ΙΚΑ: Παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 2639/98. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. Α21/449/3 (21/10/2011) παρατείνεται η έναρξη ασφάλισης των πιο πάνω απασχολούμενων έως 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄οίκον απασχολούμενους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 2639/98.
ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ.68/2011 εγκύκλιος.

Αθήνα 21/10/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/3

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2105215260-263, FAX: 2105223228
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με την ανωτέρω σχετική δόθηκαν γενικές οδηγίες για την ασφάλιση των περιστασιακά ή μη απασχολουμένων με το «Εργόσημο».
Στην ίδια εγκύκλιο στην παρ. β΄ του Κεφ. Γ΄ αναφέρεται ότι για τους κατ΄ οίκον απασχολούμενους σε περισσότερους του ενός εργοδότες, οι οποίοι ασφαλίζονται με βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκ), η ασφάλιση με «Εργόσημο» θα αρχίσει από 1/11/2011.

Με το παρόν Γενικό Έγγραφο παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία από τη λήξη της και για δύο (2) ακόμα μήνες.
Έτσι η ασφάλιση της ανωτέρω κατηγορίας θα συνεχισθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 2639/98, μέχρι 31/12/2011.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


Διαβάστε επίσης:

–> 12/02/2013: Ακριβότερο γίνεται το εργόσημο – σε 30% το ασφάλιστρο!

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …