ΟΑΕΕ: Χορήγηση Δώρων & Επιδομάτων αδείας

Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) (Αρ. 66, Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/10/73733) με θέμα «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.3845/2010 σχετικά με τη χορήγηση δώρων και επιδομάτων σε συνταξιούχους του Οργανισμού», που συντάχθηκε στις 26/7/2010.

Με τις διατάξεις των παρ. 10–15 του άρθρου 3 του Ν.3845/2010, στα πλαίσια λήψης μέτρων για τη μείωση των δημόσιων δαπανών, αποφασίστηκε για όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης, εξαιρουμένου του ΟΓΑ, ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη για τους συνταξιούχους ή βοηθηματούχους των φορέων αυτών, θα χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του.

Το ύψος των παραπάνω επιδομάτων – σύμφωνα με την παρ.10 του ανωτέρω νόμου – καθορίζεται ως εξής:

Α) το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των 400 ευρώ.
Β) το επίδομα εορτών Πάσχα, στο ποσό των 200 ευρώ.
Γ) το επίδομα αδείας στο ποσό των 200 ευρώ.

Από το ηλικιακό όριο που προαναφέρθηκε εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν εξ’ ιδίου δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας, καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως εφόσον:

α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου
β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή εάν σπουδάζουν το 24ο έτος
γ) είναι ανίκανα για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.

Στις ανωτέρω εξαιρέσεις αυτονόητο είναι ότι εμπίπτουν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος βάσει των διατάξεων του Ν.612/1977 όπως αυτός επεκτάθηκε και ισχύει σήμερα (τυφλοί, παραπληγικοί…), δεδομένου ότι η συνταξιοδότηση του είναι συνάρτηση του ποσοστού αναπηρίας – άνω του 67%- το οποίο φέρουν, καθώς και όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα.

Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται δύο κύριες συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο από το φορέα που καταβάλλει τη μεγαλύτερη σύνταξη, ενώ σε περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, το ποσό των επιδομάτων επιμερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι στην προαναφερθείσα συρροή συντάξεων από φορεία κύριας ασφάλισης θα πρέπει να λογίζεται και το εξωιδρυματικό επίδομα, δεδομένου ότι αποτελεί παροχή «τύπου σύνταξης».

Τέλος, τα προαναφερθέντα επιδόματα δεν καταβάλλονται εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων της παρ.10, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα τα 2.500 ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων της παρ.10 οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τότε τα επιδόματα καταβάλλονται μέχρι του ορίου των 2.500 ευρώ, με ανάλογη μείωση τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δημοσιεύτηκε στις: 04/08/2010

(Το ακριβές κείμενο της εγκυκλίου βρίσκεται ΕΔΩ.)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …