ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑμΕΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σε ποιους απευθύνεται: Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 – 65 ετών.
Περιγραφή: Τετραετές πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών.
Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου θεωρείται περίοδος προσαρμογής και ο εργοδότης υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του, αλλά και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία.

Γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300 EURO
Παροχές: Ο εργοδότης επιδοτείται με 22 EURO, για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για 36 μήνες.
Ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Δικαιολογητικά: Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. 2643/98 του ΙΚΑ, με την οποία να πιστοποιείται ότι το άτομο έχει ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
Χρόνος Υπαγωγής: 10/4/2002 έως και 31/12/2002.

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σε ποιους απευθύνεται: Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 – 65 ετών.
Περιγραφή: Τετραετές πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών.
Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου θεωρείται περίοδος προσαρμογής και ο εργοδότης υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του, αλλά και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία.
Γι’ αυτές τις ενέργειες επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300 EURO
Παροχές: Ο εργοδότης επιδοτείται με 22 EURO, για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για 36 μήνες. Ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει το άτομο άλλους 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Δικαιολογητικά: Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. 2643/98 του ΙΚΑ, με την οποία να πιστοποιείται ότι το άτομο έχει ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
Χρόνος Υπαγωγής: 10/4/2002 έως και 31/12/2002

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σε ποιους απευθύνεται: Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 – 65 ετών.
Περιγραφή: Πρόγραμμα ορισμένου χρόνου σύμβασης, για την επιχορήγηση επιχειρήσεων που λειτουργούν σε εποχιακή βάση, με ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης 4 μήνες και το ανώτερο 9 μήνες.
Το πρώτο τρίμηνο από την πρόσληψη του ατόμου θεωρείται περίοδος προσαρμογής και ο εργοδότης υποχρεούται να εκπαιδεύσει το άτομο στο αντικείμενο απασχόλησής του, αλλά και να το βοηθήσει να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία.
Γι’ αυτές τις ενέργειες ο εργοδότης επιχορηγείται με το επιπλέον ποσό των 300 EURO
Παροχές: Ο εργοδότης επιδοτείται με 22 EURO, για κάθε ημέρα απασχόλησης του ατόμου και για τους 4 – 9 μήνες.
Δικαιολογητικά: Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. 2643/98 του ΙΚΑ, με την οποία να πιστοποιείται ότι το άτομο έχει ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
Χρόνος Υπαγωγής: 10/4/2002 έως και 31/12/2002

ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Σε ποιους απευθύνεται: Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 – 65 ετών.
Περιγραφή: Τετραετές πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών.
Παροχές: 1ος χρόνος: Ο Ν.Ε.Ε. επιδοτείται με 7.600 EURO.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται μέχρι τα 9.100 EURO στις παρακάτω περιπτώσεις: Αν ο ΝΕΕ έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% , με το ποσό των 1.500 EURO. Αν ο Ν.Ε.Ε. είναι γυναίκα, με το ποσό των 1.500 EURO. Αν ο Ν.Ε.Ε. είναι άνω των 45 ετών, με το ποσό των 1.500 EURO. Αν ο Ν.Ε.Ε. είναι επιδοτούμενος άνεργος, με το ποσό των 1.500 EURO
Σημείωση: ο Ν.Ε.Ε. μπορεί να κάνει χρήση μόνο μίας των παραπάνω περιπτώσεων προσαύξησης.
Από το ανωτέρω ποσό προκαταβάλλονται τα 4.600 EURO , ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
2ος χρόνος: Ο Ν.Ε.Ε. επιδοτείται με 3.000 EURO, τα οποία καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις
3ος χρόνος: Ο Ν.Ε.Ε. επιδοτείται με 3.000 EURO, τα οποία καταβάλλονται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις
4ος χρόνος: Ο Ν.Ε.Ε. επιδοτείται με 2.400 EURO, τα οποία καταβάλλονται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις
Δικαιολογητικά: Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του Ν.2643/98 του ΙΚΑ, με την οποία να πιστοποιείται ότι το άτομο έχει ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
Χρόνος Υπαγωγής : 10/4/2002 έως και 31/12/2002.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται: Σε άτομα με ειδικές ανάγκες ηλικίας 18 – 65 ετών που εντάσσονται στα Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών.
Περιγραφή: Επιδοτείται η εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες κάθε εργαζόμενου (π.χ. δημιουργία ράμπας, ειδικής τουαλέτας, πάγκου εργασίας, κλπ.), με συμμετοχή στην δαπάνη έως 90% του συνολικού κόστους της και μέχρι του ύψους των 2.400 EURO για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις χώρου εργασίας που κρίνονται αναγκαίες
Χρόνος Υπαγωγής: 10/4/2002 έως και 31/12/2002.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

:
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Τηλ. 9989181, 9989183, 9989185, 9989186, 9989192, 9989193.
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ. Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 52, Αθήνα
Τηλ. 5242327, 5245605.
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ταχ. Δ/νση : Δωδεκανήσου 10Α, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 031 – 554418
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΒΟΛΟΥ. Ταχ. Δ/νση: Μαγνητών 153 & Γκλαβάνη, Βόλος. Τηλ. 0421- 72726, 48288.
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. Ταχ. Δ/νση : Ερμογένους 10, Λάρισα. Τηλ. 041 – 256293.
6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ταχ. Δ/νση : Αρχ. Μακαρίου & Φαϊτάκη 2, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. 081 – 280905
7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ. Ταχ. Δ/νση : Κορίνθου 217, Πάτρα
Τηλ. 061 – 622613.
8. ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. (Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης, Γραφεία Εργασίας, Τοπικές Υπηρεσίες,Υπηρεσίες Νομού κλπ)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …