ΙΚΑ: Οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με εσωτερική εγκύκλιο του ΙΚΑ που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου, δίνονται αναλυτικές οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ο αριθμός φυσικοθεραπευτικών πράξεων (πχ. T.E.N.S. και BIOFEEDBACK) στους ασφαλισμένους με σοβαρές αναπηρίες. Διαβάστε το ακριβές κείμενο της εγκυκλίου:

Θέμα: Οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς που έχουν αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΑΘΗΝΑ 24.6.2011
Αρ. Πρωτ. Γ32/702, EΓΚΥΚΛΙΟΣ 43

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΕΙΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
Κοινοποίηση:
1.Γρ. Διοικητή
2.Γρ. Υποδιοικητή, κ. Νικόλη
3. Γρ. Υποδιοικητή, κ. Σαριβουγιούκα
4.ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
α. Επιχειρησιακή Ομάδα Υγείας
β. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρετησης

Ι.Α. Σας γνωρίζουμε ότι επίκειται η ανάρτηση στο site του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της ισχύουσας πλέον νέας λίστας των συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρών, η οποία θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους γιατρούς που αποδέχτηκαν τους όρους της Φ40021/οικ.4856/397/ΦΕΚ 478/Β΄/29.3.11 Κ.Υ.Α «Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ» με την αποστολή του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (Εγκύκλιος 26/2011).

Παρακαλούμε να αναρτηθεί άμεσα η νέα λίστα στην υπηρεσία σας με τους γιατρούς της περιοχής ευθύνης σας και να διανέμεται σε όσους ασφαλισμένους έχουν εμφανώς αδυναμία ενημέρωσης από την ανάρτηση.

Επισυνάπτεται κατάλογος 60 γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, οι οποίοι αποδέχθηκαν τους όρους της ΚΥΑ ,αλλά όπως δήλωσαν μέσω του ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ (ερωτ. 2) δεν επιθυμούσαν την ανάρτηση των στοιχείων τους. Για τους γιατρούς αυτούς ισχύει ό,τι και για τους γιατρούς που αναγράφονται στη λίστα.

Επισημαίνεται ότι όποιος γιατρός του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ ΔΕΝ περιλαμβάνεται α) στη νέα λίστα ή β) στον παραπάνω κατάλογο ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ:

– να εξετάζει ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
– να συνταγογραφεί
– να παραπέμπει για παρακλινικές εξετάσεις
– και επομένως ούτε να υποβάλει κατάσταση προς πληρωμή επισκέψεων

Σημειώνεται ότι όταν ρυθμισθεί το θέμα της ένταξης στο τηλεφωνικό ραντεβού όσων γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ έχουν δηλώσει στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ότι το επιθυμούν, θα ενημερωθούν για την ημερομηνία ένταξης και θα τους δοθούν οδηγίες εγγράφως.

Ι.Β. Ανώτατα όρια επισκέψεων

Υπενθυμίζονται τα ανώτατα όρια επισκέψεων (80 για γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ και 50 γι’ αυτούς που είναι παράλληλα και γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για τις οποίες και μόνο θα καταβάλλεται η δαπάνη στους γιατρούς.
Επισημαίνεται ότι μετά τη συμπλήρωση των ορίων δεν μπορεί ο γιατρός:
– να συνταγογραφεί
– να παραπέμπει για παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες κ.λπ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για την παράγραφο Ι απευθυνθείτε:
Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προγραμματισμού
Τηλ: 2105215220-222-223, Fax: 2105228509
Email: diefygyp_progr@ika.gr

Όπως έχουμε άλλωστε επισημάνει στην Εγκύκλιο 26/2011 το ανώτατο όριο αριθμού συνταγών – 100 και 65 – αφορά αποκλειστικά και μόνο τις παραπάνω 80 και 50 επισκέψεις.
Τονίζεται ότι εάν από τη διασταύρωση των στοιχείων προκύψει παράβαση των παραπάνω ο γιατρός δεν θα πληρώνεται για τις πέραν των 80 επισκέψεις, θα αφαιρείται άμεσα από τη λίστα θα κληθεί από τη Μονάδα να επιστρέψει τα συνταγολόγια και δεν θα μπορεί να εξετάζει/συνταγογραφεί πλέον σε ασφαλισμένους μας.
Παρακαλούμε τα Υποκαταστήματα να μας αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία των γιατρών που ενδεχόμενα θα υποβάλουν καταστάσεις με επισκέψεις άνω των 80.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Αναγραφή και έγκριση διαγνωστικών εξετάσεων στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Α. Ο κάθε γιατρός μπορεί να παραγγείλει εξετάσεις που έχουν σχέση με την ειδικότητα του και ειδικότερα:
α) Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας μπορούν να παραγγέλλουν Ενδοκρινολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Ρευματολόγοι, Γυναικολόγοι, Φυσίατροι
β) TRIPLEX καρδιάς οι Καρδιολόγοι
γ) TRIPLEX αγγείων οι Αγγειοχειρουργοί, Νευροχειρουργοί, Χειρουργοί, Νευρολόγοι, Φυσίατροι (καθένας για την ειδικότητά του)
δ) Φυσικοθεραπείες οι Ορθοπαιδικοί, Φυσίατροι, Ρευματολόγοι, Νευρολόγοι.

Β. Ο αριθμός των εξετάσεων που εγκρίνονται ανά ασθενή είναι ο ακόλουθος ανά εξέταση:

α) Μαγνητικές Τομογραφίες: μία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με πλήρη αιτιολόγηση δύο (απαιτείται έγκριση από τον Διευθυντή της Μονάδας Υγείας ή τον Υπεύθυνο Υγειονομικής Υπηρεσίας -για τις υπηρεσίες υγείας που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια-, ή το νόμιμο αναπληρωτή τους). Κανένας γιατρός δεν μπορεί να αναγράψει MRI του ίδιου ή άλλου οργάνου, εάν εντός μικρού χρονικού διαστήματος έχει αναγράψει ήδη την εξέταση για τον ίδιο ασθενή.
β) Αξονικές Τομογραφίες: μέχρι τρεις
Σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών με βεβαρημένο ιστορικό, όταν ζητούνται περισσότερες των δύο μαγνητικών τομογραφιών ή των τριών αξονικών τομογραφιών, αυτές εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο σε κρατικά νοσοκομεία.
γ) Ψηφιακές Αγγειογραφίες: μέχρι δύο όργανα
δ) Υπερηχογραφήματα: μέχρι τρία όργανα. Εξαίρεση αυτού τα υπερηχογραφήματα άνω – κάτω κοιλίας, για τα οποία εγκρίνονται μέχρι έξι (6) όργανα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα αναγράφονται στο παραπεμπτικό άλλα όργανα προς εξέταση.
ε) TRIPLEX καρδιάς: μόνο ένα
στ) TRIPLEX αγγείων: μέχρι δύο
ζ) Ορμονικές εξετάσεις: μέχρι πέντε
η) Καρκινικοί Δείκτες: μέχρι τρεις
θ) Σπινθηρογραφήματα Διαφόρων Οργάνων: μόνο ένα
ι) Σπινθηρογραφήματα Μυοκαρδίου (στατικό-δυναμικό): μόνο ένα
ια) Μαστογραφία: Ακτινογραφία έκαστου μαστού face+profile
ιβ) Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας: μόνο μία. Όχι συχνότερα από ένα (1) έτος και σύμφωνα με τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) γυναίκες της περιεμμηνοπαυσιακής ηλικίας, οι οποίες θεωρούνται σαν περιπτώσεις ταχείας οστικής απώλειας και συγκεκριμένα περιπτώσεις ολικής υστερεκτομής και ωοθηκεκτομής καθώς επίσης γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο. Η εξέταση γίνεται εφάπαξ ή ανά έτος εφόσον οι ασθενείς αρχίσουν θεραπεία
β) άτομα με εγκατεστημένη οστεοπόρωση (οστεοπορωτικά κατάγματα) ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας και εφ’ όσον έχει προηγηθεί ο σχετικός ακτιν/κος έλεγχος
γ) ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα που προδιαθέτουν σε οστεοπόρωση (π.χ. υπερθυροειδισμός, υπερκορτινισμός, υπογοναδισμός) ανεξάρτητα φύλου και ηλικίας

λ) Φυσικοθεραπείες: στις περιπτώσεις ασθενών με κοινές και χρόνιες παθήσεις χωρίς ειδικά προβλήματα, θα χορηγούνται μέχρι 3 παραπεμπτικά ετησίως με 10 συνεδρίες το καθένα και έως 3 πράξεις ανά παραπεμπτικό, ανεξαρτήτως πάθησης. Δεν χορηγείται δηλ. άλλη φυσικοθεραπευτική πράξη με επίκληση νέας πάθησης. Τα είδη Φυσικοθεραπείας που αναγνωρίζονται από το Ίδρυμα είναι τα παρακάτω:

 • Κινησιοθεραπεία (ενεργητική-παθητική)
 • Μηχανοθεραπεία
 • Θεραπευτική γυμναστική
 • Αναπνευστική φυσικοθεραπεία (ασκήσεις παροχέτευσης, γυμναστική αναπνευστικών μυών)
 • Μάλαξη γενική ή τοπική με τα χέρια (χειρομάλαξη) ή με ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρομάλαξη)
 • Έλξεις της σπονδυλικής στήλης με ειδικά τραπέζια ή συσκευές
 • Ηλεκτροθεραπεία (γαλβανικά, φαραδικά, διαδυναμικά, ιοντοφόρηση, διαδερμικός ηλεκτρικός νευρικός ερεθιστής, κυκλοφορητής)
 • Ακτινοβολίες (υπεριώδεις, υπέρυθρες, φωτόλουτρα)
 • Διαθερμίες (βραχέα, υπερβραχέα, μικροκύματα)
 • Υπέρηχοι
 • Επιθέματα (παραφίνη, παραφάγκο, λάσπης , θερμά, ψυχρά)
 • Υδροθεραπεία τοπική και ολόσωμη (δινόλουτρα)
 • Τ.E.N.S (θεραπεία αναλγησίας κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος) και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες ιατρικές ενδείξεις : α) οξεία επώδυνα σύνδρομα μυοσκελετικού συστήματος, β) αντιμετώπιση πόνου καρκινοπαθών υποχρεωτική έγκριση από τον Διευθυντή της Μονάδας Υγείας ή τον ΠΥΥ (στις Μονάδες Υγείας που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια), ή το νόμιμο αναπληρωτή τους).
 • EMG-BIOFEEDBACK (Βιολογική / Λειτουργική Επανατροφοδότηση) με προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την έγκριση εκτέλεσης της πράξης το ηλεκρομυογράφημα, και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες ιατρικές ενδείξεις: α) επανεκπαίδευση παρετικών μυών-κακώσεις περιφερικών νεύρων, β) μυϊκή ενδυνάμωση-καταγράφεται η προσπάθεια του μυός και μεγιστοποιείται η απόδοση του, γ) τενοντομεταθέσεις, δ) κινητικές διαταραχές περιφερειακών νεύρων κεντρικής ή περιφερικής βλάβης [υποχρεωτική έγκριση από τον Διευθυντή της Μονάδας Υγείας ή τον ΠΥΥ (στις Μονάδες Υγείας που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια), ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις για T.E.N.S. και BIOFEEDBACK μπορούν να αποτελούν από μια φυσικοθεραπευτική πράξη εκ των τριών (3) που προβλέπονται ανά παραπεμπτικό και θα αναγράφονται οπωσδήποτε στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Οι συγκεκριμένες φυσικοθεραπευτικές πράξεις υπόκεινται στον εξής περιορισμό: μέχρι δέκα (10) συνεδρίες η κάθε μία το χρόνο για την ίδια πάθηση, άπαξ. Στις περιπτώσεις βεβαρημένων περιστατικών που χρήζουν περισσότερες των δέκα (10) συνεδριών, η έγκριση θα δίδεται από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΑΥΕ) της Μονάδας Υγείας ΙΚΑ του ασφαλισμένου με συμμετοχή ιατρού ανάλογης ειδικότητας και μέχρι δέκα (10) ακόμα συνεδρίες. Πέρα του αριθμού αυτού δεν θα δίδεται άλλη έγκριση.

Γ. Στην παράγραφο 6 του Γενικού Εγγράφου 735/14.2.11 ορίζεται ρητά ότι: Οι παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, κλπ. που αναγράφονται από τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς, εγκρίνονται στη συνέχεια από τους ελεγκτές του Ιδρύματος, οι οποίοι ακολουθούν τις ισχύουσες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οδηγίες. Οι εξετάσεις εκτελούνται στα εργαστήρια των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στα συμβεβλημένα με το Ίδρυμα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα.

–> Επισημαίνεται ότι αρμόδιος ελεγκτής για την έγκριση των παρακλινικών εξετάσεων, θεραπειών κ.λ.π είναι ο ελεγκτής της υπηρεσίας υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής του ιατρείου του γιατρού. Οι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ πρέπει να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους.

Στην ίδια παράγραφο ορίζεται επίσης ότι: Στις Υπηρεσίες Υγείας του Ιδρύματος, στις οποίες δεν εκτελείται κάποια ιατρική εξέταση ή πράξη και παράλληλα δεν υπάρχει σύμβαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εκτέλεσή της, η παραπομπή για αυτήν από γιατρό του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ εγκρίνεται από τον Διευθυντή ή τον ελεγκτή της Μονάδας του Ιδρύματος και στη συνέχεια αποδίδεται δαπάνη μέσω της έκτακτης περίθαλψης.

Δ. Όλες οι εξετάσεις που ζητούνται από συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ για τους ασφαλισμένους μας, αλλά και από τους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (είτε αυτές εκτελούνται σε Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ, είτε σε συμβεβλημένα με το ΙΚΑ Διαγνωστικά Εργαστήρια/Κλινικές/Νοσοκομεία). θα πρέπει να αναγράφονται:
α) είτε στο ειδικό έντυπο εξετάσεων «ΕΝΤΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ» ((έντυπο υψηλού κόστους), με αρ. τυποποίησης 120105051
β) είτε στο απλό έντυπο παραπομπής για εξέταση (Γενικό Έγγραφο Γ32/648/9.6.2011)
γ) είτε στο έντυπο παραπομπής για εξέταση, που διαθέτουν όσοι γιατροί συνταγογραφούν ηλεκτρονικά (Γενικό Έγγραφο Γ32/676/20.6.20011).

Τα παραπάνω έντυπα – εκτός της περίπτωσης Δγ – θα πρέπει να τα προμηθευτούν οι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ από την υγειονομική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής τους με την ίδια διαδικασία χρέωσης που ακολουθείται για τους γιατρούς του ΙΚΑ.
–> EΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΤΥΠΑ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Τα παραπεμπτικά αυτά έχουν δίμηνη ισχύ. Εάν δεν καταστεί δυνατή η διενέργεια της εξέτασης εντός του διμήνου, το παραπεμπτικό επαναθεωρείται από τον ελεγκτή το ανώτερο για δύο επιπλέον μήνες.

Για την διενέργεια Φυσικοθεραπευτικών Πράξεων, υπάρχει το έντυπο «ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» με αρ. τυποποίησης 120114001. Τα παραπεμπτικά Φυσικοθεραπείας έχουν τρίμηνη ισχύ.

Ε. Επισημαίνεται σε όλους τους γιατρούς καθώς και στους ελεγκτές που εγκρίνουν τις εξετάσεις, ότι τα παραπεμπτικά θα πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως, σε όλες τους τις ενδείξεις. Η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των παραπεμπτικών είναι απόλυτα αναγκαία λόγω της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος του τομέα της υγείας, όπου θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του παραπεμπτικού.

Oι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ – όπως και οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – προ της εξέτασης του ασφαλισμένου οφείλουν να ελέγχουν το βιβλιάριο ασθενείας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα.

ΣΤ. Απαγορεύεται η κατάτμηση ομοειδών εξετάσεων, με χορήγηση δεύτερου παραπεμπτικού, προκειμένου να μην καταστρατηγείται το όριο επιτρεπόμενης αναγραφής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αναγράφονται σε διαφορετικό παραπεμπτικό:
– Απλές μικροβιολογικές
– Ορμόνες
– Μαγνητικές
– Αξονικές
– Triplex αγγείων
– Triplex καρδιάς κ.ο.κ

Οι ελεγκτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
– προ της έγκρισης εξέτασης. θεραπείας κ.λ.π θα πρέπει να ελέγχουν αν ο παραπέμπων γιατρός του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ περιλαμβάνεται στη νέα λίστα ή στο συνημμένο κατάλογο γιατρών.
– η ενημέρωση/επιβεβαίωση των ελεγκτών πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση (μέσω του site του ΙΚΑ για όσες υπηρεσίες υγείας διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή με ενημέρωση από την αντίστοιχη μονάδα ασφάλισης) δεδομένου ότι θα αφαιρούνται από τη λίστα οι γιατροί που παραβιάζουν τις σχετικές ρυθμίσεις.

Ζ. Όλες οι ζητούμενες εργαστηριακές εξετάσεις πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου με ημερομηνία-υπογραφή και σφραγίδα του παραγγέλλοντος γιατρού.

Η. Οι ζητούμενες εξετάσεις και ιδιαίτερα οι Βιοπαθολογικές, πρέπει να αναγράφονται από τους γιατρούς χειρόγραφα, χωρίς χρήση προτυπωμένης σφραγίδας. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις εξετάσεις που χαρακτηρίζονται ως επείγουσες. Ως επείγουσες βιοπαθολογικές εξετάσεις μπορούν να χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες, ανάλογα με την εξεταζόμενη παθολογική αιτία:

Γενική αίματος – Τ.Κ.Ε. – Γενική Ούρων – Σάκχαρο αίματος – Ουρία αίματος – Κρεατινίνη αίματος – Τρανσαμινάσες – CPK [MB] – Τροποπίνη- κλάσμα – Χρόνος προθρομβίνης (INR) – Αμυλάση αίματος – Ηλεκτρολύτες αίματος (Κ, Na) – Διάσταση αίματος – Αμυλάση ούρων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για την παράγραφο ΙΙ.1 απευθυνθείτε:
Διεύθυνση Υγειονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανοικτής Περίθαλψης
Τηλ: 2105215224-225-226-227, Fax: 2105228509
Email: diefygyp_anper@ika.gr

Για τις βιοπαθολογικές εξετάσεις που χαρακτηρίζονται επείγουσες, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά αιτιολογημένη διάγνωση, στα βιβλιάρια των ασφαλισμένων.

Θ. Τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 01/06/2011 ανήκουν στο ΕΣΥ, και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι μας για την διενέργεια Αξονικών Τομογραφιών και Μαγνητικών Τομογραφιών θα εξυπηρετούνται από τα Κρατικά Νοσοκομεία ή από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια.

2. Εμβολιασμοί

Οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των Μονάδων Υγείας ή στα συνεργαζόμενα με το Ίδρυμα Κέντρα Υγείας Ε.Σ.Υ., για τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού (Ε.Π.Ε.) που δεν συνταγογραφούνται:
– Διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό, κοκκύτη και πολυομελίτιδας (τετραδύναμα)
– Διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό, κοκκύτη, πολυομελίτιδας και αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β (πενταδύναμα)
– Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β
– Τετάνου
– Ηπατίτιδας Α και Β
– Ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας (τριδύναμο)
– Φυματίωσης
– HPV (κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων)
– 23δύναμο πνευμονιόκοκκου (PPV)
– Δερμοαντίδραση mantoux

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για την παράγραφο ΙΙ.2 απευθυνθείτε:
ΔιεύθυνσηΥγειονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής
Τηλ: 2105215212-213-214, Fax: 2105228509, Email: diefygyp_prol@ika.gr
Διεύθυνση Φαρμακευτική
Τηλ: 210 5213660-659-669, Fax: 2105221649, Email: dieffarm@ika.gr

Τα εμβόλια του Ε.Π.Ε. που συνταγογραφούνται, με 0% συμμετοχή των ασφαλισμένων ΙΚΑ, είναι τα ακόλουθα:

 • Πνευμονιόκοκκου (παιδιατρικό PCV- ανεξαρτήτου αριθ. οροτύπων)
 • Ανεμοβλογιάς
 • Μηνιγγιτιδόκοκκου C
 • Διφθερίτιδας, Τετάνου, κοκκύτη με μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης – Τdap
 • Διφθερίτιδας- τετάνου τύπου ενηλίκου
 • Γρίπης (ομάδες υψηλού κινδύνου)

–> Το εξαδύναμο συνδυασμένο εμβόλιο (διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτη, πολιομυελίτιδας, αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου Β & Ηπατίτιδας Β), δεν έχει μέχρι σήμερα ενταχθεί στα εμβολιαστικά σχήματα του ΙΚΑ και ως εκ τούτου δεν συνταγογραφείται και δεν χορηγείται στους ασφαλισμένους του. Το θέμα θα επανεξετασθεί και θα υπάρξει ενημέρωση.
–> Επιπροσθέτως το εμβόλιο κατά του ροταροϊού δεν έχει ενταχθεί στο (Ε.Π.Ε.) και επομένως δεν συνταγογραφείται και δεν χορηγείται από το ΙΚΑ.

3. Φαρμακευτική Περίθαλψη

3.1.Παρακαλούμε:

 • ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΧΟΡΗΓΉΣΕΙ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ή ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ.
 • ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ.
 • ΟΣΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΝΤΟΠΙΣΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

EΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

3.2.Οδηγίες Συνταγογράφησης

Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ θα πρέπει:

 • να τηρούν τις οδηγίες συμπλήρωσης του ενιαίου εντύπου συνταγολογίου καθώς οι εν λόγω συνταγές προορίζονται για αυτόματη ανάγνωση από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (έγγραφο Γ55/728/19-01-2010 της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μεταγενέστερα που αφορούν σε αυτό το θέμα)
  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση για την παράγραφο ΙΙ. 3 απευθυνθείτε:
  Διεύθυνση Φαρμακευτική
  Τηλ: 2105213660-659-669, Fax: 2105221649, Email: dieffarm@ika.gr
 • να τηρούν τα προβλεπόμενα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων (έγγραφο Γ55/749/26-3-2010 της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης)
 • να παραπέμπουν τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος στα αντίστοιχα φαρμακεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν συνταγογραφούν φάρμακα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από το Ίδρυμα
 • να έχουν γνώση του υπ’ αριθμ. Γ55/836/21-03-2011 εγγράφου της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο δίδονται διευκρινίσεις για τη συνταγογράφηση εμβολίων, φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης/πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας κ.α.

ΙΙΙ. Eπισημαίνεται ότι…

Όσοι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ έχουν πλέον τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την παράγραφο Ι, θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς από τον ιστότοπο του Ιδρύματος www.ika.gr/ Ανακοινώσεις/Εγκύκλιοι για όλες τις οδηγίες και ρυθμίσεις (συνταγογραφία- εξετάσεις- λοιπά θέματα ) που καθορίζονται με εγκυκλίους και γενικά έγγραφα.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα παρακολουθεί τη συνταγογράφηση και τις παραπομπές για διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες κ.λ.π των γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ και σε περίπτωση παράβασης των σχετικών ρυθμίσεων, ο γιατρός θα αφαιρείται άμεσα από τη λίστα και θα ενημερώνονται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Πανελλήνια Ένωση Διαγνωστικών Κέντρων και η αντίστοιχη Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΙV. Nα λάβει γνώση με υπογραφή το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Παροχών και Οικονομικού των υπηρεσιών ασφάλισης.

Συν. 1 κατάσταση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοκ. Μέριμνας

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …