ΟΠΑΔ: Εγκύκλιος για κοστολογημένες ιατρικές πράξεις & παρακλινικές εξετάσεις

Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) κοινοποίησε εγκύκλιο στις 26 Απριλίου 2011 σχετικά με τις ιατρικές πράξεις και τις παρακλινικές εξετάσεις που έχουν κοστολογηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβούλιου Υγείας (ΚΕΣΥ) και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο παρατίθεται ο κατάλογος των ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παρ. 26 του άρθρου 79 του Ν. 3918/11 («ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που πρόκειται να διενεργηθούν μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του α.ν. 1565/1939 εγκρίνονται, αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται με βάση τις κοστολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.Σ.Υ. και έχουν γίνει αποδεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»)

Ιδιαίτερα σημαντική για τους ασφαλισμένους με αναπηρία είναι η παράγραφος που αφορά στην κοστολόγηση ορθοπεδικών ειδών, προθεμάτων και λοιπών βοηθημάτων:

Στο άρθρο 24 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128/τα/03-08-10) ορίζεται «Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη και προθέματα και βοηθήματα μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό παροχών του ΟΠΑΔ και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2009 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Δ..»

Στο άρθρο 79 του Ν. 3918/11 υπάρχει ρύθμιση για τα ανωτέρω είδη από της δημοσιεύσεως του Νόμου 3867/10 και μέχρι τέλους του έτους 2010 καθώς για την χρονική περίοδο από 01-01-2011.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει ζητήσει τον ισχύοντα κατάλογο του ΙΚΑ σε ότι αφορά τα ορθοπεδικά μέσα προκειμένου να γίνει αποδεκτός από το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ.
Στα ανωτέρω χορηγούμενα είδη ο ασφαλισμένος άμεσα ή έμμεσα έχει συμμετοχή στην δαπάνη κατά ποσοστό 25% εξαιρουμένου των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ’αριθμ οικ 2/7029/0094/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 213/ΤΒ/05), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυτών που περιλαμβάνονται στην παρ Α 8.4. του άρθρου 6 της ανωτέρω ΚΥΑ.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …