Κοινοποίηση αποφάσεων περί εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης

Ο ΕΟΠΥΥ κοινοποίησε την απόφαση εφαρμογής των 160 θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης που έχουν εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση αποφάσεων περί εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης
Σχ.: «Η υπ’αριθμ.Υ4α/οικ.Γ.Υ.155/29-2-12 απόφαση των Υπουργείων Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης & Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (κοινοποιηθείσα με την με αρ.ΦΕΚ 545/1-3-12 Υπουργική απόφαση, τεύχος Β’)»

Αθήνα, 14-3-12
Αρ. Πρωτ.:10301

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) www.eopyy.gov.gr – Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας – Δ/νση: Φαρμάκου – Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων
Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι, Τηλ: 2106871755, Fax: 2106871792, E-mail: d6@eopπ.gov.gr

Κατ’εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε η πλήρης και καθολική εφαρμογή των όσων περιγράφονται στα εκατόν εξήντα (160) θεραπευτικά πρωτόκολλα που έχουν εγκριθεί από το ΚΕ.Σ.Υ. και τα οποία έχουν δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Σε εναρμόνιση με την παραπάνω απόφαση, θέτουμε υπόψη σας ότι
ανατίθεται στους Διευθυντές των Νομαρχιακών Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η εφαρμογή και η παρακολούθηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης για όλους τους ιατρούς που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης τους και συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν αυτού, με ευθύνη τους, συστήνονται τριμελείς επιτροπές σε κάθε Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επισημαίνεται ότι οι τριμελείς αυτές επιτροπές θα αποτελούνται από ιατρούς των Μονάδων Υγείας και από φαρμακοποιό, εφ’όσον υπηρετεί στην αντίστοιχη Μονάδα Υγείας.

Τέλος, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική απόφαση, για τον
συντονισμό και την παρακολούθηση της καθολικής εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθώς και την υποχρέωση της σύνταξης μηνιαίας έκθεσης για την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, συνιστάται και συγκροτείται τριμελής συντονιστική επιτροπή, αποτελούμενη από Διοικητή Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», ως Πρόεδρο, Υγειονομικό Διευθυντή ΕΤΑΑ και Διευθυντή Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …