Εισαγωγή στην 3βάθμια εκπαίδευση υποψηφίων με αναπηρία

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), ανακοίνωσε με δελτίο τύπου (1/10/2010) ότι, από φέτος και στο εξής, οι υποψήφιοι, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α’/4-9-2009) και εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 5%, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο όχι στις Γραμματείες των Σχολών, που επιθυμούν να φοιτήσουν, αλλά με κεντρική διαδικασία.

Αρχικά, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν φροντίσει για την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης/αναπηρίας τους, το οποίο θα εκδίδεται από τις ειδικές επταμελείς Επιτροπές που εδρεύουν στα 14 Νοσοκομεία της χώρας που έχουν επισημανθεί για τον σκοπό αυτό. Φέτος, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στις ειδικές επιτροπές ορίστηκε η 20η Οκτωβρίου.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση του πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, είναι τα εξής:

  1. Αίτηση (υπόδειγμα αίτησης περικλείεται στο κείμενο του δελτίου τύπου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr, στην επιλογή ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις/Έγγραφα Εξετάσεων Υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις)
  2. Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα
  3. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ενώ μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά.

Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο προτιμήσεων, εντός του μηνός Νοεμβρίου, στα Λύκεια της χώρας. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στο Λύκειο κατάθεσης, είναι:

  • Τίτλος απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή επικυρωμένο αντίγραφό του ή πρωτότυπος τίτλος απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής.
  • Πιστοποιητικό της αρμόδιας επταμελούς Επιτροπής Νοσοκομείου
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος ή Σχολής 3βάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει αποκτηθεί μετά από την εισαγωγή του σε αυτό με την κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Tα αποτελέσματα επιτυχίας των υποψηφίων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στα Λύκεια κατάθεσης του μηχανογραφικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΔΒΜΘ που είναι η Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων στα τηλέφωνα: 2103442100/ 3442101/ 3442099/ 3442702 ή στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ: www.minedu.gov.gr

–> Το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου του ΥΠΔΒΜΘ θα το βρείτε ΕΔΩ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πανελλαδικές 2014: Δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών/αποφοίτων με αναπηρία

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με θέμα: «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές …

Σ.Κ.Ε.Π…Σου Διαφορετικά

Σ.Κ.Ε.Π...Σου διαφορετικά στη Διαδραστική Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ «Αποτυπώματα» 2012 – 2013,  του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Μικροί και μεγάλοι προσκεκλημένοι, …

Δικαιολογητικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) / Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Επιδοτούμενη κατάρτιση σε δεξιότητες τεχνολογίας

Την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αφορά το νέο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης …

ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013

Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS προχώρησε σε επαναπροκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών και προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με …

Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

ΙΚΥ: Erasmus για φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης με σοβαρές αναπηρίες 2012-2013

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση - ERASMUS, προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και …