Σύνταξη σε πατέρα παιδιού με αναπηρία χορήγησε ο ΟΑΕΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του LawNet στις 3/12/2009, στη συνταξιοδότηση πατέρα παιδιού με αναπηρία, βάσει της διάταξης νόμου που ισχύει αποκλειστικά για τις μητέρες τέκνων με αναπηρία, προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ύστερα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας των φύλων.

Ο ασφαλισμένος προσέφυγε στην ανεξάρτητη αρχή όταν ο ΟΑΕΕ απέρριψε το αίτημά του να λάβει σύνταξη λόγω γήρατος, με 25 χρόνια ασφάλισης, ως πατέρας παιδιού με αναπηρία. Το αίτημα απορρίφθηκε επειδή το δικαίωμα αυτό προβλεπόταν κατά τον χρόνο υποβολής του μόνο για μητέρες παιδιών με αναπηρία (άρθρο 5 § 4 του Ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 § 6 του Ν. 3518/2006), αλλά και επειδή δεν συνέτρεχε η προϋπόθεση του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008, σύμφωνα με το οποίο η μητέρα θα πρέπει να συνεχίζει να είναι ασφαλισμένη, προκειμένου ο πατέρας να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπογράμμισε ότι η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας εμφανίζει τα τελευταία χρόνια σαφή τάση εξομοίωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τις οποίες θέτει ο κοινός νομοθέτης, όταν αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο. Έτσι, με βάση τη συνταγματική αρχή της ισότητας των φύλων, ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί για τις γυναίκες επεκτείνονται και στους άνδρες ή, αντιστρόφως, δυσμενείς ρυθμίσεις που προέβλεψε ο κοινός νομοθέτης σε βάρος των ανδρών εφαρμόζονται και στις γυναίκες. Με το σκεπτικό αυτό, η ανεξάρτητη αρχή επισήμανε πως οι ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και οδήγησαν στην απόρριψη του αιτήματος του ασφαλισμένου, παρουσιάζουν προβλήματα συνταγματικότητας. Ζήτησε, λοιπόν, από τον ΟΑΕΕ να λάβει όλα αυτά υπόψη του ή να αναβάλει την εξέταση της ένστασης του πολίτη ώσπου να αποφανθεί η Ολομέλεια του ΣτΕ για ανάλογη υπόθεση.

Τελικά, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα δέχθηκε ότι «οι διατάξεις που ορίζουν πρόσθετες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση πατέρων τέκνων με αναπηρία σε σχέση με αυτές που ισχύουν για τις μητέρες τέκνων με αναπηρία αντίκεινται πράγματι στη συνταγματική αρχή της ισότητας των φύλων» και ενέκρινε το αίτημα του ασφαλισμένου για χορήγηση σύνταξης με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μητέρες παιδιών με αναπηρία.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …