Εισφορές OAEE-Γενικές Πληροφορίες-Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών

Γενικές Πληροφορίες

Με τις διατάξεις του Ν. 2676/99 συστάθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) που προήλθε από την ενοποίηση των Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ και έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων που ασκούν ασφαλιστέο επάγγελμα σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας και μητρότητας, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους.
Πόροι του Οργανισμού προκειμένου να αντεπεξέλθει στο έργο του, εκτός των άλλων είναι και τα έσοδα από μηνιαίες ατομικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Υγείας καθώς και τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται για τη μη έγκαιρη εξόφλησή τους.

Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών

Οι εισφορές καταβάλλονται ανά δίμηνο με το Μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Εισφορών. Στις αρχές κάθε μονού μήνα αποστέλλεται απόδειξη ταχυπληρωμής που αφορά τις εισφορές του προηγούμενου διμήνου και την οποία μπορεί ο ασφαλισμένος να εξοφλήσει εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του μήνα αυτού. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν λάβει απόδειξη ταχυπληρωμής θα πρέπει να απευθυνθεί, όπως και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει για την επανέκδοση της και πάντως πριν το τέλος του μήνα της εξόφλησης ώστε να μην επιβαρυνθεί με πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει απογραφεί στα μητρώα ασφαλισμένων περισσότερων του ενός από τα ενοποιημένα Ταμεία (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και λάβει περισσότερες της μιας απόδειξης ταχυπληρωμής, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο Τμήμα του ΟΑΕΕ για την τακτοποίηση του ασφαλιστικού φακέλου. Δεν εξοφλούν οφειλόμενα διαστήματα ποσά που έχουν καταβληθεί εκτός του Μηχανογραφικού Συστήματος Είσπραξης Εισφορών.

ΕΛΤΑ

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ γίνεται στα Γραφεία των ΕΛΤΑ με το σύστημα της ταχυπληρωμής.
Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι το αναγραφόμενο στην ταχυπληρωμή και σε καμιά περίπτωση διαφορετικό, δηλαδή λιγότερο ή περισσότερο, από αυτό που αναγράφει η ταχυπληρωμή.

Τράπεζα

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται μέσω Τραπεζικού Συστήματος επιλέγοντας δύο εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
1. Με πάγια εντολή
Με πάγια εντολή εξοφλούνται μόνο οι τρέχουσες εισφορές και οι δόσεις ρύθμισης.
Η πάγια εντολή ενεργοποιείται και ισχύει μόνο όταν στην ταχυπληρωμή υπάρχει το μήνυμα «Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΦΕΙΛΗ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ (ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)».
Η πάγια εντολή δεν εκτελείται όταν το ανώτερο όριο που έχει οριστεί είναι μικρότερο από το ποσό της ταχυπληρωμής ή όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο την ημερομηνία εξόφλησης.

2. Με εντολή πληρωμής
Με την εντολή πληρωμής, δηλαδή με χρέωση του Τραπεζικού Λογαριασμού, μπορούν να πληρωθούν τρέχουσες ή και παλαιότερες καθυστερούμενες εισφορές (είτε προσερχόμενοι στο κατάστημα της Τράπεζας ή χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους όπως Internet Banking, Phone Banking κλπ.).
Για την εντολή πληρωμής χρησιμοποιείται ο 13ψήφιος μοναδικός αριθμός (ταυτότητα) που είναι μοναδικός για κάθε ταχυπληρωμή και αναγράφεται μέσα στο πλαίσιο με τα στοιχεία για πληρωμή μέσω τραπεζών.
Επομένως, για να μην απορρίπτονται συναλλαγές καταβολής εισφορών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σωστές ταχυπληρωμές.
Η μη καταβολή του συνολικού ποσού επιφέρει την απόρριψη της συναλλαγής. Σε περίπτωση απόρριψης τα χρήματα επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Οι τράπεζες που κάθε ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί για τις πληρωμές των ασφαλιστικών πληρωμών περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα Συμβεβλημένες Τράπεζες:

Α/Α ΚΩΔ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ
1 014 ALPHA ΝΑΙ ΝΑΙ INTERNET, PHONE
2 015 GENIKI ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET, PHONE
3 084 CITIBANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET, PHONE
4 026 EUROBANK ΝΑΙ ΝΑΙ INTERNET, PHONE
5 011 ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET, PHONE
6 012 EMPORIKI ΝΑΙ ΝΑΙ INTERNET
7 043 ATE BANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
8 017 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET, PHONE APS
9 073 ΚΥΠΡΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET, PHONE
10 054 PROBANK ΝΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
11 087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑPROBANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
12 069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
13 028 ΕΓΝΑΤΙΑ MARFIN ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET, PHONE
14 038 MILLENIUM BANK ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
15 079 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
16 055 FBB FIRST BUSINNESS BANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
17 077 ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
18 047 ASPSI BANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET, PHONE
19 037 PROTON BANK ΟΧΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
20 016 ATTICA BANK ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
21 032 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, INTERNET
22 049 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ OXI ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών

Στο Περιφερειακό Τμήμα καταβάλλονται ΜΟΝΟ οφειλές εκτός μηχανογραφικού συστήματος είσπραξης εισφορών π.χ. εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων η οποία εισπράττεται κατά την εγγραφή και είναι ίση με το 50% του ασφαλίστρου της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …