Μικρές επιχειρήσεις: 10 συμβουλές για την επιτυχία

Η ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης είναι μια επίπονη προσπάθεια που απαιτεί αρκετή προετοιμασία. Υπάρχουν 10 βήματα που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι σκέφτονται να δοκιμάσουν αυτήν την πρόκληση με αυξημένες τις πιθανότητες για επιτυχία.

Κάθε βήμα είναι ένα εργαλείο και όλα μαζί παρέχουν ένα προσχέδιο για την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

Κάθε βήμα απαιτεί τεράστια προσπάθεια και πολλούς ελιγμούς για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης, αυτά τα 10 βήματα θα αυξήσουν τις πιθανότητες για επιτυχία.

Τα δέκα βήματα είναι τα εξής:

1ο Βήμα: Θέστε προσωπικούς και εταιρικούς στόχους

Η επιτυχία μιας νέας επιχείρησης απαιτεί συνδυασμό γνώσης και ευκαιριών. Αναπτύξτε και διατυπώστε με σαφήνεια τους στόχους σας σε ένα γραπτό σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης. Οι στόχοι σας δίνουν την κατεύθυνση και σας βοηθούν να φτάσετε στον προορισμό σας, δηλαδή στην επιτυχημένη επιχείρηση, σε ελάχιστο χρόνο, με μικρή προσπάθεια και λίγα έξοδα.

2ο Βήμα: Προσδιορίστε ένα βιώσιμο τμήμα της αγοράς για το προϊόν/υπηρεσία σας

Ανεξάρτητα από το πόσο οξύνους είστε, αν η αγορά δεν σας υποστηρίξει, δεν έχετε και πολλές πιθανότητες να επιβιώσετε. Γι’ αυτό, προσδιορίστε, πρώτα, μια ανάγκη πελατών, η οποία δεν έχει καλυφθεί και έπειτα αναπτύξτε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ώστε να την ικανοποιήσετε. Προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει ζήτηση για το προϊόν σας ή τις υπηρεσίες που θα προσφέρεται, πρέπει να δοκιμάσετε την αγορά διεξάγοντας διάφορες έρευνες αγοράς.

3ο Βήμα: Αναπτύξτε ένα σχέδιο marketing

Ο σκοπός του σχεδίου marketing είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσετε να προσεγγίσετε και να διατηρήσετε κερδοφόρους πελάτες.
Αυτό το σχέδιο μάρκετινγκ, θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του συνολικού επιχειρηματικού σας σχεδίου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εκ των προτέρων και να δηλώνει:
• σε ποιον θα απευθυνθείτε,
• πώς θα διεισδύσετε στην αγορά,
• γιατί θα επιτύχετε με τις διαφημιστικές καμπάνιες σας, και τέλος
• ποιο θα είναι το ύψος των πωλήσεών σας σε ετήσια βάση για τα επόμενα πέντε χρόνια.

4ο Βήμα: Δημιουργήστε την αρχική έκδοση του επιχειρηματικού σας σχεδίου

Η αρχική έκδοση του επιχειρηματικού σας σχεδίου είναι μια σύνοψη της κατεύθυνσης προς την οποία σχεδιάζετε να οδηγήσετε την επιχείρηση, μια ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων σας καθώς και ένας σκελετός βάσει του οποίου θα αναπτύξετε το επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο και θα πρέπει να αντανακλά το μοναδικό περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσετε, καθώς και ποιο σκέφτεστε να είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε αφενός να εξασφαλίσετε σημαντικούς συνεργάτες και αφετέρου να διατυπώσετε τις οικονομικές σας προβλέψεις.

5ο Βήμα: Προσδιορίστε τις οικονομικές σας ανάγκες

Μετά την ανάπτυξη του αρχικού επιχειρηματικού σας σχεδίου, μπορείτε να ξεκινήσετε τον προσδιορισμό των οικονομικών σας αναγκών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο επίσημο σχέδιο. Η ανάλυση της αγοράς οδηγεί σε προβλέψεις πωλήσεων, οι οποίες θα καθορίσουν το επίπεδο στελέχωσης της επιχείρησης και αυτό με τη σειρά του θα καθορίσει τον λειτουργικό σας προϋπολογισμό, βάσει του οποίου θα δημιουργήσετε τις οικονομικές σας προβλέψεις και θα καθορίσετε την προβλεπόμενη ταμειακή ροή.

6ο Βήμα: Διαμορφώστε τις σημαντικές ομάδες (ιδρυτές, διοίκηση, διευθυντές)

Το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο που έχετε ήδη φτιάξει θα σας βοηθήσει να προσελκύσετε άτομα με προσόντα στην επιχείρησή σας και να οικοδομήσετε ένα ισχυρό διοικητικό συμβούλιο ή μια επιτροπή συμβούλων. Πριν αναπτύξετε το επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε δημιουργήσει μια ισχυρή διοικητική ομάδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Εάν υπάρχουν κενά σε αυτό το σημείο, πρέπει να τα καλύψετε πριν προχωρήσετε στο επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο.

7ο Βήμα: Οριστικοποιήστε τις οικονομικές σας ανάγκες και δημιουργήστε το επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο σας

Ξεκινώντας από το αρχικό σχέδιο αναπτύξτε ένα πλήρες επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύει με πειστικό τρόπο ότι η επιχείρησή σας μπορεί να πωλήσει αρκετά προϊόντα ή υπηρεσίες ώστε να αποβεί κερδοφόρα και να προσελκύει υποψήφιους πελάτες.

8ο Βήμα: Αναπτύξτε μια στρατηγική marketing για χρηματοδοτήσεις

Αυτό το βήμα δεν αναφέρεται στη στρατηγική marketing για την πώληση του προϊόντος ή των υπηρεσιών σας, αλλά σε μια στρατηγική για την προώθηση του εαυτού σας και της επιχείρησης σας σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προκειμένου να αυξήσετε το απαιτούμενο κεφάλαιο.

9ο Βήμα: Διαφημίστε το σχέδιό σας με επιτυχία, προκειμένου να προσελκύσετε κεφάλαια

Μετά την ανάπτυξη της στρατηγικής προώθησης της επιχείρησης σας σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και προσέγγισης οικονομικών πόρων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εργαλεία διαπραγμάτευσης τα οποία θα σας δώσουν πληροφορίες για τον ανταγωνισμό καθώς και τη δυνατότητα να προσελκύσετε κεφάλαια βάσει των δικών σας όρων, και όχι, μόνο, βάσει των όρων των επενδυτών σας.

10ο Βήμα: Διαφημίστε το προϊόν/υπηρεσία σας και διαχειριστείτε την επιχείρηση ώστε να επιτύχετε τους στόχους που θέσατε

Το τελευταίο βήμα αφορά στη συνεχή διαχείριση και διαφήμιση της επιχείρησής σας, όπου θα χρειαστείτε ισχυρά εργαλεία διοίκησης και δεξιότητες marketing ώστε να διασφαλίσετε ότι θα επιβιώσετε στην αγορά.

Κάθε ένα από αυτά τα 10 βήματα, εφόσον εκτελεστεί με αυτή τη σειρά, οικοδομεί γερά θεμέλια για το επόμενο βήμα που ακολουθεί.

Προσεγγίζοντας με αυτόν τον μεθοδικό τρόπο τη δημιουργία της δικής σας νέας Μικρής Επιχείρησης, και χωρίς να χρησιμοποιείτε μια αμεθόδευτη και ανοργάνωτη προσέγγιση, θα αρχίσετε να αποκτάτε την απαιτούμενη ΕΜΠΕΙΡΙΑ η οποία με τη σειρά της, πολύ σύντομα θα σας οδηγήσει στην ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

Γιάννης Λυμβαίος

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κατασκευάστρια κοσμημάτων που γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα φτιάχνει αριστουργήματα χιλιάδων δολαρίων [εικόνες+βίντεο]

Για άτομο που γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα η 48χρονη Annette Gabbedey εξασκεί το πιο ακατάλληλο επάγγελμα με το οποίο θα μπορούσε να καταπιαστεί... Και αυτό γιατί παρά τη γενετική ανωμαλία της …

«Άνοιξε» το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας – Προτεραιότητα σε γυναίκες με αναπηρία ή συζύγους/μητέρες ΑμεΑ

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ προκηρύχθηκε το πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας (συνολικού προϋπολογισμού €40 εκ.), που αφορά τις περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, …

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε διευκρινίσεις που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση της απασχόλησης (αρ. πρωτ.: B123290/9.6.2011), με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με …

Κονδύλια για νεανική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με 1.000.000 ευρώ

Αρχίζει από Παρασκευή 1η Ιουλίου η υποβολή προτάσεων από νέους ηλικίας έως 40 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Η …

Οι επιχειρήσεις των Ελλήνων κλείνουν, αλλά οι μετανάστες ανοίγουν νέες επιχειρήσεις: Ένα πάθημα που δεν έχει γίνει (ακόμη) μάθημα

Σύμφωνα με το Μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, παρατηρείται μείωση στις ιδρύσεις των επιχειρήσεων και για κάθε μία νέα επιχείρηση κλείνουν δύο επιχειρήσεις, ενώ η πορεία της συρρίκνωσης …

Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011

Ενδιαφέρον Προεδρικό Διάταγμα για όσους και όσες ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα. Το συγκεκριμένο διάταγμα καθορισμού τους όρους και τις συνθήκες της καταβολής της επιχορήγησης του κεφαλαίου, …

Σε ανοδική τροχιά οι ελληνικές εξαγωγές και ενδιαφέρει την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και το 2011 και σίγουρα ενδιαφέρει την κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες. Το πρώτο δίμηνο του έτους οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 37,4% συγκριτικά …

Το επιχειρείν είναι επιλογή καριέρας!

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010: Αναζητώντας διέξοδο από την Κρίση», το 66% των Ελλήνων, θεωρούν πως η …

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου: Το όνειρο του Οδυσσέα

Μόλις διαβάσαμε τον τίτλο της ανακοίνωσης της Μηχανικής «Πραγματοποιείται το όνειρο του Οδυσσέα», ο νους μας πήγε αμέσως στον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, έναν αγωνιστή της ζωής και έναν leader της …

Είναι η οικονομική αυτοδυναμία εφικτή;

Όταν η ζωή πραγματώνεται κάτω από συνθήκες αναπηρίας τότε το κόστος ζωής επιβαρύνεται από το οικονομικό κόστος της κάλυψης των επιπρόσθετων αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας. Το …