ΟΑΕΕ: Από 1/1/2013 το εξωιδρυματικό επίδομα συμπεριλαμβάνει τα δώρα και ανέρχεται σε 783,30 €

Ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε με εγκύκλιό του πως από 1/1/2013, το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας για όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα του Ν. 1140/1981, επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει το μηνιαίο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος. Στο εξής, το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής: 20*33,57=671,40*14=9399,60:12=783,30 Ευρώ.

ΑΘΗΝΑ, 08/01/2013
Αρ.Πρωτ.: ΔΙ Π ΣΥΝ/Φ 1/3/48424
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 σχετικά με τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας που χορηγούνται στους συνταξιούχους.

ΣΧΕΤ: Το αρ. Φ80020/οικ.26999/992/21-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφ/σης & Πρόνοιας

Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο πρώτο, της παραγράφου ΙΑ, της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της περίπτωσης 3 του Ν 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τΑ΄) περιλαμβάνεται ρύθμιση η οποία προβλέπει την κατάργηση από 1ης Ιανουαρίου 2013 των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που χορηγούνται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στους συνταξιούχους.

Ο.Α.Ε.Ε. / ΟΑΕΕΕπισημαίνεται ότι, με την παρ. 6 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω περίπτωσης και προβλέπεται ότι κατ΄ εξαίρεση από 1-1-2013 σε όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα του Ν. 1140/81 όπως ισχύει, θα χορηγείται ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του επιδόματος και ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου εξωιδρυματικού επιδόματος.

Επιπλέον, ορίζεται ότι το προαναφερόμενο συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας θα επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και θα προσαυξάνει το μηνιαίο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος. Συνεπώς, από 01/01/2013 το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής: 20*33,57=671,40*14=9399,60:12=783,30 Ευρώ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …