ΟΑΕΕ: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993

Ανακοινώθηκε εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (αρ. 34/18.7.2013) σχετικά με την οριστικοποίηση της σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01/01/1993. Διαβάστε λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τις τροποποιημένες διατάξεις:

ΘΕΜΑ: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993
ΣΧΕΤ: α) Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/2010), β) Ν. 2084/1992
Η υπ΄αρ. 33/97 εγκύκλιος του πρώην Τ.Ε.Β.Ε.

Αθήνα, 18/07/2013
Εγκύκλιος αρ. 34, Αρ. πρωτ.ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/12/1153972

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (O.A.E.E.) – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ, ΤΗΛ: 2105274375, ΦΑΞ: 2105220504

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν. 2084/1992 και συγκεκριμένα:

1) Καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την οριστικοποίηση των προσωρινών συντάξεων αναπηρίας των νέων ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον:

— Ελάμβαναν σύνταξη αναπηρίας επί 12 ετία συνεχώς ή

— Ελάμβαναν σύνταξη αναπηρίας επί 20 ετία διακεκομμένα, αλλά από 3 ετίας συνεχώς.

2) Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3863/2010, δηλαδή από 15.07.2010, παραμένουν ισχυρές οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά την τελική γνωμάτευση των αρμόδιων Υγειονομικών, εφόσον:

Α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά την διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.

Β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά την διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.

3) Επίσης, προβλέπεται τροποποίηση των προϊσχυουσών διατάξεων ως ακολούθως:

Ο.Α.Ε.Ε. / ΟΑΕΕΤο δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας υφίσταται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται δε με τις ίδιες προϋποθέσεις ενώ δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση από τις ανωτέρω επιτροπές. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις ασθενειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη ή εφόσον οι επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …