OAEE: Σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Ο Ο.Α.Ε.Ε. ανακοίνωσε στις 23/12/2011 πληροφορίες σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τις διαδικασίες χορήγησης παροχών σε είδος και σε χρήμα.

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΣΧΕΤ: Η αρ.Φ.90380/25916/3294/31-10-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2456/3-11-2011/τ.Β)

ΑΘΗΝA 23/12/2011
Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΣΘ/Φ 60/117/104097
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 72

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣ & ΕΞΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 05, 10431 ΑΘΗΝΑ, ΠΛΗΡ: ΑΛ.ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ, ΤΗΛ: 2105274413, FAX: 2105234435
ΠΡΟΣ: 1) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ ΟΑΕΕ, 2) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΑΕΕ

Όπως ήδη γνωρίζετε με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/2-3-2011/τ.Α΄) συστάθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στον ΕΟΠΥΥ μεταφέρεται και εντάσσεται, ως υπηρεσίες αρμοδιότητες και προσωπικό, εκτός των άλλων και ο Κλάδος Ασθένειας του Οργανισμού μας.
Με την ως άνω σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ ο οποίος ισχύει από την 1η του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσής του δηλ. από 1/01/2012.
Ειδικότερα με τον Κανονισμό αυτό, καθορίζονται οι παροχές υγείας σε είδος, η έκταση, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι των παροχών αυτών (ασφ/νοι στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ, του ΟΠΑΔ και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΟΠΑΔ) καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης της σχετικής δαπάνης.

Διευκρινίζεται ότι οι παροχές υγείας σε χρήμα, όπως έξοδα κηδείας-αποζημίωση εργατικού ατυχήματος παραμένουν ως έχουν και διέπονται από τον Κανονισμό Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ (Υ.Α.35/1385/99,ΦΕΚ 1814/99/τ.Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τον ως άνω Κανονισμό και σας πληροφορούμε ότι για ερωτήματα που θ΄ ανακύψουν κατά την εφαρμογή του, καθώς και για διευκρινίσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στον ΕΟΠΥΥ, Γεν.Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας – Κηφισίας 39 – Τ.Κ.15123 Μαρούσι, μέσω των Δ/νσεών σας, στις οποίες ανήκετε, ώστε να υπάρχει ομαδοποίηση των ερωτημάτων σας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των φορέων που μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ καθώς και του Οργανισμού μας (www.oaee.gr).
Της παρούσης εγκυκλίου να λάβει γνώση το προσωπικό της μονάδας σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …