Σύσταση μη αμιγών Υγειονομικών Επιτροπών στα ΚΕΠΑ

Τα προβλήματα με τις αναμονές και τις καθυστερήσεις των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ εξακολουθούν και υπάρχουν. Το Ι.Κ.Α. εξέδωσε νέα εγκύκλιο με την οποία προσπαθεί να δώσει λύση στη συγκρότηση των υγειονομικών επιτροπών. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου. Στο τέλος του κειμένου υπάρχει σύνδεσμος για να κατεβάσετε το πρωτότυπο της εγκυκλίου που περιλαμβάνει παράρτημα με τον πίνακα δισνομής της συγκεκριμένης εγκυκλίου.

Αθήνα, 18 -04 -2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ Π51/12
IKA ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ&Ι.Ε. – ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8, 10241 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 2105224181
ΠΡΟΣ
1. Ως οι συνημμένοι Πίνακες Διανομής Σημείων ΚΕ.Π.Α. και αρμόδιων Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ, Γραφεία Δ/ντών
2. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Γραφείο Προέδρου, Λ.Κηφισίας 39, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Όπως είχε τονιστεί και στο υπ΄ αρ. πρωτ.Π51/618/24-7-2012 έγγραφό μας, για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα των συσσωρευμένων αιτημάτων προς εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., κυρίως νευρολογικών, ψυχιατρικών και καρδιολογικών περιστατικών, προχωρήσαμε σε σύνολο ενεργειών, μία εκ των οποίων ήταν και η συγκρότηση μη αμιγών επιτροπών.

Η έλλειψη ιατρών στις ανωτέρω αναφερθείσες ειδικότητες δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις και συσσώρευση εκκρεμοτήτων με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που επιφέρουν στην ευαίσθητη ομάδα ατόμων με αναπηρία.

Σήμερα, τα προς εξέταση περιστατικά αυτών των ειδικοτήτων αντιστοιχούν στο 78% του συνολικού αριθμού εκκρεμών αιτημάτων.

Από τον προηγούμενο Οκτώβριο εφαρμόστηκε ο προγραμματισμός μικτών επιτροπών ώστε να υπερδιπλασιαστούν οι Υγειονομικές επιτροπές των επίμαχων ειδικοτήτων. Τούτο είχε θετικό αποτέλεσμα καθότι αφ’ ενός μεν διπλασιάσθηκαν οι επιτροπές των ως άνω ειδικοτήτων, αφ’ ετέρου δε λόγω συμμετοχής ιατρού συναφούς ειδικότητας στις εν λόγω επιτροπές, σε περιπτώσεις πολυαναπηρίας, αποφεύχθηκε, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, η αναπομπή σε άλλη ειδικότητα, ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι Υγειονομικές επιτροπές σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτονται από ιατρούς που συνήθως απαιτούν τα περιστατικά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιτευχθεί το άριστο ανά περίπτωση (για παράδειγμα σε νευρολογική επιτροπή συμμετέχει και ορθοπεδικός ή χειρούργος). Μάλιστα, ενώ είχε αναφερθεί ότι η συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής θα γίνεται από δύο ιατρούς της κύριας και ενός, παρεμφερούς ειδικότητας, έχουν ήδη προγραμματιστεί επιτροπές με ιατρούς τριών διαφορετικών ειδικοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά που φθάνουν έως και 12 μήνες καθυστέρησης.

Είχε ιδιαιτέρως τονιστεί η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της εξέτασης σε μία και μόνο επιτροπή, με τη συνδρομή ιατρού – συμβούλου της απαιτούμενης ειδικότητας από ιατρό της Υγειονομικής Μονάδας στην οποία λαμβάνει χώρα η Υγειονομική επιτροπή, ανεξάρτητα εάν αυτός ανήκει ή όχι στο Ειδικό Σώμα, εφ΄ όσον δεν μπορεί να καλυφθεί το περιστατικό από την υπάρχουσα σύνθεση της Υγειονομικής επιτροπής. Άλλωστε ο ιατρός – σύμβουλος απλώς θα γνωματεύει ενώ το ποσοστό θα προσδιορίζεται από τους ιατρούς της επιτροπής σύμφωνα με τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Παρόλα αυτά, από τα στατιστικά που τηρούνται στο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) της Υπηρεσίας μας, έχει διαπιστωθεί ότι αναπέμπονται περιστατικά ακόμα και αν υπάρχει ιατρός στη σύνθεση της Υγειονομικής επιτροπής που μπορεί να καλύψει τη δεύτερη πάθηση για την οποία απαιτείται προσδιορισμός ποσοστού αναπηρίας.

Το πρόβλημα των συνεχών αναπομπών έχει τονιστεί από όλους τους εμπλεκόμενους με τον χώρο της αναπηρίας φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, Νομαρχιακοί και λοιποί Σύλλογοι Ατόμων με αναπηρία), καθότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι αιτούντες την πιστοποίηση του ποσοστού της αναπηρίας, παρουσιάζουν πολυαναπηρία.

Η αναπομπή συνεπάγεται καθυστέρηση καθόσον έχουμε αναλάβει δέσμευση απέναντι στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για ενημέρωση των ιατρών ως προς τη συμμετοχή τους σε επιτροπές ΚΕ.Π.Α. 2 μήνες νωρίτερα, προκειμένου να μην διαταράσσεται, εξ αυτού του λόγου, η εύρυθμη λειτουργία των Υγειονομικών μονάδων (ραντεβού ασθενών με ιατρούς, προγραμματισμός επαγγελματικής δραστηριότητας, μη διασάλευση της οικογενειακής ζωής).

Όπως είναι ευνόητο η χρονική καθυστέρηση καθώς και το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η αναπομπή σε δεύτερη και τρίτη επιτροπή, είναι δυσβάσταχτα για τα άτομα με αναπηρία που καλούνται να μετακινηθούν στα σημεία ΚΕ.Π.Α., πλέον της μίας φοράς.

Αντίστοιχο κόστος επωμίζεται και η Υπηρεσία μας αφού καλείται να καλύψει δύο και τρεις φορές τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης των ιατρών για το ίδιο περιστατικό το οποίο καλύπτεται από ένα και μόνο παράβολο.

Από κοινού οι Δ/ντές των Υγειονομικών Μονάδων κάθε αρμοδίου ΚΕ.Π.Α. και τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών, θα πρέπει να εξαντλούν κάθε δυνατότητα-κινούμενοι όμως πάντα μέσα στα πλαίσια της ιατρικής δεοντολογίας και της επιστημονικής επάρκειας και τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η έκδοση γνωμάτευσης και να μην παραπέμπονται τα περιστατικά.

Όταν θα είναι απαραίτητη η αναπομπή σε άλλη ειδικότητα, τούτο θα γίνεται με αιτιολογημένο έγγραφο σημείωμα, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της επιτροπής. Στη συνέχεια, με ευθύνη του/της γραμματέως της επιτροπής θα τίθεται υπ’ όψιν της Δ/νσής μας (αποστολή των στοιχείων του αιτούντος και του αιτιολογημένου σημειώματος μέσω fax:210-5215476), έτσι ώστε ο προσδιορισμός σε άλλη επιτροπή να γίνεται άμεσα.

Έως ότου καταστεί εφικτή:

• η συμμετοχή των 400 ιδιωτών ιατρών των επίμαχων ειδικοτήτων, η οποία έχει δρομολογηθεί και βρίσκεται στο τελικό της στάδιο,
• η εκπαίδευση και ένταξη των υπολοίπων ιατρών που δεν ανήκουν ακόμα στο Ειδικό Σώμα, σε όλους τους νομούς της Ελλάδος,

η αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δική σας συμβολή και τη συνέχεια της υπερπροσπάθειας που έχετε καταβάλει.

Η εξομάλυνση της υφιστάμενης κατάστασης μελλοντικά θα διευκολύνει το έργο όλων και θα επιτρέψει την πρότυπη λειτουργία του θεσμού του ΚΕ.Π.Α., η επιτυχία του οποίου απαιτεί τη συνδρομή και την αμέριστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …