν έχουν Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων, θα πρέπει να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας ώστε αφού εκτυπωθεί ο 15ψήφιος Αριθμός Μητρώου ΔΙΑ.Σ. να τον παραλάβουν και να επισκεφθούν στη συνέχεια την Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που έχουν ζητήσει να πιστώνεται η σύνταξή τους, για τη διαδικασία της φυσικής καταγραφής.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ στις 29 Αυγούστου 2011, δεν απαιτείται διαδικασία καταγραφής των συνταξιούχων δια της φυσικής τους παρουσίας στην περίπτωση νέων συνταξιούχων για τους οποίους η αναγγελία της σύνταξης με το σχετικό Δελτίο Αναγγελίας Νέου Συνταξιούχου (Δ.Α.Ν.Σ.) στη μηχανογράφηση γίνεται μετά τον 9/2011.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι στα δικαιολογητικά τα οποία οι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν στα Πιστωτικά Ιδρύματα, δεν περιλαμβάνεται Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Δ.Ο.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Παπαδιαμαντοπούλου 87, 11527 ΑΘΗΝΑ
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. – Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ: Β’
Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος, 11745 ΑΘΗΝΑ
3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Ομάδα Υποέργου Παροχών – Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …