Εισφορές Καταργουμένων Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ- Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)

Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1992) ΣΕ ΕΥΡΩ)

01/2006-12/2006
Α 45,00+65,00=110,00
Β 64,00+65,00=129,00
Γ 83,00+65,00=148,00
Δ 102,00+65,00=167,00
Ε 135,00+65,00=200,00
ΣΤ 155,00+65,00=220,00
Ζ 190,00+65,00=255,00
Η 233,00+65,00=298,00
Θ 352,00+65,00=417,00
I 429,00+65,00=494,00

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1992) ΣΕ ΕΥΡΩ

01/06-12/06
Α 71+65=136
Β 99+65=164
Γ 130+65=195
Δ 166+65=231
Ε 202+65=267
ΣΤ 281+65=346
Ζ 313+65=378

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑ
1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΣΑ 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ
ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΔΡΧ ΕΥΡΩ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …