«Προσβασιμότητα στη Θεσσαλονίκη» – prosvasimotita.auth.gr

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) φιλοξενεί στο δίκτυό του μία ιστοσελίδα για την προσβασιμότητα της πόλης σε Άτομα με Αναπηρία. Η δημιουργία της ιστοσελίδας αποτελεί προιόν συνεχιζόμενης προσπάθειας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Π.Θ.

Η πιο πρόσφατη και καθοριστική συμβολή για τη δημιουργία της ιστοσελίδας, στην παρούσα της μορφή, προέρχεται από τη διπλωματική εργασία με τίτλο: «Αρχιτεκτονική και περιεχόμενο ενός εργαλείου για την προσβασιμότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης».

«Προσβασιμότητα στη Θεσσαλονίκη» (http://prosvasimotita.auth.gr)Την εργασία επιμελήθηκαν οι τελειόφοιτες φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών: Βαρβαρούση Αργυρώ, Βάμβουκα Γεωργία και Βασιλική Παναγιωτοπούλου υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου.

Η ιστοσελίδα προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα πλοήγησης σε περισσότερα από εξήντα (60) κτίρια που χρησιμοποιεί το κοινό, χωρισμένα σε κατηγορίες όπως μουσεία, εκθέσεις, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, πολυκαταστήματα κλπ. Οι πληροφορίες για τα κτίρια διαιρούνται σε ενότητες όπως για παράδειγμα, η προσέγγιση κτιρίου, η οριζόντια μετακίνηση και τα σημεία εξυπηρέτησης, παρέχοντας στοιχεία με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη να αξιολογήσει ο ίδιος κατά πόσον το συγκεκριμένο κτίριο είναι προσβάσιμο σε αυτόν.

Πιο αναλυτικά, ο ενδιαφερόμενος αφού επιλέξει την κατηγορία και το κτίριο, έρχεται σε πρώτη επαφή με μια συνοπτική αξιολόγηση του χώρου. Τα μεγεθυμένα σύμβολα που εμφανίζονται στον πίνακα αξιολόγησης, δηλώνουν το επίπεδο προσβασιμότητας των επιμέρους ενοτήτων στις οποίες έχει χωριστεί το κτίριο.
Ειδικότερα, έχει γίνει βαθμονόμηση των υποδομών με την εξής φόρμα: οι πέντε (5) μεγεθυμένες κουκκίδες δηλώνουν πολύ καλή προσβασιμότητα, οι τέσσερις (4) καλή, οι τρεις (3) μέτρια, οι δύο (2) κακή, ενώ η μία (1) ανύπαρκτες υποδομές. Σημειώνεται ότι στο τέλος του πίνακα, υπάρχει υπόμνημα με επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες για το χώρο. Παράλληλα δίνονται στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και η διεύθυνση του κτιρίου.

Στην πορεία της πλοήγησης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει το χώρο που επιθυμεί να επισκεφθεί, καθώς παρατίθενται συμπληρωμένα ερωτηματολόγια με τις υποδομές του κτιρίου, όπως αυτές εξετάστηκαν από την ομάδα της διπλωματικής εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που παρέχουν τα ερωτηματολόγια εξυπηρετούν όχι μόνο τα Άτομα με Αναπηρία, άλλα και τον υπόλοιπο κόσμο. Για παράδειγμα, δίνονται στοιχεία για τυχόν ράμπες, υλικά δαπέδων, ανυψωτικούς μηχανισμούς, το χώρο στάθμευσης, το κυλικείο, τα αποχωρητήρια κλπ. Η ιστοσελίδα δίνει επίσης τη δυνατότητα στον χρήστη να έρθει σε επαφή με το κτίριο μέσα από ένα προσεγμένο φωτογραφικό υλικό. Έτσι ο επισκέπτης μπορεί να κρίνει, ανάλογα με την αναπηρία του, την προσπελασιμότητα ή όχι του χώρου.

Επιπλέον, μπορεί να κάνει τα δικά του σχόλια ή τις δικές του επισημάνσεις για τυχόν ασάφειες, διευκρινήσεις, ερωτήσεις, προσθήκες και παρατηρήσεις τόσο για την ιστοσελίδα όσο και για το περιεχόμενο της, καθώς υπάρχει φόρμα επικοινωνίας ανάμεσα στον χρήστη και τον διαχειριστή.
Για την δομή της βάσης δεδομένων και το πώς αυτοί παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχες εργασίες από πόλεις του εξωτερικού. Όλα τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί από επιτόπιες επισκεψεις.

Στόχος μας είναι η ιστοσελίδα να είναι λειτουργική και χρήσιμη τόσο στα Άτομα με Αναπηρία όσο και στους υπόλοιπους επισκέπτες. Επομένως, τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της είναι ευπρόσδεκτα.

Επίσης, εφόσον φανεί χρήσιμη στην αναπηρική κοινότητα, η προσπάθεια θα συνεχισθεί, μέσα από εργασίες φοιτητών, με την αξιολόγηση και εμφάνιση στην ιστοσελίδα και άλλων δημόσιων κτιρίων, χώρων και υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη και ενδεχόμενα άλλες πληροφορίες σχετικές με το ζήτημα της προσβασιμότητας που αφορούν ευρύτερα τη χώρα μας.

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://prosvasimotita.auth.gr και ο τίτλος της είναι «Προσβασιμότητα στη Θεσσαλονίκη».

Βάμβουκα Γεωργία
Βαρβαρούση Αργυρώ
Παναγιωτοπούλου Βασιλική

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πανελλαδικές 2014: Δικαιολογητικά για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών/αποφοίτων με αναπηρία

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με θέμα: «Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές …

Σ.Κ.Ε.Π…Σου Διαφορετικά

Σ.Κ.Ε.Π...Σου διαφορετικά στη Διαδραστική Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ «Αποτυπώματα» 2012 – 2013,  του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Μικροί και μεγάλοι προσκεκλημένοι, …

Δικαιολογητικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) / Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων με …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Επιδοτούμενη κατάρτιση σε δεξιότητες τεχνολογίας

Την κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αφορά το νέο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης …

ERASMUS για Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με σοβαρές αναπηρίες για το εαρινό εξάμηνο 2012-2013

Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS προχώρησε σε επαναπροκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων φοιτητών και προσωπικού ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με …

Μηχανογραφικό Δελτίο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας «εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις για το 5% επιπλέον των …

Παιδιά & ενήλικοι με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση

Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να …

ΙΚΥ: Erasmus για φοιτητές/καθηγητές/προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης με σοβαρές αναπηρίες 2012-2013

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου/Μάθηση - ERASMUS, προσφέρει επιπλέον χρηματοδότηση σε άτομα με αναπηρία (φοιτητές, καθηγητές και …