ΟΕΚ: Κοινωνικές Παράμετροι για Άτομα με Αναπηρίες

Ο ΟΕΚ έχει θεσμοθετήσει κατ’ εξαίρεση παροχή στεγαστικής συνδρομής για διάφορες περιπτώσεις, καθώς και μειωμένες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα στεγαστικά προγράμματά του.

Συγκεκριμένα: Σε ό,τι αφορά τις έτοιμες κατοικίες που ο Οργανισμός κατασκευάζει σε όλη την Ελλάδα, οι δικαιούχοι με ολική αναπηρία, εφόσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί, καθώς και οι δικαιούχοι με αναπηρία άνω του 67%, εφόσον προστατεύουν τουλάχιστον ένα παιδί και οι δικαιούχοι που προστατεύουν δύο παιδιά με ολική και διαρκή αναπηρία, δικαιούνται παραχώρηση κατοικίας εκτός κλήρωσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των ΑμεΑ στα προγράμματα του ΟΕΚ

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα του ΟΕΚ, οι δικαιούχοι με βαριά κινητική αναπηρία ή παραπληγικοί, εφόσον είναι έγγαμοι ή προστατεύουν παιδιά, χρειάζονται να έχουν συμπληρώσει μόνον 500 ημέρες εργασίας για να δικαιούνται στεγαστικής συνδρομής. Οι δικαιούχοι με αναπηρία άνω του 67%, χρειάζονται 1600 ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι (έναντι 2600 των εγγάμων χωρίς αναπηρία), 1500 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 1 παιδί (έναντι 2000 των υπολοίπων δικαιούχων αυτής της κατηγορίας), 1100 ημέρες εάν προστατεύουν 2 παιδιά (έναντι 1800 των υπολοίπων της ίδιας κατηγορίας), 1000 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά (έναντι 1600 των άλλων δικαιούχων της κατηγορίας αυτής) 600 μόνον ημέρες εργασίας στην περίπτωση που προστατεύουν τέσσερα έως εννέα παιδιά και 550 όταν προστατεύουν δέκα παιδιά και άνω.

Διαρκές πρόγραμμα για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ο ΟΕΚ εφαρμόζει ειδικό διαρκές πρόγραμμα για πολύτεκνους και άτομα με αναπηρίες, στο πλαίσιο του οποίου οι βαριά κινητικά ανάπηροι ή παραπληγικοί, εφόσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί, καθώς και δικαιούχοι που προστατεύουν τρία παιδιά εκ των οποίων το ένα με αναπηρία άνω του 67%, ή οι ίδιοι και ένα προστατευόμενο μέλος τους ή δύο προστατευόμενα μέλη τους έχουν αναπηρία άνω του 67%, δικαιούνται κατ’ εξαίρεση στεγαστική συνδρομή. Η συνδρομή αυτή, μπορεί να είναι έτοιμη κατοικία, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη από τον ΟΕΚ, είτε στεγαστικό δικαίωμα, δηλαδή δικαίωμα εξεύρεσης, από τον ίδιο τον δικαιούχο, κατοικίας στην ελεύθερη αγορά, την οποία ο ΟΕΚ αγοράζει και του την παραχωρεί, είτε άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

Σύσταση υπηρεσιακών μονάδων διευκόλυνσης ΑμεΑ

Με Πράξη Προέδρου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΚ, σε υλοποίηση σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Περί σύστασης υπηρεσιακών μονάδων διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες», η οποία εστάλη σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Ν. 3230 (ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004), συστήθηκαν στον ΟΕΚ οργανικές μονάδες για τη διευκόλυνση ατόμων με αναπηρίες, σε επίπεδο αυτοτελών γραφείων, στις κεντρικές υπηρεσίες και στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα, συστήθηκαν γραφεία στη Δ/νση Διοικητικού του ΟΕΚ, στις Περιφερειακές Δ/νσεις Θεσ/νίκης και Αχαΐας, στα Περιφερειακά Τμήματα Καβάλας, Λάρισας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου και στο Περιφερειακό Γραφείο Ξάνθης. Τα γραφεία αυτά, που η εμβέλειά τους καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, έχουν ως αρμοδιότητα την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, την προώθηση και παρακολούθηση μέτρων εξασφάλισης της προσβασιμότητά τους στους υπό ανέγερση οικισμούς και τα ιδιόκτητα γραφεία του ΟΕΚ, την προώθηση και παρακολούθηση μέτρων βελτίωσης της ποιότητας ενημέρωσης και διοικητικής εξυπηρέτησης και την εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης και ταχείας διεκπεραίωσης, από τις ίδιες τις υπηρεσίες, των υποθέσεών τους στον ΟΕΚ.

Άτοκα δάνεια πότε;
Ήδη εξετάζονται από τον Οργανισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αιτήματα για χορήγηση ατόκων δανείων και κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κατοικιών χωρίς κλήρωση σε άγαμους δικαιούχους με αναπηρία άνω του 67%, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μια κοινωνικά ευαίσθητη αλλά και δίκαιη αντιμετώπιση των δικαιούχων που εισφέρουν στον ΟΕΚ και στων οποίων τη στεγαστική αποκατάσταση αποσκοπεί ο Οργανισμός.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Οδηγίες για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Η ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, υλοποιεί μια σειρά από μέτρα τα οποία στόχο έχουν την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες …

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Οι υπουργικές αποφάσεις για την ιατρική εξέταση ΑμεΑ από τα ΚΕ.Π.Α. για χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης & τα τέλη κυκλοφορίας

Κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών (αρ.πρωτ.: Δ18Α 5039906 ΕΞ 13.11.2013) οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης …

Ιατρική εξέταση για απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων με γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Στις 23/10/2013 ορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών (αρ.πρωτ: Δ18Α 5038263 ΕΞ2013) η διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της …

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά & διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε (Δ18Α 5038645 ΕΞ2013) τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …

Ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Με νέα εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1105/13.5.2013) διευκρινίζεται ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων. …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Ισχύς γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. & των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι 31/08/2011

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΚΑ σχετικά με την ισχύ των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., αλλά και των Υγειονομικών Επιτροπών που …

Διευκρινίσεις για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ & τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας κοινοποίησε εγκύκλιο που διευκρινίζει και συμπληρώνει τις παραλείψεις της προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011, σχετικά με τις διατάξεις …