ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ για ΑμεΑ

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό Άτομα με Ειδικές ανάγκες που δεν ανήκαν σε μια από το Υπουργείο Υγείας οριζόμενη κατηγορία για την χορήγηση προνοιακού επιδόματος, ειδικά αυτά που παρουσιάζουν Νοητική Υστέρηση και έχει διαπιστωθεί ότι ο δείκτης νοημο–σύνης του είναι πάνω από 30, δεν έπαιρναν επίδομα.

Με την υπ΄αριθ. Γ4α/Φ225/161/3.2.89 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, η οποία δυστυχώς παραμένει άγνωστη σε πολούς δικαιούχους, από τις 1.5.89 χορηγείται προνοιακό επίδομα σε ΟΛΑ τα ΑμΕΑ που έχουν βαριά αναπηρία, με ποσοστό τουλάχιστον 67 % και αδυνατούν να ασκήσουν κάθε βιοποριστικό επάγγελμα.

Με την απόφαση αυτή το Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας διαμέσου των Νομαρχιών που κατοικεί το ΑμΕΑ, χορηγεί δύο (2) ειδών επιδόματα:

Α) Επίδομα για τη γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρει ότι: έχει βαριά Νοητική Υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 και

Β) Επίδομα για τη γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρει ότι: πάσχει από βαριά αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67 % και είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα

Αν η γνωμάτευση δεν αναφέρει μια από τις δύο περιπτώσεις ΔΕΝ χορηγείται το επίδομα, γιατί δεν εμπίπτει σε κανένα από τα δύο προ-γράμματα που αφορούν την επιδοματική πολιτική του Υπουργείου.
Δεν δικαιούνται επίσης επίδομα όσοι παίρνουν για τον ίδιο λόγο σύνταξη ή επίδομα οικογενειακών βαρών από τον Ασφαλιστικό Φορέα του πατέρα, το οποίο είναι μεγαλύτερο της σύνταξης του ΟΓΑ (48.500 Δρχ.). Τα νοσήλια φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας κλπ δεν λογίζονται ως επίδομα. Δεν δικαιούνται επίδομα και όσα ΑμΕΑ είναι σε ιδρύματα ως εσωτερικά.

Στα ΑμΕΑ που έχουν βαριά Νοητική Υστέρηση με δείκτη νοημοσύ-νης μέχρι 30, χορηγείται ολόκληρο το επίδομα με την προϋπόθεση ότι δεν παίρνει από άλλον φορέα επίδομα για την ίδια αιτία. Σε περίπτωση που του χορηγείται επίδομα/βοήθημα μέχρι δέκα (10) χιλιάδες, το ποσό αυτό αφαιρείται από το προνοιακό επίδομα. Αν αυτό υπερβαίνει τις δέκα (10) χιλιάδες, το προνοιακό επίδομα που θα του χορηγηθεί ανέρχεται στις 48.500 δρχ. και από 1.10.2001 στις 50.000 δρχ.

Ο δικαιούχος που ενδιαφέρεται για την χορήγηση του προνοιακού επιδόματος ή αυτός του οποίου έληξε η ισχύς της γνωμάτευσης της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής πρέπει να κάνει τις εξής ενέργειες:

Να πάρει γνωμάτευση από ψυχιατρικό τμήμα Κρατικού Νοσο-κομείου ή από τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής. Επειδή τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής στην γνωμάτευσή τους έχουν αρμοδιότητα να αναφέρουν ΜΟΝΟ το δείκτη νοημοσύνης, οι γονείς που ενδιαφέρονται για την χορήγηση επιδόματος του δεύτερου προγράμματος, ΔΕΝ πρέπει να απευθύνονται σ’ αυτά, αλλά στα Κρατικά Νοσοκομεία. Εκεί ο αρμόδιος γιατρός αφού διαπιστώσει ότι ο δείκτης νοημοσύνης είναι πάνω από 30 αναφέρει στην γνωμάτευση ότι έχει αναπηρία 67 % και είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα .Στην συνέχεια υποβάλει αίτηση στην Γραμματεία της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας όπου ανήκει συμπεριλαμβάνοντας τη γνωμάτευση και κλείνει ραντεβού για να περάσει επιτροπή. Αν η Α/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα εντός 30 ημερών για προσφύγει στην Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Με την έγκριση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και άλλα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν καταθέτει αίτηση στην Πρόνοια της εκάστοτε Νομαρχίας με την οποία ζητάει να συμπεριληφθεί σε ένα από τα δύο προνοιακά επιδοματικά προγράμματα.

Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ορίζει μέχρι πότε θα χορηγείται στο δικαιούχο το επίδομα, δηλ. για 3 ή 5 χρόνια, οπότε μετά την λήξη αυτής της περιόδου ο δικαιούχος πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία. Αν η απόφαση της Επιτροπής αναφέρει ότι το επίδομα ισχύει εφόρου ζωής δεν χρειάζεται να ξαναπεράσει από την Α/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή, εκτός αν η Πρόνοια πληροφορηθεί ότι ο παίρνει άλλο επίδομα μεγαλύτερο από την σύνταξη του ΟΓΑ. Για τον λόγο αυτό ζητάει κατά διαστήματα βεβαιώσεις του Ασφαλιστικού Οργανισμού όπου ανήκει.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Οδηγίες για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

Η ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, υλοποιεί μια σειρά από μέτρα τα οποία στόχο έχουν την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες …

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Οι υπουργικές αποφάσεις για την ιατρική εξέταση ΑμεΑ από τα ΚΕ.Π.Α. για χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης & τα τέλη κυκλοφορίας

Κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών (αρ.πρωτ.: Δ18Α 5039906 ΕΞ 13.11.2013) οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης …

Ιατρική εξέταση για απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων με γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Στις 23/10/2013 ορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών (αρ.πρωτ: Δ18Α 5038263 ΕΞ2013) η διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της …

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά & διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε (Δ18Α 5038645 ΕΞ2013) τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών …

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Διαβάστε ποιοι είναι οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013. Μάθετε τα δικαιολογητικά και τον τρόπο χορήγησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της σχετικής …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …

Ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Με νέα εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1105/13.5.2013) διευκρινίζεται ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων. …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Ισχύς γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α. & των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι 31/08/2011

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΚΑ σχετικά με την ισχύ των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., αλλά και των Υγειονομικών Επιτροπών που …

Διευκρινίσεις για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ & τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας κοινοποίησε εγκύκλιο που διευκρινίζει και συμπληρώνει τις παραλείψεις της προηγούμενης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011, σχετικά με τις διατάξεις …