Νόμος 1735 του 1987 και εγκύκλιος αυτού – Eπαγγελματική αποκατάσταση τυφλών

Είναι γνωστό ότι τα επαγγέλματα των τυφλών είναι περιορισμένα. Οι περισσότεροι τυφλοί μέχρι σήμερα απασχολούνται ως τηλεφωνητές, λιγότεροι ως δικηγόροι και όσοι δεν έχουν τα προσόντα για τις πιο πάνω θέσεις εργάζονται στα εργαστήρια του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.
Παλαιότερα, σε πολλές θέσεις, δημόσιο, νοσοκομεία, τράπεζες, κοινή ωφέλεια κλπ., εργάστηκαν πολλοί τυφλοί τηλεφωνητές. Ενώ οι αδιόριστοι τυφλοί τηλεφωνητές ήταν πολλοί, παρατηρήθηκε σιγά-σιγά το φαινόμενο στις θέσεις των τηλεφωνητών αυτών, όταν αποχωρούσαν λόγω συνταξιοδότησης τους, να απασχολούνται βλέποντες. Έτσι, σε θέσεις από τις οποίες ζούσαν παλαιότερα οι τυφλοί και οι οικογένειές τους σταμάτησαν οι διορισμοί τυφλών και άρχισαν να απασχολούνται μόνο βλέποντες.

Γι’ αυτό τον λόγο, επειδή ο κίνδυνος είχε διαφανεί πολύ νωρίς, ο νόμος 1735 του 1987 στο Άρθρο 20 παρ. 21, όρισε:
«Κενές θέσεις τηλεφωνητών φορέων του δημόσιου τομέα δεν επιτρέπεται να πληρώνονται με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους κλάδους ή ειδικότητες.»

Μάλιστα, εκδόθηκε Εγκύκλιος του νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρει τα ακόλουθα:

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Θέμα: «Μετατάξεις σε κενές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προσοντολογίου, προσόν διορισμού στον κλάδο ΔΕ Τηλεφωνητών ορίζεται πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών. Εξ’άλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 21 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/ 11-11-1987) δεν επιτρέπεται να καλύπτονται κενές θέσεις τηλεφωνητών φορέων του δημόσιου τομέα με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους κλάδους ή ειδικότητες.
Οι προαναφερθείσες, προστατευτικές για τους τυφλούς, νομοθετικές ρυθμίσεις, δίνουν τη δυνατότητα στους τυφλούς που έχουν αποφοιτήσει από τις ειδικές σχολές εκπαίδευσης τηλεφωνητών: α) να διορίζονται μόνον αυτοί σε θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών, και β) προβλέπουν την εξαίρεση των θέσεων του εν λόγω κλάδου από τη διαδικασία των μετατάξεων, προκειμένου να μην μειώνονται οι διαθέσιμες κενές θέσεις για τυφλούς τηλεφωνητές.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις μετατάξεις, επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 21 του ν. 1735/1987, πολύ περισσότερο δε λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα αυτών των διατάξεων. Συνεπώς, οι υπηρεσίες οφείλουν να μην καλύπτουν κενές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών με μετατάξεις, καθώς η προστασία και η ενίσχυση της απασχόλησης των τυφλών τηλεφωνητών είναι υποχρέωση όλων των δημόσιων υπηρεσιών.

Αυτά ορίζει ο νόμος και διασαφηνίζει η εγκύκλιος. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Οι περισσότερες από τις λιγοστές πλέον λόγω της νέας τεχνολογίας θέσεις τηλεφωνητών καλύπτονται με μετατάξεις ή άλλες μετακινήσεις βλεπόντων, και έτσι οι τυφλοί απόφοιτοι των τηλεφωνικών σχολών αδυνατούν να διορισθούν.
Αποτέλεσμα λοιπόν της παράνομης αυτής κατάστασης είναι σε πολλές θέσεις που παλαιότερα εργάζονταν τυφλοί τηλεφωνητές και ζούσαν αυτοί και οι οικογένειές τους, να μην υπάρχει σήμερα ούτε ένας τυφλός τηλεφωνητής, παρά την υπάρχουσα ανεργία.
Αλλά και ο νόμος 2643 του 1998, ενώ προβλέπει τις κατ’ έτος προκηρύξεις για διορισμό τηλεφωνητών και δικηγόρων τυφλών και αυτός δεν εφαρμόζεται. Τηλεφωνητές διορίζονται με πολύ βραδύ ρυθμό, ενώ δικηγόροι έχουν να διορισθούν για περίπου 8 χρόνια. Καμία συζήτηση για άλλα επαγγέλματα που επίσης πρέπει να ανοίξουν, αφού λόγω της νέας τεχνολογίας ο διορισμός τηλεφωνητών θα καταστεί σύντομα εξαιρετικά δυσχερής.

Γι’ αυτό προτείνουμε στους αρμοδίους Υπουργούς, αφού συνεργασθούν με τους φορείς των αναπήρων μεταξύ των οποίων και ο Φάρος Τυφλών, να καταγράψουν τους ανέργους τυφλούς και λοιπούς βαριά αναπήρους, που είναι σε θέση να αποκατασταθούν, και να προκαλέσουν την άμεση τακτοποίησή τους, ανεξάρτητα από διατυπώσεις και λοιπές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Αρκεί η βαριά τους αναπηρία. Ας μην τους ταλαιπωρήσουμε περισσότερο.

Του Μανώλη Μπασιά, Δικηγόρου
Αντιπροέδρου του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος
(http://www.fte.org.gr)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία: «Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας - ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε …