Πρόγραμμα ERASMUS 2010/2011 για φοιτητές ή καθηγητές με αναπηρία

Στις αρχές Ιουλίου στάλθηκε ενημερωτικό έγγραφο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προς τους Πρυτάνεις και Προέδρους ΑΕΙ και ΤΕΙ σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης φοιτητών και καθηγητών/προσωπικού με αναπηρίες που θα κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Πιο συγκεκριμένα, αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και επιλεγούν οι φοιτητές με αναπηρία για περίοδο σπουδών Erasmus ή περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, ή οι καθηγητές/υπάλληλοι με αναπηρία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα χορηγηθεί από τα ιδρύματα το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές ή για καθηγητές/προσωπικό ανά μήνα ή ημέρα/εβδομάδα αντίστοιχα, ανάλογα με τη χώρα προορισμού, όπως ορίζεται στα παραρτήματα της Σύμβασης Επιχορήγησης για κινητικότητα Erasmus 2010-2011.

Η χορήγηση του ποσού αυτού γίνεται κατά την κρίση του εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ/ΤΕΙ), θα πρέπει όμως να βασίζεται σε ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (νοσοκομείο, ΙΚΑ). Προς διευκόλυνση των Ιδρυμάτων, το Ι.Κ.Υ. έχει αποστείλει καταλόγους ασθενειών που χαρακτηρίζονται σοβαρές (σύμφωνα με τον Ν. 3794/09), συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της γνωμάτευσης της οικείας α’βάθμιας υγειονομικής επιτροπής κάθε νομού.

Επιπλέον, μπορεί να χορηγηθεί επιπρόσθετη ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που:

  1. η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας, και
  2. το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα προς το Ι.Κ.Υ. είναι η 8η Οκτωβρίου 2010.

Ποια είναι η διαδικασία

Ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος του Ιδρύματος, εφόσον έχει επίσημα αναγνωρισμένη αναπηρία, θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από ιατρικό πιστοποιητικό που να αναφέρεται:
α) ο βαθμός αναπηρίας, και
β) η δυσκολία που αυτή προκαλεί στην κινητικότητα τού ενδιαφερόμενου και τις συγκεκριμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις που προκαλεί.
Για τον λόγο αυτό, η αίτηση πρέπει να περιγράφει αναλυτικά την κάθε ατομική περίπτωση και να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ξεχωριστού εντύπου που θα παρουσιάζει τη λεπτομερή οικονομική ανάλυση των συγκεκριμένων επιπλέον αναγκών/ ειδικών απαιτήσεων (πχ. συνοδός για το ταξίδι, βοηθός κατά τη διάρκεια της μέρας ή νύχτας, ειδικό προσπελάσιμο μέσο μεταφοράς, κ.ά.).

Επίσης, τα Ιδρύματα οφείλουν να επισυνάψουν βεβαίωση ότι το Ίδρυμα Υποδοχής γνωρίζει πως ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος έχει αναπηρία και ότι έχει πιστοποιήσει ότι μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα.

Περισσότερες πληροφορίες: Ι.Κ.Υ., Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, url: www.iky.gr, τηλ: 2103726388, fax: 2103221863

Στο www.disabled.gr (ενότητα «Εκπαίδευση») θα βρείτε το σχετικό έγγραφο που εστάλει από το Ι.Κ.Υ. στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πανελλαδικές 2014: Δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών/αποφοίτων με αναπηρία

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με θέμα: «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές …

Σ.Κ.Ε.Π…Σου Διαφορετικά

Σ.Κ.Ε.Π...Σου διαφορετικά στη Διαδραστική Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ «Αποτυπώματα» 2012 – 2013,  του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Μικροί και μεγάλοι προσκεκλημένοι, …

Δικαιολογητικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) / Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Επιδοτούμενη κατάρτιση σε δεξιότητες τεχνολογίας

Την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αφορά το νέο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης …

ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013

Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS προχώρησε σε επαναπροκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών και προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με …

Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

ΙΚΥ: Erasmus για φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης με σοβαρές αναπηρίες 2012-2013

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση - ERASMUS, προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και …