Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

ΠΔ 187/2005 – ΦΕΚ 231/Α’/22.9.2005: Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 383/2002 (ΦΕΚ 332/Α/ 30.12.2002) «Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) «Ρύθμιση επαγγέλματος Ειδικού Τεχνικού Προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/89 (137 Α’), όπως αυτό έχει περιληφθεί στο άρθρο 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) και προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) περί ορισμού δαπανών που προκαλούνται από τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

4. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ519/Β/17.3.2004).

5. Την υπ’ αριθμ. 80015/22.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ598/Β/ 22.4.2004).

6. Την υπ’ αριθμ. 27304/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (ΦΕΚ 517/Β/ 17.3.2004).

7. Την υπ’ αριθμ. 9357/28.2.2005 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των Ασφαλιστικών Οργανισμών για τα επόμενα έτη, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 10.000.000 ευρώ, περίπου, συνολικά που θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους ΚΑΕ των ανωτέρω προϋπολογισμών.

9. Την υπ’ αριθμ. 171/13.7.2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1, του π. δ/τος 383/ 2002 (ΦΕΚ 332/Α/ 30.12.2002), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Το ύψος του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου για εσωτερικούς ασθενείς των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας του άρθρου 15 του π. δ/τος 395/1993 (ΦΕΚ 166/Α/1993) καθορίζεται σε 150 ευρώ.

Β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του π. δ/τος 383/2002, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Το ύψος του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου για εξωτερικούς ασθενείς των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας, καθορίζεται σε 70 ευρώ.

Γ. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 5, του π. δ/τος 383/2002, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Το ύψος του νοσηλίου των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες (κατηγορία δ’ του άρθρου 15 του π. δ/τος 395/1993 (ΦΕΚ 166/Α/1993), το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των ΑμεΑ στα Κέντρα αυτά και τις παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/ 29.9.1993 (ΦΕΚ 789/Β793) υπουργικής απόφασης,

α) Για παραμονή – ημερήσια φροντίδα οκτώ (8) ωρών, καθορίζεται σε 40 ευρώ.

β) Για παραμονή – ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών, καθορίζεται σε 50 ευρώ.

Αρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της 15ης Δεκεμβρίου 2005.

Στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση της παρόντος διατάγματος.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ευεργετική επίδραση της Θεραπευτικής Ιππασίας σε άτομα με κινητικά ελλείμματα

Η Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου με κινητικά ελλείμματα στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και …

Ινδία: Εξαλείφθηκε η πολιομυελίτιδα

Η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας είναι γεγονός για την Ινδία, αφού πέρασαν τρία χρόνια χωρίς κρούσμα της ασθένειας. Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν τη Δευτέρα από τότε που αναφέρθηκε το τελευταίο κρούσμα …

Πλύσεις στην ουροδόχο κύστη – Είναι ασφαλείς;

Προσοχή: Το συγκεκριμένο κείμενο περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι ιατρικές και γι' αυτό πριν εφαρμόσετε οτιδήποτε στην πράξη, θα πρέπει πρώτα να ρωτήσετε κάποιο εξειδικευμένο ιατρό. Οι πλύσεις στην …

Η Helixderm θα κυκλοφορήσει πάλι!

Πολλοί άνθρωποι με παραπληγίες, τετραπληγίες και διαβήτη χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια τη Helixderm, μια αλοιφή αμιγώς ελληνική, που εφευρέθηκε από τον ομότιμο καθηγητή του Α.Π.Θ. Βασίλη …

Αποτελούν τα βλαστοκύτταρα μελλοντική θεραπεία για τις κακώσεις νωτιαίου μυελού;

Οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν όντως κάνει πρόοδο στην προσπάθεια για αναζήτηση θεραπείας για την παράλυση που προκαλούν οι κακώσεις νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ), πειραματιζόμενοι σε κλινικές δοκιμές με χρήση …