ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΑΕΕ

Παροχές Ασθενείας

Βιβλιάρια Ασθενείας ΟΑΕΕ

Παροχές σε είδος
Ιατρική περίθαλψη ΟΑΕΕ
Οδοντιατρική Περίθαλψη ΟΑΕΕ
Φαρμακευτική Περίθαλψη ΟΑΕΕ
Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ – Νοσηλεία στην Ελλάδα
Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ -Καρδιοχειρουργικές Επεμβάσεις
Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ – Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ – Νοσοκομειακή Περίθαλψη-Εκδοση ΕΚΑΑ (Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ -Έξοδα Νεφροπαθών Ασφαλισμένων
Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ -‘Εξοδα Αερομεταφοράς
Νοσοκομειακή Περίθαλψη ΟΑΕΕ -Νοσηλεία – Τροφεία Ατόμων με βαρειές Νοητικές ή σωματικές αναπηρίες
Πρόσθετη Περίθαλψη ΟΑΕΕ

Παροχές σε Χρήμα

Επίδομα Τοκετού ΟΑΕΕ
Εξοδα Κηδείας ΟΑΕΕ
Εργατικό Ατύχημα
Παραγραφή ΟΑΕΕ

Παροχές Συντάξεων

Παροχές Συντάξεων ΟΑΕΕ- Γενικά
Σύνταξη Γήρατος ΟΑΕΕ
Συντάξεις Γήρατος για Ανάπηρους ΟΑΕΕ
Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Ασφάλισης Μητέρων ΟΑΕΕ
Σύνταξη Αναπηρίας ΟΑΕΕ
Συντάξεις Αναπηρίας Εφ’όρου Ζωή ΟΑΕΕ
Σύνταξη Λόγω θανάτου ΟΑΕΕ
Δικαιούχοι Συντάξεων Θανάτου
Υπολογισμός Σύνταξης ΟΑΕΕ
Μηνιαία Σύνταξη Λόγω Γήρατος & Αναπηρίας/Κατώτατα όρια ΟΑΕΕ
Μηνιαία Σύνταξη Λόγω Θανάτου/Κατώτατο όριο ΟΑΕΕ
Πίνακες Κλίμακας Συντάξεων (παλαιοί & νέοι ασφαλισμένοι) ΟΑΕΕ
Διαδοχική Ασφάλιση ΟΑΕΕ
Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης ΟΑΕΕ
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Επιδόματα ΟΑΕΕ
Πληρωμή Συντάξεων Δώρων/Επιδομάτων ΟΑΕΕ
Έναρξη/Λήξη Δικαιώματος Σύνταξης ΟΑΕΕ
Απασχόληση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
Συρροή Συντάξεων ΟΑΕΕ
Διπλοσυνταξιούχοι ΟΑΕΕ
Όργανα Απονομής Συντάξεων-Ενδικά Μέσα ΟΑΕΕ
Χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης ΟΑΕΕ

Εισφορές

Εισφορές OAEE-Γενικές Πληροφορίες- Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών
Υποχρέωση Καταβολής Εισφορών OAEE-Εκπρόθεσμη Καταβολή Εισφορών-Μέτρα Είσπραξης Εισφορών- Παραγραφή Υποχρεώσεω
Πίνακες Εισφορών OAEE
Εισφορές ΟΑΕΕ (απο 1-1-2007)- Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)
Εισφορές ΟΑΕΕ (απο 1-1-2007)- Εισφορές Νέων Ασφαλισμένων (μετά την 1/1/93)
Εισφορές Καταργουμένων Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ- Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)
Εισφορές Καταργουμένων Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ Εισφορές Νέων Ασφαλισμένων (μετά την 1/1/93)
Κατηγορίες Ασφαλισμένων OAEE
Έκδοση Πιστοποιητικών Βεβαιώσεων OAEE
Ρυθμίσεις Εισφορών OAEE
Άλλα Ταμεία που εντάχθηκαν στον ΟΑΕΕ

Ασφάλιση

Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Ειδικές Κατηγορίες
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Ενταξη Νέων Ταμείων
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Πρόσωπα Εξαιρούμενα από την Ασφάλιση
Ασφάλιση ΟΑΕΕ -Πρόσωπα Προαιρετικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση
Ασφάλιση ΟΑΕΕ Προαιρετική Συνέχιση της (Αυτασφάλιση)
Ασφάλιση ΟΑΕΕ – Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια
Ασφάλιση ΟΑΕΕ – Ασφάλιση Ατομικής Επιχείρησης
Ασφάλιση ΟΑΕΕ – Ασφάλιση Εταιριών, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Α.Ε.
Ασφάλιση ΟΑΕΕ – Δικαιολογητικά Εξαίρεσης-Υπαγωγής στον ΟΑΕΕ σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακα και εισοδηματικα κριτηρια
Ασφάλιση ΟΑΕΕ – Επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα
Ασφάλιση ΟΑΕΕ – Πρόσωπα που δικαιούνται επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Δικαιολογητικά Εξαίρεσης Νέου Ασφαλισμένου
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Πρόσωπα που δεν δικαιούνται επιλογή Ασφαλιστικού φορέα
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Ασφάλιση Αλλοδαπών
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Εγγραφή-Επανεγγραφή στην Ασφάλιση
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Δικαιολογητικά Εγγραφής – Επανεγγραφής στην Υποχρεωτική Ασφάλιση
Ασφάλιση OAEE- Διαγραφή απο τα μητρώα Ασφαλισμένων
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσιών
Ασφάλιση ΟΑΕΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
Ασφάλιση ΟΑΕΕ -ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Aσφάλιση ΟΑΕΕ -ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Χρόνου
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Εξαίρεση από τον κλάδο υγείας
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Προϋποθέσεις Εξαίρεσης
Ασφάλιση ΟΑΕΕ- Αλλες Χρήσιμες Πληροφορίες Ασφαλιστικών Θεμάτων

Νόμοι ΟΑΕΕ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …