Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993

Με εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. 45/29.5.2012) κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3863/2010 σχετικά με τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά. Διαβάστε αναλυτικά:

Αθήνα, 29/5/12
Αριθ. Πρωτ. Σ86/6
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 45/29.5.2012

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τηλ: 2105215191, FAX: 2105230046, e-mail: diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 3863/2010».
Σχετ.: Η αρ. 75/2002 εγκύκλιος.

Σας κοινοποιούμε την διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ.115/τ.Α΄/15.7.2010), με τις οποίες τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.2084/1992 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο, σας παρασχέθηκαν οδηγίες, εκτός των άλλων, και για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά.

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, διαφοροποιούνται οι προϊσχύουσες διατάξεις ως εξής:

1. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης αναπηρίας δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

2. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις των ασθενειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη, μπορεί δε να είναι οριστικές, εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.

Οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά και την τελική γνωμάτευση των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών εφόσον:

α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης 7 ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε 3 τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές.

β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης 5 ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε 2 τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές.

Στο σημείο αυτό σας εφιστούμε την προσοχή, δεδομένου ότι παύουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις οριστικοποίησης συντάξεων αναπηρίας των εδαφίων β΄και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.2084/1992, δηλαδή η συνεχής συνταξιοδότηση επί 12ετία και η συνταξιοδότηση επί 20ετία.

Δεδομένου ότι η κοινοποιούμενη διάταξη ισχύει από ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 15/7/2010, τυχόν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου και οριστικοποιούν συντάξεις αναπηρίας βάσει των εδ. β΄και γ΄της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.2084/1992, θα ανακληθούν με άμεση διακοπή της συνταξιοδότησης και παραπομπή του ασφαλισμένου στα ΚΕ.Π.Α. για εξέταση, προκειμένου να κριθεί το ποσοστό αναπηρίας και να παραταθεί η συνταξιοδότηση από ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παροχής. Τα ποσά συντάξεων που έχουν ήδη καταβληθεί δεν θα αναζητηθούν σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν κριθεί με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί με μικρότερο ποσοστό, θα προβείτε σε μείωση της σύνταξης από την ημερομηνία κρίσης από τις υγειονομικές επιτροπές. Αν κριθεί με μεγαλύτερο ποσοστό θα προβείτε σε αύξηση της σύνταξης από την ημερομηνία κρίσης από τις υγειονομικές επιτροπές.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …