Οδηγίες για την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου

Με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, υπενθυμίζεται ότι, από 1η Απριλίου 2012, οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου, γίνονται ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει πως από 1/4/2012 εξυπηρετούνται για παροχή σε είδος σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ενώ όσον αφορά στην απόδοση δαπάνης σε είδος, αυτή θα εξακολουθήσει να γίνεται για τους ασφαλισμένους σας από τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες παροχών του Οίκου Ναύτου, για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Θέμα: «Οδηγίες για την εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου»

ΑΘΗΝΑ 2.4.2012
Αρ. Πρωτ.15182
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4052/12 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41/Β/1.3.12 εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ από 1.4.12 ο Οίκος Ναύτου.
Μετά από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

Οίκος ΝαύτουΟι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου από 1.4.2012 είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται:

  • από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ),
  • από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.
  • από τα ήδη υπάρχοντα ιατρεία του Οίκου Ναύτου
  • από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας. (Οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, στο τηλεφωνικό κέντρο 184, καθώς και στα ΚΕΠ.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου ότι όπως προαναφέρθηκε οι ασφαλισμένοι του φορέα σας από 1.4.2012 εξυπηρετούνται για παροχή σε είδος σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Όσον αφορά στην απόδοση δαπάνης σε είδος αυτή θα εξακολουθήσει να γίνεται για τους ασφαλισμένους σας από τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες παροχών του φορέα σας, για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των Περιφερειακών Υπηρεσιών Παροχών του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσω της ΗΔΙΚΑ (σχετικό το οικ. 15146/2.4.2012 έγγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ), οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα σας να φροντίσουν για την επαναφορά του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που χρησιμοποιούσατε μέχρι σήμερα για τους ασφαλισμένους σας. Σχετικές οδηγίες για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας από τον ΕΟΠΥΥ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr). Παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση ενημέρωση της ιστοσελίδας του φορέα σας ώστε οι πληροφορίες να παρέχονται και από το site του φορέα σας.

3. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ

Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου γιατροί του Οίκου Ναύτου εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και δύνανται να συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό. Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 επισκέψεις το μήνα και αμοιβή 10 € ανά επίσκεψη, σύμφωνα και με το 9993/13.3.2012 έγγραφό μας που ισχύει και για τους υπόλοιπους γιατρούς (μόνιμοι αορίστου χρόνου) των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ.λπ.). Το παραπάνω έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. Όσοι από τους παραπάνω γιατρούς επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών, θα πρέπει να υποβάλλουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στις υπηρεσίες που υπηρετούν. Αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ η σχετική ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ καθώς οι ΟΔΗΓΙΕΣ που θα καθορίζουν τις διαδικασίες.

4. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ για ιατρική επίσκεψη

Οι γιατροί που έχουν ήδη σύμβαση με τον Οίκο Ναύτου δύνανται να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Οργανισμού μέχρι να διευκρινησθεί η μελλοντική σχέση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα συμβληθεί με τον Οργανισμό. Για το θέμα θα αναμένετε νεότερες οδηγίες.

5. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου θα γίνονται αποδεκτά από τους παρόχους υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και οι εξετάσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμοί Παροχών Υγείας του Οργανισμού καθώς και τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ.

6. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η παροχή δευτεροβάθμιας φροντίδας (νοσοκομειακή περίθαλψη) παρέχεται στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου από τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με τον ΕΟΠΥΥ(Νοσοκομεία ΕΣΥ, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.) και σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας Τέλος σας ενημερώνουμε ότι τα Φαρμακεία εκτελούν τις φαρμακευτικές συνταγές του Οίκου Ναύτου στα πλαίσια του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Διαβάστε επίσης:
–> Ένταξη του Οίκου Ναύτη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 1/4/2012
(28/3/2012)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …