Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη: Δράσεις και Μέτρα του ΥΜΕ για τα ΑμεΑ

Στους βασικούς στόχους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι και η ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και των Οργανισμών που εποπτεύει. Τόσο στις εναέριες και επίγειες μεταφορές, όσο και στις τηλεπικοινωνίες και το διαδύκτιο,

Θέλουμε, επίσης, η ισότιμη πρόσβαση να παρέχεται σε όλα τα εμποδιζόμενα άτομα (δηλαδή ένα σύστημα μεταφορών που ξεκινά από τα άτομα με αναπηρία και καταλήγει σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού: ηλικιωμένους, εγκύους, μικρά παιδιά σε καροτσάκια, ασθενείς κλπ). Για αυτούς τους λόγους διευρύνουμε σημαντικά την ειδική πρόνοια για αυτές τις ομάδες πληθυσμού.

Πριν μπω στα ειδικά μέτρα, θέλω να τονίσω ότι όλα τα έργα της αρμοδιότητάς μας, είτε είναι συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικά κονδύλια είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό διασφαλίζουμε ότι θα είναι πραγματικά προσβάσιμα από τα ΑμεΑ.

Εναέριες Μεταφορές
1. Ετοιμάζεται Προεδρικό Διάταγμα από την ΥΠΑ για τη σωστή εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Σκοπός του Κανονισμού είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στις αεροπορικές μεταφορές και να διασφαλίσει ότι τους παρέχεται η απαραίτητη συνδρομή, όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

2. Εκπαίδευση του προσωπικού για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει συνεργασία της ΥΠΑ με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες για την κατάρτιση Προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού των αεροδρομίων, των αεροπορικών εταιρειών και των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης. Θα εφαρμοστεί σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

3. Κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Η ΥΠΑ έχει ξεκινήσει τις απαιτούμενες ενέργειες και προχωρά στην εφαρμογή τους.

Επίγειες Μεταφορές
1. Όλα τα νέα οχήματα των ΜΜΜ, που θα προμηθεύονται οι φορείς του ΥΜΕ θα διαθέτουν τον απαιτούμενο προβλεπόμενο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

2. Εκπαίδευση τόσο του Προσωπικού που εργάζεται στις ειδικές υπηρεσίες ΑμεΑ, όσο και του συνόλου του προσωπικού κίνησης (κυρίως τους οδηγούς).

3. Δελτία Στάθμευσης ΑμεΑ: Εξετάζεται η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος ώστε να ικανοποιήσει κατηγορίες των ΑμεΑ που χρειάζονται πραγματικά Δελτίο Στάθμευσης.

Τηλεπικοινωνίες – Διαδίκτυο
1. Το Υπουργείο προχώρησε σε ανακατασκευή της ιστοσελίδας του με τα διεθνή πρότυπα (w3c). Αυτό δίνει πλέον τη δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στο σύνολο της πληροφόρησης και των υπηρεσιών. Επίσης, με εντολή του Υπουργείου θα γίνει η ανακατασκευή των ιστοσελίδων και των εποπτευόμενων φορέων, ώστε να είναι και αυτές προσβάσιμες από τα ΑμεΑ.

2. Εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στη λήψη μέτρων για χρήστες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι Άτομα με Αναπηρίες.

Οι υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ΚΥΑ, του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τα Άτομα με Αναπηρίες, είναι:

• Επεκτείνεται το μέτρο παροχής δωρεάν χρόνου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 1.000 λεπτών τον μήνα και σε άλλες κατηγορίες ΑμεΑ (Νεφροπαθείς τελικού σταδίου, άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχώσεις, τυφλούς, πάσχοντες από θαλασσαιμία, αιμορροφιλικούς, πάσχοντες από AIDS, χανσενικούς και άτομα υποβληθέντα σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων).

• Έκπτωση 18 Ευρώ μηνιαίως για χρήση υπηρεσιών πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση (στενής ή ευρείας ζώνης) στο Διαδίκτυο σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, νεφροπαθείς τελικού σταδίου, αιμορροφιλικά, πάσχοντα από AIDS, χανσενικά καθώς και άτομα τυφλά ή κωφά-βαρήκοα.

• Επέκταση του μέτρου για έκπτωση 50% στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι σήμερα το μέτρο ίσχυε για τα άτομα με προβλήματα ακοής και ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% και πλέον επεκτείνεται και σε ανήλικα άτομα με αντίστοιχα προβλήματα, καθώς και σε οικογένειες ατόμων με νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχοσωματικές και πολλαπλές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

• Ατελής πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης σε άτομα κωφά, καθώς και σε άτομα με σοβαρά προβλήματα άρθρωσης και ακοής μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

• Ατελής πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου σε άτομα τυφλά ή με προβλήματα οράσεως τέτοιου βαθμού, που δεν τους επιτρέπουν να συμβουλευτούν τον τηλεφωνικό κατάλογο. Επίσης ο πάροχος υποχρεούται να καθιστά διαθέσιμους τηλεφωνικούς καταλόγους στα άτομα αυτά σε μορφή απλού κειμένου χωρίς γραφικά, μέσω CD-ROM που παρέχεται δωρεάν, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του.

• Εγκατάσταση κοινόχρηστων τηλεκειμενογράφων κατόπιν σχετικής αίτησης ευλόγου αριθμού χρηστών σε συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να εξυπηρετούνται άτομα κωφά ή με σοβαρά προβλήματα αρθρώσεως.

• Παροχή τερματικού εξοπλισμού για χρήση τηλεκειμενογράφου ή άλλου ειδικού εξοπλισμού σε τιμές κόστους σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ιδίως σε άτομα με δυσκολίες ακοής και όρασης

• Εγκατάσταση κοινόχρηστων τηλεφώνων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση τους από άτομα με κινητικές δυσκολίες, τυφλά ή με προβλήματα ακοής

• Κατά προτεραιότητα σύνδεση και αποκατάσταση βλαβών στην τηλεφωνική σύνδεση των Ατόμων με Αναπηρίες

• Παροχή δυνατότητας σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα οράσεως, να πληροφορούνται ατελώς το ύψος του τελευταίου λογαριασμού καλώντας έναν κωδικό αριθμό επιλογής, καθώς και του βασικού επιπέδου αναλυτικής χρέωσης.

Δικαιούχοι των μέτρων αυτών θα είναι όσοι έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με €35.000 ετησίως, ενώ η υλοποίηση των μέτρων αυτών θα βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας – όπως π.χ τον ΟΤΕ, ο οποίος είναι ο σημερινός πάροχος.

Επίσης, ότι το Υπουργείο σχεδιάζει την έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τις υπηρεσίες που αφορούν τα ΑμεΑ, το οποίο θα εκδοθεί και σε γραφή Braille και σε ηλεκτρονική μορφή.

Με τα μέτρα αυτά, δεν λύνουμε όλα τα προβλήματα. Είναι βέβαιο όμως, ότι θα κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας.
Αυτό είναι εξάλλου και το χρέος μας, ως σύγχρονης και υπεύθυνης Πολιτείας.

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ TOY YME

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας

ΜΕΛΗ:
2. ΣΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ – ΥΜΕ – Διευθυντής Οργάνωσης και Πληροφορικής
3. ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΥΜΕ – Τμηματάρχης ΑμεΑ
4. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΞΕΝΗ – ΥΜΕ – Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
5. ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Υπάλληλος ΤΡΑΜ ΑΕ, Πρόεδρος Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών, Μέλος Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων
7. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ, Ταμίας Ελληνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων
8. ΠΑΝΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
9. ΑΛΕΠΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Μέλος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου
10. ΣΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Ιατρός
11. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – Ειδική Σύμβουλος Υπουργού

Έργο της Επιτροπής: H Παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί από το ΥΜΕ και αφορούν τα ΑμεΑ, και η εισήγηση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη δρομολόγηση νέων σχετικών δράσεων.

Από το Γραφείο Τύπου
Δευτέρα 3η Δεκεμβρίου, 2007

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά για προσλήψεις ΑμεΑ

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της …

Ειδικό τέλος υπέρ ΑμεΑ στις αερομεταφορές

Στην επιβολή ενός νέου τέλους στις αερομεταφορές υπέρ των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να …

Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ

Χρυσές δουλειές για το «καλό» των ΑμεΑ Στην Ελλάδα, ακόμη και τα προβλήματα των ΑμεΑ αποτελούν ευκαιρία επαγγελματικής ενασχόλησης για εύκολο κέρδος. Αρκεί να μη χρειαστεί να τους «αντιμετωπίσουμε» …

Δικαίωμα στο θάνατο;

Η Süddeutsche Zeitung σημειώνει για την ευθανασία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει αβάσταχτος πόνος και ότι ο γιατρός θα πρέπει να μην τιμωρείται όταν βοηθάει σε …

Σουμάχερ: Θα τα καταφέρει;

Η βίλα του στη Γενεύη έχει μετατραπεί σε κλινική - Η σύζυγός του, Κορίνα, δεν χάνει στιγμή την ελπίδα της, όμως, πολλοί προειδοποιούν ότι το αστέρι της Φόρμουλα 1 δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος …