Ο.Α.Ε.Ε.: Παροχές ασφαλισμένων κλάδου ασθενείας και πληρωμή αυτών

Εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (αρ. εγκυκλίου: 3, Αρ. πρωτ. ΔΙ.ΟΙΚ.Φ529/2) σχετικά με τις παροχές ασφαλισμένων κλάδου ασθενείας και πληρωμή αυτών μετά την έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ που ισχύει από 1/01/2012. Δώστε προσοχή στο ότι η πληρωμή όλων των παροχών στους ασφαλισμένους – δηλαδή και οι παροχές σε είδος (που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ) και οι παροχές σε χρήμα (που αφορούν τον ΟΑΕΕ) μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τον υπάρχοντα τρόπο έκδοσης επιταγών είτε αφορούν τις παροχές για τα παραστατικά (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών – τιμολόγια) που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2011, είτε τα παραστατικά μετά την 1/01/2012.

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΩΝ»
ΣΧΕΤ.: Η αρ.72/2011 εγκύκλιος.
Το αρ.ΟΙΚ.550/24-1-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

Αθήνα, 25/01/2012
Αρ. πρωτ. ΔΙ.ΟΙΚ.Φ529/2
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣ & ΕΞΩΝ. ΠΕΡΙΘ. – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 – ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ-Ι. ΚΟΡΜΠΟΣ
ΤΗΛ. 2105274413-2105285657, ΦΑΞ: 2105234435-5231172
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

Με την ανωτέρω εγκύκλιο σας είχαμε ενημερώσει ότι με την αρ. Φ.90380/25916/3294/31-10-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2456/3-11-2011/τ.Β) εγκρίθηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ που ισχύει από 1/01/2012.
Με την αρ.Φ80000/οικ.32115/2009/28-12-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3010/τ.β/29-12-2011) ορίστηκε ότι οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών ασθενείας σε είδος, στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούντο μέχρι σήμερα και οι οποίες θα συνεχίσουν να προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιουμένων ποσών, σύμφωνα με το Ε.Κ.Π. του ΕΟΠΥΥ.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας και της χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας των ασφαλισμένων του Οργανισμού μας θα ασκείται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (δηλ. τον ΟΑΕΕ).

Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική απόφαση και το αρ.ΟΙΚ.550/24-1-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σας δίδονται οι παρακάτω οδηγίες:

Η εξέταση αιτημάτων ασφαλισμένων που εκκρεμούν στην υπηρεσία μας ή πρόκειται να υποβληθούν θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ για παροχές για τις οποίες από την υποβαλλόμενη απόδειξη προκύπτει ότι συντελέστηκαν έως 31/12/2011 και για O.A.E.E παροχές για τις οποίες προκύπτει ότι συντελέστηκαν μετά την 1/01/2012 σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. (π.χ. για γυαλιά που αγοράστηκαν έως 31/12/2011 ισχύει ο Κανονισμός Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ, ενώ για γυαλιά που αγοράστηκαν μετά την 1/01/2012 ισχύει ο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ ανεξάρτητα από το πότε εκδόθηκε το παραπεμπτικό). Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Η πληρωμή όλων των παροχών στους ασφαλισμένους – δηλαδή και οι παροχές σε είδος (που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ) και οι παροχές σε χρήμα (επίδομα εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας ασφαλισμένων, οι οποίες αφορούν τον ΟΑΕΕ)- μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τον υπάρχοντα τρόπο έκδοσης επιταγών είτε αφορούν τις παροχές για τα παραστατικά (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών – τιμολόγια) που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2011, είτε τα παραστατικά μετά την 1/01/2012.

Οι μηχανογραφικές καταστάσεις θα συνεχίσουν επίσης να συντάσσονται με τον ίδιο τρόπο.
Συμπληρωματικά μόνο θα πρέπει να αναγράφεται αριστερά από τον αριθμό της επιταγής που αφορά πληρωμή για απόδειξη ή τιμολόγιο του 2011 η ένδειξη «2011».

Τέλος στις αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις για τις επιταγές που αφορούν πληρωμές 2011 θα αναγράφεται η ένδειξη «2011».

Ο.Α.Ε.Ε.

Ο.Α.Ε.Ε.

Οι αρμόδιες Περ/κες Δ/νσεις ΟΑΕΕ μπορούν να στέλνουν για ενημέρωση στα Περ/κα Τμήματα της αρμοδιότητας τους ανακοινώσεις, διευκρινιστικά έγγραφα ή οδηγίες που έχουν αναρτηθεί από τον ΕΟΠΥΥ στην ιστοσελίδα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …