ΟΑΕΕ: Προϋποθέσεις χορήγησης Εξωιδρυματικού Επιδόματος Παραπληγίας-Τετραπληγίας

Το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγικών – τετραπληγικών χορηγείται στους συνταξιούχους, στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειας τους εφόσον πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία, διπληγία ή τριπληγία ή παραπάρεση ή τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (Ν1140/81 άρθρο 42)

Προϋποθέσεις ασφαλισμένων:

350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία 4 έτη τα αμέσως προηγούμενα της υποβολής της αίτησης από τις οποίες οι 50 να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 Η.Ε. οποτεδήποτε.

Προϋποθέσεις για μέλη οικογένειας ασφαλισμένων:

Τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις.

Το ποσό του επιδόματος είναι ίσο με το 20πλασιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη και η χορήγηση του αναστέλλεται σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδρύματα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών και χορηγείται μόνο από ένα Ταμείο Κύριας ασφάλισης.

Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 3232/2004 στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν 1140/81 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που:
Α) πάσχουν από μυασθένεια – μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Β) έχουν ακρωτηριασμό και στα τέσσερα άκρα από το αστράγαλο και πάνω για τα δυο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δυο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου και του ενός άνω άκρου που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους και
Γ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω Β΄ περίπτωση
Δ) πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Ε) έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
Στην τελευταία περίπτωση, του μονού ακρωτηριασμού, το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο 10πλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Κατά τα άλλα για την χορήγηση του επιδόματος ισχύουν

Στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους ή τα μέλη της οικογένειας τους εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες επιτροπές του ΟΑΕΕ ότι δικαιούνται το επίδομα και εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν 1140/81, άρθρο 42, χορηγείται το επίδομα μετά και από απόφαση της Τ.Δ.Ε. του Ταμείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση (Υπόδειγμα)
 • Βεβαίωση θεράποντος ιατρού ή νοσοκομείου ότι ο ασφαλισμένος ή το μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου πάσχει από τετραπληγία – παραπληγία – τετραπάρεση ή παραπάρεση.
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου ο/η αιτών /ούσα θα δηλώνει:
  Α)Αν λαμβάνει το επίδομα από άλλο Ταμείο.
  Β)Αν είναι ασφαλισμένος άλλου Ταμείου
  Γ) Αν ο/η σύζυγος είναι ασφαλισμένος/η άλλου και ποιού Ταμείου.
  Δ)Αν πρόκειται για τέκνο, αν εργάζεται, αν λαμβάνει σύνταξη, αν νοσηλεύεται σε ειδικό ίδρυμα και αν ο άλλος σύζυγος έχει ζητήσει ή λαμβάνει σχετικό επίδομα.
 • Αν πρόκειται για μέλος οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου απαιτείται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Το επίδομα παραπληγίας είναι παροχή προσωποπαγής και αμεταβίβαστη.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …