Συνήγορος του Πολίτη: Διευκόλυνση της απασχόλησης ατόμων που φροντίζουν, ως εξαρτώμενα μέλη, άτομα με αναπηρία

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας – Κύκλος Ισότητας των Φύλων
Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Διευκόλυνση της απασχόλησης ατόμων που φροντίζουν, ως εξαρτώμενα μέλη, άτομα με αναπηρία.

1. Ο πολίτης ανέφερε:

Πολίτης που είχε οριστεί επίτροπος της ανάπηρης και ορφανής αδελφής του, διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ) επειδή ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) απέρριψε αίτημά του για ένταξη της αδελφής του στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», για την περίοδο 2009-2010. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που προέβλεπε τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων με αναπηρία, μπορούσαν να επωφεληθούν μόνο οι μητέρες παιδιών και εφήβων με αναπηρία. Ο πολίτης ισχυρίστηκε ότι ο αποκλεισμός του συνιστούσε διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των πατέρων παιδιών με αναπηρία, καθώς και εν γένει διάκριση σε βάρος όσων, πλην της μητέρας, έχουν την επιμέλειά τους.

2. Ο νόμος προέβλεπε:

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών (άρθρο 116 παρ. 2). To Kράτoς λαμβάνει ειδικά μέτρα για την πρoστασία της αναπηρίας. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας (άρθρο 21 παρ. 3 και 6). Τέλος, ο κοινός νομοθέτης (ν. 3769/2009),ενσωματώνοντας δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2004/113/ΕΚ), ορίζει ότι δεν αποκλείεται η διαφορετική μεταχείριση (θετικό μέτρο), εάν η παροχή αγαθών ή υπηρεσιών αποκλειστικά ή πρωτίστως σε άτομα του ενός φύλου αιτιολογείται από θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία, έχει δε τηρηθεί εύλογη αναλογία μεταξύ της ιδιαίτερης μεταχείρισης και του επιδιωκόμενου σκοπού..

3. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε:

Ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπιστώνοντας καταρχάς ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν συνιστά διάκριση, αφού πρόκειται για θετικό μέτρο υπέρ των μητέρων αναπήρων τέκνων, και ότι η αρμοδιότητα για το εν λόγω πρόγραμμα είχε μεταφερθεί από τον ΟΕΕ σε άλλο φορέα του Υπουργείου Εργασίας, απευθύνθηκε στην αρμόδια πλέον υπηρεσία. Επεσήμανε ότι ανακύπτει ένα κενό ρύθμισης στις περιπτώσεις που την αποκλειστική επιμέλεια του ανάπηρου παιδιού ή εφήβου έχουν άλλα πρόσωπα, που δεν έχουν την ιδιότητα του γονέα ή που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες του. Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να υιοθετηθεί ρύθμιση, που να δίνει τη δυνατότητα στον έχοντα την αποκλειστική επιμέλεια αναπήρου τέκνου πατέρα, καθώς και στους έχοντες τη δικαστική συμπαράσταση (επιμέλεια) παιδιών και εφήβων με αναπηρία, να κάνουν αίτηση σε πρόγραμμα της νέας περιόδου που θα αφορά στα Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ωφελούνται του προγράμματος

4. Το αποτέλεσμα της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη:

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι εκδόθηκε σχετική κοινή υπουργική απόφαση [η υπ’ αριθ. 0.18975/οικ.3.3113/21-10-2010 (ΦΕΚ 1683)]. Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι μπορούν να ωφελούνται από δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», άτομα (άνδρες και γυναίκες), που έχουν ως εξαρτώμενα μέλη ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα ή άτομα με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές αναπηρίες ή με
διαφορετικού είδους αναπηρία. Η ωφέλεια συνίσταται στη δημιουργική απασχόληση των εξαρτωμένων ηλικιωμένων ή αναπήρων ατόμων, κατά τις ώρες που εργάζονται οι φροντιστές τους, ώστε να αποκτήσουν οι τελευταίοι ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη: Γιάννης Σακέλλης, Σταματίνα Γιαννακούρου
Ειδικοί Επιστήμονες: Αγγέλη Χριστίνα, Διάφα Λιάνα, Μπαρτζελιώτης Κώστας

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Η Διεθνής Αμνηστία παραδίδει υπογραφές στο Ν. Δένδια για την υπόθεση του Μανώλη Κυπραίου [Video]

Έναν περίπου χρόνο μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο kamarinia.gr (Οκτώβριος 2011) ο Μανώλης Κυπραίος - ο δημοσιογράφος που στα επεισόδια του Ιουνίου του 2011 έχασε την ακοή του (και την αίσθηση της …

Διαδηλωτής στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012 στις διαδηλώσεις για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελάριου στην Ελλάδα. Σπάνια φωτογραφία με εξαιρετικά χρώματα και φόντο, μάλλον …

∆ιάκριση εις βάρος πατέρων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης …

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες για τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους πολίτες με αναπηρία για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις …

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το παρακάτω σχέδιο νόμου, κυρώνοτας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτοκόλλο της …