Καλύφθηκε η δαπάνη χορήγησης καρτών μετακίνησης ΑμεΑ για το 2012

Εγκρίθηκε ποσό από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για την επιχορήγηση Υπεραστικών ΚΤΕΛ που εκτελούν αστικές επιβατικές γραμμές, καθώς και για την κάλυψη της Α’ δόσης έτους 2012 της δαπάνης χορήγησης καρτών μετακίνησης ατόμων με αναπηρία με τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ που εκτελούν αστικές επιβατικές γραμμές.

ΘΕΜΑ: «Επιχορήγηση 15 Υπεραστικών ΚΤΕΛ με το ποσό των 464.100,00 ευρώ»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 15/06/2012
ΔΥ5α/ Γ.Π. 58525

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄
Αριστοτέλους 17, 10187, Πληροφ.: Σκλάβου Σ., Τηλ: 2105232649, E-mail: oiko.a@yyka.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα”.
β. Του Ν. 2362/95 “Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ. Του Π.Δ. 95/00 “Περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας”.
δ. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
2. Την αρ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035 / 02.04.2012 κοινή υπουργική απόφαση.
3. Το αρ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 56533 / 01.06.2012 συμφωνητικό.
4. Την αρ. ΔΥ5α/οικ.58678 / 08 .06.12 απόφαση ανάληψης και δέσμευσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 64554 στο βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.
5. Την Γ.Π.οικ. 139649/09.11.10 (ΦΕΚ 1765/τ.Β΄/10.11.2010) ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την διάθεση συνολικού ποσού τετρακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εκατό ευρώ (464.100,00), που αναλήφθηκε με τη σχετ. (4) απόφαση σε βάρος του Φ. 220, Κ.Α.Ε 2733 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικ. έτους 2012, για επιχορήγηση των παρακάτω Υπεραστικών ΚΤΕΛ που εκτελούν αστικές επιβατικές γραμμές, με τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ. και στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

2. Η επιχορήγηση αυτή, θα καλύψει την Α΄ δόση έτους 2012 της δαπάνης χορήγησης καρτών μετακίνησης Α.με.Α. με τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ που εκτελούν αστικές επιβατικές γραμμές.

Τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ που επιχορηγήθηκαν

ΜΕ Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Λευκά 9θέσια ταξί χωρίς ταξίμετρα για ΑμεΑ

Λευκό θα είναι το χρώμα των ταξί ειδικής μίσθωσης που θα κυκλοφορήσουν χωρίς ταξίμετρο και βάσει τιμοκαταλόγου, σε τουριστικές πιάτσες και ξενοδοχεία. Στην Περιφέρεια της Αττικής πρόκειται να …

Οι κίνδυνοι όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς με το αναπηρικό σου κάθισμα [Video]

Όταν είσαι ανταποκριτής του BBC αναγκάζεσαι να ταξιδεύεις συχνά με αεροπλάνο – το να πετάς, όμως, με αναπηρικό κάθισμα είναι μερικές φορές πιο δύσκολο απ’ όσο πρέπει. Όταν είσαι υποχρεωμένος να πετάς …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχει τη μέση του…

«Είμαι κινητικά ανάπηρος, παραπληγικός, από το 1993 και (δια, μετά)κινούμαι με το ελαφρύ καροτσάκι μου. Τα πρώτα χρόνια της αναπηρίας μου είχα δυνάμεις και όρεξη διεκδικήσεως μιας ζωής όσο το δυνατόν …