Κοινωνική οικονομία, επιχειρηματικότητα & κοινωνική επιχειρηματικότητα για ΑμεΑ

Η επιχειρηματικότητα και η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι το επόμενο μέτωπο της κοινότητας των ανθρώπων με αναπηρίες.

Το 2011 μπήκε με μια (μεγάλη) υπόσχεση: Την προκήρυξη προγραμμάτων για την δημιουργία μηχανισμών για την κοινωνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που εξειδικεύεται στις ανάγκες της μειονότητας του πληθυσμού που ζει κάτω από συνθήκες αναπηρίας και των άλλων «μειονεκτούντων» κοινωνικών ομάδων.

Το περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ και το Disabled.GR στην προσπάθειά τους να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες, με παραπληγίες και με τετραπληγίες, δημιούργησε έναν επιπλέον άξονα ενημέρωσης για τα ζητήματα της κοινωνικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας όπως αυτά εξειδικεύονται όταν πρόκειται να αναπτυχθούν από ανθρώπους με σοβαρές ή με λιγότερο σοβαρές κινητικές αναπηρίες, παραπληγίες ή τετραπληγίες.

Οι επιχειρηματίες (κοινωνικοί και συμβατικοί) δεν γεννιούνται. Γίνονται! Χρειάζεται διάβασμα και επιμονή. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις και υψηλής ποιότητας και ποσότητας υπηρεσίες για να χρησιμοποιηθούν και να καταναλωθούν από ανθρώπους με αναπηρίες, από παραπληγικούς και από τετραπληγικούς.

Έτσι είναι δυνατόν να παρακολουθήσετε και να ενημερωθείτε μέσα από το Disabled.GR για όλα αυτά που αφορούν στην κοινωνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Κάτω από το Disabled.GR δημιουργήθηκε ένας εξειδικευμένος μηχανισμός ενημέρωσης και υποστήριξης που αποτελείται από τα εξής:

  • Ενημέρωση από όλες τις ειδήσεις και την αρθρογραφία που αφορούν στην κοινωνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
  • Δημοσίευση όλων των ευρωπαϊκών και των εθνικών προγραμμάτων που αφορούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και οι τρόποι χρηματοδότησης τέτοιων εταιριών και επιχειρήσεων.
  • Αναλύσεις και εκτενή αρθρογραφία για την κοινωνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα έτσι όπως αυτές εξειδικεύονται όταν πρόκειται να αναπτυχθούν από κοινωνικούς επιχειρηματίες που ζουν κάτω από συνθήκες κάποιας σοβαρής ή λιγότερο σοβαρής κινητικής αναπηρίας.
  • Τεχνικά κείμενα που αφορούν στη διαχείριση των επιπλοκών που προκύπτουν εξαιτίας της παράλυσης, της παραπληγίας, της τετραπληγίας, των κακώσεων νωτιαίου μυελού ή της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
  • Τεχνικά κείμενα για τους προσπελάσιμους τρόπους ζωής για επιχειρηματίες και κοινωνικούς επιχειρηματίες με παραπληγίες ή με τετραπληγίες.

Το Disabled.GR έγινε μια μεγάλη βιβλιοθήκη στην οποία υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα τεχνικά κείμενα, ενισχυμένη από ένα χρήσιμο μηχανισμό αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά που υποστηρίζεται από την Google.

Εν αναμονή των προγραμμάτων για την κοινωνική οικονομία:

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2011 δεν είχαν προκηρυχθεί προγράμματα που να στοχεύουν στην ανάπτυξη του μη κερδοσκοπικού τομέα, της κοινωνικής οικονομίας, της κλασικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ωστόσο, η κοινωνική οικονομία είναι το επόμενο μέτωπο που πρέπει να αντιμετωπίσει νικηφόρα η κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες. Όχι μόνο επειδή μπορεί να εξασφαλίσει τον βιοπορισμό, αλλά κυρίως επειδή μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις δομές υποστήριξης που να παρέχουν με χαμηλό κόστος υψηλής ποιότητας και ποσότητας υπηρεσίες που να απευθύνονται στους χρήστες και στους καταναλωτές με σοβαρές αναπηρίες.

Κακός σχεδιασμός προγραμμάτων:

Είμαστε συνηθισμένοι στους κακούς σχεδιασμούς των ευρωπαϊκών και των εθνικών προγραμμάτων. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά επαληθευόμαστε:

Σύμφωνα με τις πρώτες ειδήσεις που προκύπτουν από τις δηλώσεις των υπουργών, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικότερα την επιχειρηματικότητα, ως ένα εργαλείο για το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Πιο απλά, πρόκειται να επιχορηγηθεί η απασχόληση (κυρίως) και όχι η επιχειρηματικότητα και η κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Αυτό είναι λανθασμένο καταρχήν γιατί: Οι θέσεις εργασίας που ανοίγονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι ένδειξη επιτυχίας των επιχειρήσεων και όχι απόδειξη επιτυχίας. Με αυτή την έννοια, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε επιχορήγησει τους καταναλωτές με αναπηρίες, για να καταναλώσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες από τις (κατά τη γνώμη τους) καλύτερες κοινωνικές εταιρείες.

Τώρα, επιχορηγώντας την κοινωνική επιχείρηση ενδέχεται να δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο, αφού οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα εξαρτώνται τόσο από τον χρήστη και καταναλωτή όσο από το κράτος.

Έτσι, εύκολα μπορούν να εκπέσουν και αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην κατηγορία των άλλων γνωστών για την αναποτελεσματικότητα τους «επιχειρήσεων», όπως για παράδειγμα τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι».

Όμως, τελικά, από τους ίδιους τους κοινωνικούς επιχειρηματίες εξαρτάται το εάν θα παραστρατίσουν ή όχι οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η κοινωνική οικονομία γενικότερα.

Το περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ και το Disabled.GR υποστηρίζουν:

Οι εξελίξεις τρέχουν, και όπως πάντα, δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος όταν προκηρύσσεται κάποιο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο το περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ να μην προλάβει να ενημερώσει εγκαίρως. Ευτυχώς όμως υπάρχει το Disabled.GR που μπορεί να ενημερώνει ακαριαία και μέσα από τον εαυτό του (την ιστοσελίδα), αλλά κυρίως μέσα από το newsletter.

Στο Disabled.GR θα βρείτε ένα θησαυρό γνώσεων για την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία αλλά και τους τρόπους που μπορούν να γίνουν κοινωνικές ή συμβατικές επιχειρήσεις από ανθρώπους με παραπληγίες και με τετραπληγίες.

Ταυτόχρονα, το Disabled.GR διαθέτει και το φόρουμ συζητήσεων, που είναι η μεγαλύτερη ψηφιακή κοινότητα ανθρώπων που έχουν κάποιο πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για την αναπηρία. Μέσα από το φόρουμ γίνονται συζητήσεις επί παντός επιστητού της αναπηρίας, της παραπληγίας και της τετραπληγίας.

Το βέβαιο είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποστηριχθούν από το Disabled.GR ώστε να υποβάλλουν εγκαίρως τις προτάσεις τους.

Η κοινωνική οικονομία είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης εργαλείων επιβίωσης:

Η κοινωνική οικονομία και η επιχειρηματικότητα είναι εργαλεία που όταν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να δημιουργήσουν εργαλεία επιβίωσης για χιλιάδες ανθρώπους με αναπηρίες, με παραπληγίες και με τετραπληγίες.

Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς της οικονομίας που μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική ή κοινωνικά επιχειρηματική δραστηριότητα και πρωτοβουλία. Από εμάς εξαρτάται το αν θα χρησιμοποιήσουμε απελευθερωτικά αυτά τα εργαλεία του σύγχρονου πολιτισμού για να δημιουργήσουμε εργαλεία ανθεκτικά στην οικονομική κρίση.

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, www.disabled.gr, Φεβρουάριος 2011

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κατασκευάστρια κοσμημάτων που γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα φτιάχνει αριστουργήματα χιλιάδων δολαρίων [εικόνες+βίντεο]

Για άτομο που γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα η 48χρονη Annette Gabbedey εξασκεί το πιο ακατάλληλο επάγγελμα με το οποίο θα μπορούσε να καταπιαστεί... Και αυτό γιατί παρά τη γενετική ανωμαλία της …

«Άνοιξε» το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας – Προτεραιότητα σε γυναίκες με αναπηρία ή συζύγους/μητέρες ΑμεΑ

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ προκηρύχθηκε το πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας (συνολικού προϋπολογισμού €40 εκ.), που αφορά τις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, …

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης (αρ. πρωτ.: B123290/9.6.2011), με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με …

Κονδύλια για νεανική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με 1.000.000 ευρώ

Αρχίζει από Παρασκευή 1η Ιουλίου η υποβολή προτάσεων από νέους ηλικίας έως 40 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Η …

Οι επιχειρήσεις των Ελλήνων κλείνουν, αλλά οι μετανάστες ανοίγουν νέες επιχειρήσεις: Ένα πάθημα που δεν έχει γίνει (ακόμη) μάθημα

Σύμφωνα με το Μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, παρατηρείται μείωση στις ιδρύσεις των επιχειρήσεων και για κάθε μία νέα επιχείρηση κλείνουν δύο επιχειρήσεις, ενώ η πορεία της συρρίκνωσης …

Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011

Ενδιαφέρον Προεδρικό Διάταγμα για όσους και όσες ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα. Το συγκεκριμένο διάταγμα καθορισμού τους όρους και τις συνθήκες της καταβολής της επιχορήγησης του κεφαλαίου, …

Σε ανοδική τροχιά οι ελληνικές εξαγωγές και ενδιαφέρει την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και το 2011 και σίγουρα ενδιαφέρει την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες. Το πρώτο δίμηνο του έτους οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 37,4% συγκριτικά …

Το επιχειρείν είναι επιλογή καριέρας!

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010: Αναζητώντας διέξοδο από την Κρίση», το 66% των Ελλήνων, θεωρούν πως η …

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου: Το όνειρο του Οδυσσέα

Μόλις διαβάσαμε τον τίτλο της ανακοίνωσης της Μηχανικής «Πραγματοποιείται το όνειρο του Οδυσσέα», ο νους μας πήγε αμέσως στον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, έναν αγωνιστή της ζωής και έναν leader της …

Είναι η οικονομική αυτοδυναμία εφικτή;

Όταν η ζωή πραγματώνεται κάτω από συνθήκες αναπηρίας τότε το κόστος ζωής επιβαρύνεται από το οικονομικό κόστος της κάλυψης των επιπρόσθετων αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας. Το …