Ο.Α.Ε.Ε. – Χρήση/χρέωση μοσχευμάτων σε Ορθοπεδικές & Νευροχειρουργικές επεμβάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ O.Α.Ε.Ε.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ – 10431
ΠΛΗΡ &. ΤΗΛ..: 210-5245015, 210-5274307
FAX : 210-5245015

Αθήνα 27/ 01/ 2010
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΣΘΦ71/29/10846 Προς :- Αποδέκτες του Πίνακα A΄- Ελεγκτές Ιατρούς O.Α.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Χρήση – χρέωση συμπληρωματικών υλικών (μοσχευμάτων) σε Ορθοπεδικές και Νευροχειρουργικές επεμβάσεις καθώς και καθορισμός ανώτατων τιμών για Βηματοδότες – Απινιδωτές σε νοσηλευόμενους σε Ιδιωτικές Κλινικές.

Σχετ:: Η αριθ. 1081 /91/ 02-11-2009 Απόφαση Δ.Σ.

Είναι γνωστό ότι με τις αριθ. 44/2008 και 102/2008 εγκυκλίους, που εκδόθηκαν κατόπιν σχετικών αποφάσεων Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε, καθορίστηκαν ανώτατες τιμές Υλικών μιας χρήσης για ορισμένες κατηγορίες επεμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται σε Ιδιωτικές Κλινικές συμβεβλημένες και μη, καθώς και οι προϋποθέσεις έγκρισης χορήγησης των Υλικών αυτών.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουμε, ότι με την αριθ. 1081/91/02-11-2009 Απόφαση Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. εγκρίθηκε ο καθορισμός ανώτατων τιμών συμπληρωματικών Υλικών (μοσχευμάτων) σε Ορθοπεδικές και Νευροχειρουργικές επεμβάσεις καθώς και Βηματοδοτών – Απινιδωτών σε νοσηλευόμενους σε Ιδιωτικές Κλινικές.
Ειδικότερα με την ανωτέρω Απόφαση Δ.Σ. καθορίστηκαν τα κατωτέρω:

1.Χρήση –Χρέωση οστικών και άλλων μοσχευμάτων σε Ορθοπεδικές και Νευροχειρουργικές επεμβάσεις στις Ιδιωτικές Κλινικές.

Α. ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

α. ΟΛΙΚΗ – ΗΜΙOΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ:
Σε καμία περίπτωση (αρθροπλαστική με ή χωρίς τσιμέντο, αρθροπλαστική με υβρίδιο) δεν δικαιολογείται η χρήση οστικών μοσχευμάτων.

β. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ – ΗΜΙΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ:
1. Αναθεώρηση τμήματος αρθροπλαστικής: Συνολική αποδιδόμενη δαπάνη μοσχευμάτων έως 3000 €.
2. Αναθεώρηση όλων των τμημάτων: Συνολική αποδιδόμενη δαπάνη για μοσχεύματα έως 6000 €.
3. Περιπροθετικά κατάγματα: Δικαιολογείται η χρήση μοσχευμάτων έως 3000€.

γ . ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ:
Η χρήση οστικών μοσχευμάτων ενδείκνυται μόνο στις περιπτώσεις στατικής σπονδυλοδεσίας, εκεί που ο Χειρουργός κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την προώθηση της σπονδυλοδεσίας. Το είδος και η μορφή των χρησιμοποιούμενων μοσχευμάτων ποικίλει (τρίμματα, κύβοι, σφήνες, γέλη, σκόνη).
Η συνολική αποδιδόμενη δαπάνη για μοσχεύματα ανά επίπεδο σπονδυλοδεσίας ( μεσοσπονδύλιο διάστημα ) είναι :
Για ΑΜΣΣ έως 1500 €.
Για ΘΜΣΣ έως 2000 €.
Για ΟΜΣΣ έως 2500 €.

δ . ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Η χρήση οστικών μοσχευμάτων δικαιολογείται ΜΟΝΟ σε:
1. Κάταγμα κνημιαίου κονδύλου (πλατώ) έως 1500 €.
2. Κατάγματα κνημιαίων κονδύλων (πλατώ) έως 3000 €.
3. Επιπλεγμένα κατάγματα κνήμης μηριαίου με οστική απώλεια
αποδεικυόμενη από ακτινογραφίες έως 3000 €.
4. Συντριπτικά υπερκονδύλια κατάγματα μηριαίου έως 3000 €.
5. Συντριπτικά διαυποτροχαντήρια κατάγματα με συντριβή του έσω φλοιού και εφ’ όσον γίνεται ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεσή τους έως 3000 €.
6. Συντριπτικά κατάγματα κάτω πέρατος κνήμης (pilon) έως 3000 €.
7 Συντριπτικά κατάγματα πτέρνας έως 2000 €.
8. Συντριπτικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας έως 1500 €.
9. Συντριπτικά κατάγματα ωλεκράνου έως 1500 €.
10. Συντριπτικά διαυπερκονδύλια κατάγματα αγκώνα έως 2000 €.
11. Συντριπτικά κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου με οστικό έλλειμα αποδεικνυόμενο από ακτινογραφίες έως 2000 €.
12. Ψευδαρθρώσεις καταγμάτων μηριαίου, κνήμης και βραχιονίου εάν αντιμετωπισθούν με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση, έως 3000 € (έκαστο).
13. Οστικά ελλείματα με κυστικές αλλοιώσεις του σκελετού, η ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με απεικονιστικό έλεγχο, έως 2000 € (απαραίτητες οι απεικονιστικές εξετάσεις).

