Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλωσίμου υγειονομικού υλικού

Με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ (αρ.πρωτ.:14754, 30/3/2012) δίνονται οδηγίες για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και για τα τα πληρεξούσια που προσκομίζονται στα Τμήματα Παροχών για κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν στη χορήγηση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού. Διαβάστε προσεκτικά:

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλωσίμου υγειονομικού υλικού»

Αθήνα, 30-3-12
Αρ. Πρωτ.:14754

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (www.eopyy.gov.gr) – Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας – Δ/νση: Φαρμάκου – Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων
Τηλ.:2106871755 Fax: 2106871792, Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι, E-mail:d6@eopνν.goν.gr

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν την διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (σχετ.221/13-1-12 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ) και σχετικά με τα πληρεξούσια που προσκομίζονται στα Τμήματα Παροχών για κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν στη χορήγηση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, η Υπηρεσία και προκειμένου να διασφαλίζεται η διαδικασία και η διαφάνεια στη χορήγηση του ανωτέρω υλικού στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει:

α) Όσον αφορά την υποχρέωση να αναγράφεται ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας του εντολοδόχου:

  • εάν προσκομίζεται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, η αναγραφή του ή όχι εναπόκειται στην κρίση του συμβολαιογράφου που ευθύνεται για την σύνταξη του εν λόγω πληρεξουσίου, το οποίο θα προσκομίζεται κάθε φορά επικυρωμένο στα Τμήματα Παροχών, ενώ
  • στις λοιπές περιπτώσεις προτείνεται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης (υπογεγραμμένη και στην οποία θα τεκμηριώνεται το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) που θα περιλαμβάνει στο κείμενο την εξουσιοδότηση του εντολέα προς τον εντολοδόχο (για την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από τα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού για να μην εισπράπει ο τελευταίος γενικά παροχές από τον ΕΟΠΥΥ για λογαριασμό του εντολέα), με υποχρεωτική την αναγραφή του αριθμού ταυτότητας του τελευταίου.

β) Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού αστυνομικής ταυτότητας του εντολοδόχου, προκύπτει ανάγκη χρήσης νέου πληρεξουσίου ή νέας εξουσιοδότησης.

γ) Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία σύνταξης του πληρεξουσίου η της εξουσιοδότησης, τα τελευταία θα χρειάζονται υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) του εντολέα (με θεώρηση από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία να αναγράφεται ευκρινώς ότι το πληρεξούσιο ή η εξουσιοδότηση τελεί σε ισχύ.

Επίσης, μετά από σχετικά ερωτήματα, σας ενημερώνουμε ότι και η απόδοση δαπάνης διαλυμάτων και εξαρτημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του Οργανισμού γίνεται μέσω πληρεξούσιου δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ’αριθμ.221/13-1-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …