ΙΚΑ: Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Εξαιρέσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του ΙΚΑ (1/9/2011) σχετικά με τις εξαιρέσεις στην Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή γήρατος οι οποίοι λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας, ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση.

Αθήνα, 1-9-2011
Αριθ. Πρωτ. Σ70/41, ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 62

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ. Κων/νου 8 (10241), Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου, Τηλ: 2105215192, e-mail: diefpar@ika.gr
ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής – Δ/νση Εκμετάλλευσης – Τμήμα Συντάξεων (Παπαδιαμαντοπούλου 81, ΤΚ 11527 Αθήνα)
2. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο των τμημάτων Πληρωμών Συντάξεων

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Τροποποίηση των διατάξεων της περ. γ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 – Κοινοποίηση της παρ. 2 α΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.»
Σχετ: Οι με αρ. 51/9-7-2010 και 47/18-7-2011 Εγκύκλιοι.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρ. 38 του Ν. 3863/2010, θεσπίστηκε από 1-8-2010 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών και παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της ανωτέρω διάταξης, εξαιρέθηκαν της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος οι οποίοι λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας του άρθ. 42 του ν. 1140/1981 (Α΄68), όπως ισχύει.

Με την παρ. 2 α΄ του κοινοποιούμενου άρθρου, τροποποιούνται οι διατάξεις της γ΄περ. της παρ. 3 του άρθρου 38, του Ν. 3863/2010, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που είχαν εξαιρεθεί από την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων, όπως ισχύουν σήμερα.

Έτσι, από ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου, εξαιρούνται πλέον από την επιβολή της Ειδικής Εισφοράς, τόσο οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όσο και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 2084/1992 δηλ. ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά.

Ως εκ τούτου, από 5-8-2011, εξαιρούνται από την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν.3863/2010:

Α) Το σύνολο των συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του Ν. 1140/81 δηλαδή, συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση (υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά είτε πριν είτε μετά την 1-1-1993) και ανεξαρτήτως της κατηγορίας του ασφαλιστικού κινδύνου (συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου), και
Β) Το σύνολο των συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας, δηλαδή ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής στην ασφάλιση (υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά είτε πριν είτε μετά την 1-1-1993) και ανεξαρτήτως της κατηγορίας του ασφαλιστικού κινδύνου (συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου).

Συν/να: 3 φύλλα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραμματεία Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Ασφ/κών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Δ/ντριας Παροχών
4. Δ/νση Παροχών (Τμήμα Κύριας Σύνταξης 5 αντίτυπα)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …