Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση για την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες

Η έκθεση επιδιώκει να βελτιώσει τη δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα οι γυναίκες με αναπηρία στην καθημερινή ζωή. Υπογραμμίζεται ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και ειδικότερα των γυναικών με αναπηρία πρέπει να προστατεύονται και να υποστηρίζονται από την παιδική ηλικία, έτσι ώστε να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες, αλλά και να επιτυγχάνεται πρόοδος στους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής όπου διακρίσεις εξακολουθούν να υφίστανται.

Στην εν λόγω έκθεση η Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη συνέβαλε με τροπολογίες που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο και με τις οποίες αφενός υπογραμμίζεται η εξειδικευμένη αναφορά στη διάσταση του φύλου, και αφετέρου η οριζόντια εφαρμογή της διάστασης αυτής σε κάθε γενική πολιτική (mainstreaming). Έμφαση δίνεται επίσης στην ανάγκη σχεδιασμού και υιοθέτησης μέτρων με βάση το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες, και γενικότερα τα άτομα με αναπηρία, αντιμετωπίζονται όχι ως ασθενείς αλλά ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Παράλληλα, δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία συνιστούν μια ετερογενή ομάδα πληθυσμού, οι σχεδιαζόμενες για την υποστήριξή τους πολιτικές και δράσεις, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι κάποιες ομάδες, όπως οι γυναίκες με αναπηρία, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες και πολλαπλές διακρίσεις που οφείλονται τόσο στην αναπηρία όσο και στον παράγοντα του φύλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσβασή των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας υιοθετώντας παράλληλα συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ζητείται επίσης η ανάληψη δράσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής σε όλες τις οικονομικές, κοινωνικές, καθώς και για τη χρηματοδότηση καινοτόμων πολιτικών για την κινητικότητα, την ανεξάρτητη διαβίωση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της αναπηρίας αλλά και του φύλου.

Τέτοια δράση θα περιελάμβανε την προώθηση θετικών προτύπων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ατόμων με αναπηρία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της πληροφόρησης αναφορικά με τα διάφορα είδη αναπηρίας και διακρίσεων και αυξάνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες έκφρασης και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Στην έκθεση εκφράζεται επίσης ευρεία υποστήριξη για τις φιλοδοξίες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, τονίζεται η ανάγκη κατάρτισης πολιτικών στήριξης και ενίσχυσης για γυναίκες που φροντίζουν άτομα με αναπηρία και αναγνωρίζεται ο ουσιαστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρία που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑΜΕΑ.

Τέλος τονίζεται η ανάγκη εξασφάλισης εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και κατάλληλων υποδομών αλλά συνεργασίας της Επιτροπής με τα Κράτη -Μέλη σε θέματα ιατρικής πρόληψης και ενημέρωσης των γυναικών με αναπηρία.
Η κ Τζαμπάζη εξέφρασε την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και τόνισε ότι ο αγώνας για την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία είναι διαρκής και προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ευαγγελία Τζαμπάζη
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τη λύση θα δώσουν μόνο οι άμεσα θιγόμενοι

Θα πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να καταλάβουμε πως όλα αυτά που δεν έγιναν από το κράτος τα 30 χρόνια που κράτησε η «μεταρρύθμιση» της κοινωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να …

Από το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ στο @utonomia

Κάποια εποχή ο όρος «αναπηρία» έλεγε πολλά. Σήμερα ως όρος έχει αχρηστευτεί από την κατάχρηση που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες από όλους: πολίτες, πολιτικούς, συνδικαλιστές, …

1η Θαλασσινή Συνάντηση Παιδιών με Αναπηρία

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ελληνικού «Ιππόκαμπος» στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Δράσης του και στον Κοινωνικό Τομέα, προγραμμάτισε την πραγματοποίηση εκδήλωσης για παιδιά με αναπηρία την …

Editorial 077: Να κάνουμε το συνεταιρίζεσθαι μόδα

Κάποτε το συνεταιρίζεσθαι ήταν επαναστατική ενέργεια και πρακτική. Ύστερα έγινε γραφειοκρατία και εργαλείο για την «αρπαχτή». Σήμερα το συνεταιρίζεσθαι είναι ξενέρωτο και έχει αντικατασταθεί από τον …

TEDxAthens 2010: η ελίτ των ιδεών στην Αθήνα

Ήταν το σημαντικότερο event του 2010 για τον κόσμο της διανόησης και της τεχνολογίας, σε ελληνικό έδαφος. Όποιος δεν κατάφερε να βρεθεί στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», στο νέο πολυδύναμο χώρο του «Ελληνικού Κόσμου» …

Ύστερα από την Autonomia EXPO 2010 τί;

Η 4η κατά σειρά Autonomia EXPO ολοκληρώθηκε στις 30 Μαΐου κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. Ύστερα από τέσσερα χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως «κάθε χρόνο …

Ημερίδα 17 Μαΐου 2010: «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και Συμμετοχή για μια αποτελεσματική στρατηγική ενσωμάτωσης»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α - http://www.epeksa.gr/) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Άτομα με Αναπηρία και κοινωνικός αποκλεισμός. Κεντρικός σχεδιασμός και …

Το τηλεοπτικό σποτ της Autonomia EXPO 2010

Αυτό είναι το τηλεοπτικό σποτ που έπαιξε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στις ειδήσεις και στις εκπομπές που έχουν μεγάλη τηλεθέαση για 15 ολόκληρες ημέρες, από τις 17 Μαΐου μέχρι και τη λήξη της …