ε . ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:
Η χρήση οστικών μοσχευμάτων δικαιολογείται μόνο σε αναθεωρήσεις αρθροσκοπήσεων χιαστών συνδέσμων γόνατος και έως 2500 €.

Β. ΑΛΛΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ( περιτονίες, σκληρά μήνιγγα)

Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η χρήση περιτονίας ή σκληράς μήνιγγας θα αποδίδεται:
α. Κατεψυγμένα ανθρώπινα μοσχεύματα μαλακών μορίων και ιστών.
– Περιτονία έως 70 mm 650 €.
έως 150 mm 1500 €.
> 150 mm 2600€.
Σκληρά μήνιγγα : 35 € /cm2.
β. Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα μαλακών μορίων και ιστών.
– Περιτονία έως 70 mm 600 €.
έως 150 mm 1300 €
>150 mm 2400€.
Σκληρά μήνιγγα : 30 € /cm2.
Όλες οι παρά πάνω αναφερόμενες τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.

2.Καθορισμός ανώτατων τιμών για Βηματοδότες – Απινιδωτές σε Ιδιωτικές Κλινικές.

ΤΙΜΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ
1 Αμφικοιλιακός βηματοδότης ειδικός με δυνατότητα βηματοδοτήσεως δεξιάς αλλά και αριστερής κοιλίας για καρδιακή ανεπάρκεια 8.025
2 Βηματοδότης με ειδικά προγράμματα για πρόληψη και ανάταξη παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών 8.025
3 Βηματοδότης VVIR δύο αισθητήρων 3.875
4 Βηματοδότης αμφικοιλιακός με προγράμματα για πρόληψη και ανάταξη παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών 8.840
5 Βηματοδότης DDDR δύο αισθητήρων 4.960
6 Βηματοδότης DDDR δύο αισθητήρων με ειδικά προγράμματα για πρόληψη παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών 6.120
7 Βηματοδότες με δυνατότητα Ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης
7 Τύπου VVIR 4.080
7 Τύπου VDD 4.200
7 Τύπου DDD 4.285
7 Τύπου DDD R 4.690
8 Βηματοδότης ειδικός εμφυτεύσιμου holter 1.900
VVI (μικρό 5 παραμέτρων) 1.840
VVI (μεγάλο 5 παραμέτρων) 2.650
2 VVIR 3.220
3 VDD 3.450
4 VDDR 4.030
5 DDD 3.150
6 DDDR 4.380

ΤΙΜΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ
1 Απινιδωτής – Βηματοδότης VVIR ( rate responsive) 25.500
2 Απινιδωτής – Βηματοδότης DDDR (Διπλοεςτιακός rate responsive)) 26.520
3 Απινιδωτής – Βηματοδότης κολποκοιλιακός ειδικός, με δυνατότητα απινίδωσης στον κόλπο και την κοιλία 27.880
4 Αμφικοιλιακός απινιδωτής για βηματοδότηση και απινίδωςη δεξιάς και αριστερής κοιλίας για καρδιακή ανεπάρκεια 29.240
1 VVI (μονοεστιακή κατ’ επίκληση) χωρίς συμπληρωματικά υλικά) 23.435

Οι παραπάνω αναφερόμενες ανώτατες τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνουμε ότι οι ελεγκτές ιατροί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στη θεώρηση των Ιατρικών Βεβαιώσεων –Γνωματεύσεων των ιατρών των Κλινικών για τα ανωτέρω υλικά. Αυτές θα πρέπει να έχουν λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά το είδος και αυτή καθ’ αυτή την επέμβαση, το είδος, τον αριθμό, και την αναγκαιότητα των χρησιμοποηθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις που κρίνουν σκόπιμο, να ζητούν στοιχεία ιστορικού του ασθενούς και να συνεργάζονται με άλλους ελεγκτές ειδικοτήτων ή σε απουσία αυτών με θεραπευτές ιατρούς ή άλλες έγκυρες πρόσφορες πηγές, προκειμένου η θεώρηση –έγκριση αυτών να είναι τεκμηριωμένη προς αποφυγή προβλημάτων. Επίσης όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE.
Mε ευθύνη των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Δ/νσεων και Τμημάτων του Ο.Α.Ε.Ε να λάβουν γνώση της παρούσης εγκυκλίου οι συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές της αρμοδιότητας τους με την παράλληλη γραπτή ενημέρωση, ότι η εγκύκλιος διέπει την μεταξύ μας υπογραφείσα σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10 αυτής και έχει ισχύ από την κοινοποίησή της.
Σε περίπτωση μη αποδοχής της παρούσης εγκυκλίου από Ιδιωτική συμβεβλημένη Κλινική, αυτή θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.
Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά νοσηλείες σε μη συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ισχύουν για αιτήματα που υπεβλήθησαν και είναι σε εκκρεμότητα ή υποβάλλονται από 02-11-2009 και μετά (ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Απόφασης Δ.Σ.).
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Aκριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …