Ρύθμιση θεμάτων ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω., Ο.Π.Α.Δ.- Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και ΟΓΑ – Παροχές ασφαλισμένων

Με αυτή την εγκύκλιο ο ΕΟΠΥΥ προσπαθεί να να βάλει σε τάξη τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας της βεβιασμένης ένταξης των «μικρότερων» ασφαλιστικών ταμείων και να βάλει κανόνες για τις παροχές σε είδος των ασφαλισμένων σε αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εγκύκλιος που πρέπει να διαβαστεί με πολλή προσοχή.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α., Τ.ΑΥ.Τ.Ε.Κ.Ω., Ο.Π.Α.Δ.- Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και ΟΓΑ – Παροχές ασφαλισμένων.
ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 3522/17.1.2013 έγγραφό μας.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 10717/15.3.2013
ΜΑΡΟΥΣΙ 15/3/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 10717

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (www.eopyy.gr) – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ :ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και σε ό,τι αφορά απαιτήσεις ασφαλισμένων όλων των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων – πλην ΙΚΑ- έτους 2012 που δεν έχουν υποβληθεί εκ μέρους των ασφαλισμένων, για χορηγούμενες από τον Ε.Κ.Π.Υ. παροχές υγείας σε είδος και έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία ένταξης ενός εκάστου φορέα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα υποβληθούν στις Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων κατοικεί ο ασφαλισμένος. Τα ανωτέρω ισχύουν όταν υφίστανται πληρεξούσια ή νόμιμες εξουσιοδοτήσεις ασφαλισμένων προς τους προμηθευτές οξυγόνου.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που αφορά στις προϋποθέσεις απαίτησης και λήψης των παροχών του Ε.Κ.Π.Υ.

Στις περιπτώσεις που υφίστανται πληρεξούσια ή νόμιμες εξουσιοδοτήσεις των ασφαλισμένων προς τους προμηθευτές υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, οι εν λόγω προμηθευτές, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί (σύμφωνα με έγγραφο του Οργανισμού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα), δύναται να υποβάλλουν τις δαπάνες ηλεκτρονικά μέσω e-dapy και να καταθέτουν εν συνεχεία το σχετικό αποδεικτικό και τα φυσικά παραστατικά στην Περιφερειακή Δ/νση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠ.Α.Δ. σχετικά τα αρ. πρωτ. 51965/14.12.2012 και 4968/31.1.2013 έγγραφα). Για όσες περιπτώσεις υφίσταται, την παρούσα χρονική στιγμή, αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής (e-dapy) οι προμηθευτές θα υποβάλλουν αναλυτικές μηνιαίες καταστάσεις (συνοδευόμενες από σχετική αίτηση) για απαιτήσεις από 1-1-2012, στις οποίες θα εμφανίζονται και θα συμπληρώνονται τα πεδία : ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, ΑΜΚΑ, ο αριθμός μητρώου αυτού καθώς και ο φορέας ασφάλισης, η χορηγούμενη ποσότητα και το χρονικό διάστημα χρήσης αυτής, καθώς και το αιτηθέν από τον Οργανισμό χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη χορηγούμενη ποσότητα και θα συμφωνεί με το εκδοθέν τιμολόγιο ενός εκάστου ασφαλισμένου.

Οι ανωτέρω καταστάσεις θα υποβάλλονται ως αναφέρουμε ανωτέρω χωρίς να συνοδεύονται από τα φυσικά παραστατικά (ιατρική γνωμάτευση – τιμολόγιο – εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο) ενός εκάστου ασφαλισμένου, τα οποία θα υποβληθούν υποχρεωτικά μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στην εφαρμογή edapy προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΓΕΩΡ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΑΝ/ΞΗΣ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄
ΑΛ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …