Συγχώνευση του ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΕΤΕΑΚ & μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Κοινοποίηση εγγράφων του ΕΤΕΑΜ σχετικά με τη συγχώνευση σ’ αυτό του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και πληροφορίες για τη μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, από 14-2-2012.

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του ΕΤΕΑΜ σχετικά με τη συγχώνευση, σ’ αυτό, του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) του ΤΑΥΤΕΚΩ και τη μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη»
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 101/5-4-2012 και 5731/3-4-2012 έγγραφα του ΕΤΕΑΜ

Aθήνα 10/4/2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 31, Αριθ. Πρωτ. T01/652/2219

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αγ.Κων/νου 8 (102 41), Τηλ:2105215195-198, FAX:2105215195, e-mail:diefpar@ika.gr

Σας κοινοποιούμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του ΕΤΕΑΜ με τα οποία παρέχονται διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με τη συγχώνευση σ’ αυτό του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), καθώς και για τη μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, από 14-2-2012, και παράλληλα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, σε ότι αφορά την παροχή οδηγιών επί θεμάτων παροχών επικουρικής σύνταξης, έχουν περιέλθει στις αντίστοιχες επιτελικές υπηρεσίες του ΕΤΕΑΜ.

Επομένως οδηγίες, για την εφαρμογή της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ σε θέματα παροχών συντάξεων, θα σας παρέχονται εφεξής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.
Με αυτά τα δεδομένα γίνεται αντιληπτό ότι η υπηρεσία μας δεν θα εκδίδει πλέον οδηγίες για θέματα παροχών συντάξεων ΕΤΕΑΜ, αλλά αναλαμβάνει καθαρά και μόνο διαμεσολαβητικό και υποστηρικτικό ρόλο – για όσο χρονικό διάστημα τούτο απαιτηθεί – ώστε να φθάνουν εύκολα και έγκαιρα οι οδηγίες του Ταμείου στα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα των Υποκ/των μας, από τα οποία πραγματοποιείται η εκτέλεση και διεκπεραίωση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του ΕΤΕΑΜ.

Με την ευκαιρία αυτή, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ τ. α΄/1-3-2012) προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία, από 1-7-2012, Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), στο οποίο, μεταξύ άλλων, εντάσσεται και το ΕΤΕΑΜ.

Περαιτέρω και ενόψει της κατάρτισης – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ίδιου νόμου – Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ταμείου εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση του Ε.Τ.Ε.Α, με τον οποίο θα καθορίζονται τα δικαιούμενα σύνταξης πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η έναρξη και λήξη των παροχών κ.ά., εφιστούμε την προσοχή σας και παρακαλούμε να παρέχετε στους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΜ τη σχετική πληροφόρηση.

Τέλος, παρακαλούμε τη Δ/νση Εκμετάλλευσης της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να φροντίσει για τη σύνταξη και αποστολή στα Υποκ/τά μας του νέου πίνακα υπολογισμού ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ με βάση το ισχύον, από 14-2-2012, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …