ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

H θέσπιση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ, Ν.2434/1996), η επέκτασή του (Ν.2556/1997), η αύξηση του ποσού κατά 50% (Ν.2676/1999) και η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή του(το ποσό του ΕΚΑΣ από 12.000 δρχ. μηνιαίως ανήλθε στις 18.000 δρχ περίπου).

Το μέτρο αυτό καλύπτει 360.000 περίπου δικαιούχους. Η θέσπιση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στα κατώτατα όρια συντάξεων του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών. Οι συντάξεις την περίοδο 1993-1999 αυξήθηκαν σύμφωνα με τον πληθωρισμό και σε μερικά Ταμεία οι χορηγηθείσες αυξήσεις υπερέβησαν τον πληθωρισμό. Τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ το 1994 αντιστοιχούσαν σε 17 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη(ΗΑΕ). Σήμερα μαζί με το ΕΚΑΣ(που αυξήθηκε κατά 50%) αντιστοιχούν σε 19,7 Η.Α.Ε, εάν δε συνυπολογιστεί και η μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα Φάρμακα από 25% σε 10%, οι μηνιαίες απολαβές των χαμηλοσυνταξιούχων λόγω γήρατος που δικαιούνται ΕΚΑΣ ξεπερνούν από 1-1-1999 κατά πολύ τα 20 Η.Α.Ε.
τα μέτρα για τη Ναυπηγοεπισκευστική Ζώνη, για τους χρόνια ανέργους, για το Φάρμακο, για τη Βαμβακουργία, την Softex, τους νέους αγρότες, τους Ποντίους αποτελούν μερικά, πολύ σημαντικά παραδείγματα.
η παροχή περίθαλψης από το Ι.Κ.Α. στους μακροχρόνια άνεργους άνω των 55 ετών. (με 3000 ημέρες ασφάλισης, ΥΑ 21/οικ 1804/7-1- 1997, Β’22) και στους νέους ανέργους μέχρι 29 ετών.
η πρόβλεψη καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 50% για οικοδομές νέων αγροτών (άρθρο 26 του ν. 2520/97)
η πρόβλεψη καταβολής μειωμένων οικοδομικών εισφορών κατά 30% σε υπηκόους Ποντιακής καταγωγής λόγω προσωπικής απασχόλησης (άρθρ.4 παρ.7 ν.2556/97).
η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το ΙΚΑ στους ανέργους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και τα μέλη των οικογένειών τους για τα έτη 1996, 1997, 1998. (εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 30 ημέρες εργασίας σε Ναυπηγοεπι- σκευαστικές εργασίες τα έτη 1992, 1993, 1994 – άρθρο 20 παρ. 2 ν. 2556/97).
η θέσπιση ενιαίων κανόνων για όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης χρεών των αποδεδειγμένα πληγέντων από θεομηνίες υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 2556/97).
η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων που παρακολουθούσαν επιδοτούμενα από το Ε.Κ.Τ. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 18 ν. 2458/97).
η πρόβλεψη, στο καταβαλλόμενο επίδομα ανεργίας που χορηγεί το Τ.Α.Τ.Τ.Α. και το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., να παρακρατείται εισφορά κλάδου ασθένειας προκειμένου οι ημέρες ανεργίας να θεωρούνται ημέρες ασφάλισης ασθένειας (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 2556/97).
η χορήγηση δωρεάν από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς των ειδικών προϊόντων διατροφής σε ασφαλισμένους που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα (άρθρο 20 παρ. 3 ν. 2556/97).
η κάλυψη, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α., δαπανών αγωγής σε ειδικά σχολεία των σωματικά και νοητικά αναπήρων παιδιών των ασφαλισμένων τους χωρίς όριο ηλικίας ύστερα από γνωμάτευση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής (άρθρο 20 παρ. 17 ν. 2556/97).
η αύξηση του ημερήσιου νοσηλίου-τροφείου που καταβάλλεται από ασφαλιστικούς οργανισμούς σε ιδρύματα για την περίθαλψη παιδιών ασφαλισμένων που έχουν σωματικές και νοητικές αναπηρίες (ΥΑ 21/1639/19-2-97, Β’ 193)
η χορήγηση από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους επιδόματος αεροθεραπείας ύψους 57.000 (Υ.Α. 21/943/22-7-97, Β’ 629).
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.
Αυξήσεις συντάξεων.
Οι συντάξεις αυξήθηκαν σύμφωνα με τον πληθωρισμό και σε μερικά Ταμεία, οι χορηγηθείσες αυξήσεις υπερέβησαν τον πληθωρισμό.
Κατώτατα όρια
Τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ το 1994 αντιστοιχούσαν σε 17 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Σήμερα μαζί με το ΕΚΑΣ αντιστοιχούν σε 19.7 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. (Το ποσό του ΕΚΑΣ αυξήθηκε κατά 50% από το 1999).
Μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα φάρμακα.
Το ποσοστό συμμετοχής των συνταξιούχων στην αγορά των φαρμάκων μειώθηκε από 25% σε 10% για όσους δικαιούνται ΕΚΑΣ. (παρ.1 άρθρο 34 ν.2676/99).
Ειδική εισφορά συνταξιούχων.
Το ποσό της σύνταξης επί του οποίου δεν υπολογίζεται η ειδική εισφορά αυξήθηκε στις 120.000 δρχ. από τις 100.000. (παρ.2 άρθρου 25 του 2556/97).
Αύξηση των κατωτάτων ορίων συντάξεων των νεοασφαλιζόμενων.
Τα κατώτατα όρια σύνταξης που χορηγούνται στους ασφαλιζόμενους για πρώτη φορά από 1.1.93 και εφεξής, αυξήθηκαν κατά 50% (άρθρο 64 του ν.2676/99).
Χορήγηση σύνταξης θανάτου και σε χήρους.
Με τον πρόσφατο νόμο 2676/99 χορηγήθηκε σύνταξη και στον χήρο σύζυγο με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται και στην χήρα (άρθρο 62).
Αύξηση κατωτάτων ορίων συντάξεων του ΤΣΑ.
Τα κατώτατα όρια συντάξεων του ΤΣΑ αυξάνονται σταδιακά στο ύψος των κατωτάτων ορίων του ΤΕΒΕ (παρ.2 άρθρου 8 του ν.2676/99).
Επιστροφή στην αρχή
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
• Η δημιουργία του νέου Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ. Ετσι καλύφθηκε, για πρώτη φορά, με σύστημα υποχρεωτικής ανταποδοτικής κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο μάλιστα το κράτος έχει οικονομική συμμετοχή διπλάσια του ασφαλισμένου, το 20% περίπου του ελληνικού πληθυσμού, αφού στο νέο κλάδο έχουν εγγραφεί πάνω από 760.000 άτομα. Επίσης στο νέο κλάδο υπήχθησαν οι ημεδαποί και αλλοδαποί αγρεργάτες καθώς και οι νέοι αγρότες άνω των 18 ετών. Οι παροχές του νέου Κλάδου είναι ανάλογες τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς το επίπεδο προστασίας, με αυτές που ισχύουν για τον αστικό πληθυσμό.
Ειδικότερα :
Καθιερώθηκαν 7 ασφαλιστικές κατηγορίες ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τον ασφαλισμένο.
Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά από 15 έτη ασφάλισης και σύνταξη λόγω αναπηρίας μετά από 1 έτος ασφάλισης.
Καθιερώθηκε ελάχιστο ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχημα εκτός εργασίας, που είναι ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί στα 15 έτη ασφάλισης.
Καθιερώθηκε ελάχιστο ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή ατύχη α κατά την απασχόληση, το οποίο είναι ίσο με το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
Καθιερώθηκε η προσαύξηση των συντάξεων λόγω γήρατος και αναπηρίας, με επιδόματα συζύγου (10%) και παιδιών (8%, 10%, 12% για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο παιδί αντίστοιχα).
Καθιερώθηκε η χορήγηση σύνταξης σε επιζώντα μέλη (σύζυγο και παιδιά) θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Κλάδου.
Προβλέφθηκε συγκεκριμένος τρόπος ετήσιας αύξησης των συντάξεων του Κλάδου (βασικής και πρόσθετης σύνταξης). Ειδικότερα η κύρια σύνταξη θα αυξάνεται κατ΄έτος σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων ενώ η βασική και η πρόσθετη θα αυξάνεται σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή.
Θεσμοθετήθηκε η αναπροσαρμογή του ποσού των ασφαλιστικών κλάσεων την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δ.Υ. (ν.2676/99) με στόχο την ανάλογη αύξηση του ποσού της σύνταξης, των συνταξιοδοτουμένων από τον κλάδο.
Καθιερώθηκε ο θεσμός της διαδοχικής ασφάλισης τόσο για το χρόνο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών όσο και για το χρόνο της πρόσθετης ασφάλισης, με στόχο την διευκόλυνση των αγροτών στην αλλαγή της επαγγελματικής απασχόλησης.
Η πρόβλεψη καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 50% για οικοδομές νέων αγροτών (άρθρο 26 ν.2520/97).

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …