Συστήματα ουροσυλλογής και ρύθμιση της ακράτειας

Η τεχνολογία πλέον έχει λύσεις για όλες σχεδόν τις ανάγκες των ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες. Συγκεκριμένα όμως για την ακράτεια, και στον βαθμό που αναφερόμαστε σε άνδρες, τότε ειλικρινά δεν υπάρχει κανένα σοβαρό πρόβλημα. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο που προσφέρει οικονομικές λύσεις που είναι απολύτως αξιόπιστες και καθαρές. Η αλήθεια είναι πώς η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα άλλα ευρωπαϊκά και δυτικά κράτη αφού και στην Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο όλα τα συστήματα ουροσυλλογής σε προσιτές τιμές.

Μάλιστα, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία χρηματοδοτούν την αγορά πεοκαλυπτρών, καθετήρων και ουροσυλλεκτών. Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία χορηγούν όλα τα βασικά συστήματα ουροσυλλογής και διαχείρισης της ακράτειας. Σε μερικές περιπτώσεις, ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία, ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους, αλλά όταν εκδοθεί η απόφαση για την χορήγηση των συστημάτων ουροσυλλογής τότε η χορήγηση γίνεται ανεμπόδιστα.
Στην ελληνική αγορά υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα αξιόπιστα προϊόντα για τη διαχείριση της ακράτειας και της νευρογεννούς ουροδόχου κύστεως.
Όλες οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο εξωτερικό είναι διαθέσιμες και στην Ελλάδα. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν οργανωμένα κέντρα αποκατάστασης που να διευκολύνουν τους ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες να εισαχθούν στην λογική και στην λειτουργία των συστημάτων και των προγραμμάτων ουροσυλλογής ώστε, αφού ενημερωθούν, να μπορέσουν να επιλέξουν το σύστημα ουροσυλλογής που μπορεί να ενσωματωθεί οργανικά στην καθημερινή τους ρουτίνα και στον τρόπο ζωής τους.
Όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο κέντρο αποκατάστασης τότε πρέπει να αναζητήσουμε άλλους τρόπους ενημέρωσης, εξοικείωσης, δοκιμών ώστε ύστερα ενημερωμένοι να καταλήξουμε στο σύστημα και στο πρόγραμμα ουροσυλλογής που βολεύει περισσότερο.

Σημεία πώλησης:
Όπως και όλα τα άλλα είδη έτσι και τα συστήματα ουροσυλλογής κατά κανόνα πωλούνται από τα καταστήματα που πωλούν ορθοπεδικά και άλλα «αναπηρικά» είδη. όμως είναι λίγα τα καταστήματα εκείνα που έχουν την εξειδίκευση στα συστήματα ουροσυλλογής και μπορούν να ενημερώσουν τους πελάτες με αναπηρίες για τις διαφορετικές επιλογές διαφορετικών συστημάτων ουροσυλλογής. Συχνά, ειδικά στην επαρχία, τα καταστήματα δεν γνωρίζουν επαρκώς τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των συστημάτων ουροσυλλογής και χωρίς την ενημέρωση οι άνθρωποι με αναπηρίες υφίστανται μια άσκοπη ταλαιπωρία και ενδεχομένως εγκαταλείπουν τις προσπάθειες για υιοθέτηση ενός αξιόπιστου και «καθαρού» συστήματος ουροσυλλογής.
Όμως με λίγο ψάξιμο και αρκετό διάβασμα είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος που ζει κάτω από συνθήκες αναπηρίας να πληροφορηθεί για τις επιλογές που υπάρχουν στην χρήση και στην υιοθέτηση κάποιου αξιόπιστου συστήματος ουροσυλλογής.

Δυσκολίες στην ενημέρωση:
Συχνά υπάρχουν προβλήματα που εμποδίζουν την ενημέρωση. Το πιο βασικό πρόβλημα είναι η αδέξια επικοινωνία του ίδιου του ανθρώπου με αναπηρία με τους καταστηματάρχες και τους γιατρούς. Ένα επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι η πληθώρα προϊόντων ουροσυλλογής. Πολλές φορές ακόμη και οι καταστηματάρχες αλλά και οι γιατροί αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν τον τεράστιο αριθμό διαφορετικών συστημάτων ουροσυλλογής αλλά και διαφορετικών υλικών με συνέπεια να μην μπορεί να ενημερωθεί ο τελικός χρήστης σφαιρικά ώστε να καταλήξει σε κάποιο σύστημα ή σε κάποιο συνδυασμό συστημάτων ουροσυλλογής.
Και εδώ χρειάζεται και το διάβασμα. Άλλωστε γι’ αυτό υπάρχουν αρκετά μέσα είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο που ενημερώνουν άλλοτε καλύτερα και άλλοτε λιγότερο καλά τους υποψηφίους χρήστες. Σημασία έχει όμως πως πλέον ο χρήστης μπορεί να είναι πάντα ενημερωμένος. Οι εποχές του σκοταδισμού έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Επιλογές:
Τόσο η επιλογή της πεοκαλύπτρας όσο και η επιλογή της κόλας είναι καθοριστικά τόσο για την υγιεινή όσο και για την αξιοπιστία της εφαρμογής. Υπάρχουν πολλοί τύποι πεοκαλυπτρών, το κυριότερο όμως είναι ότι υπάρχουν επίσης πολλοί τύποι κόλας που σίγουρα δεν δημιουργούν ούτε ερεθισμούς ούτε δυσάρεστα ατυχήματα.
Σημασία έχει πως σήμερα η βιομηχανία κατασκευάσει κάθε κόλλα και κάθε πεοκαλύπτρα για κάθε διαφορετική ανάγκη. Με βεβαιότητα οι άνθρωποι με αναπηρίες ακόμη και αν συναντήσουν κάποια προβλήματα πολύ σύντομα θα βρουν την λύση για το κατάλληλο σύστημα ουροσυλλογής που μπορούν να υιοθετήσουν. Ταυτόχρονα, επειδή βγαίνουν συνεχώς νέα συστήματα και νέα προϊόντα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να βρουν λύσεις και σε προβλήματα που μέχρι πρότινος ήταν άλυτα.

Προσοχή στα ασφαλιστικά ταμεία:
Συνήθως τα ασφαλιστικά ταμεία δεν δημιουργούν προβλήματα. Συνήθως οι γιατροί που εργάζονται στα ασφαλιστικά ταμεία γνωρίζουν την ύπαρξη των συστημάτων ουροσυλλογής, τις πεοκαλύπτρες, τους ουροσυλλέκτες και τους καθετήρες για διαλείποντες καθετηριασμούς.
Συχνά όμως δημιουργούνται προβλήματα που εάν και όταν είμαστε μεθοδικοί μπορούμε να τα αποφύγουμε.
Συχνά οι γιατροί που εργάζονται στα ασφαλιστικά ταμεία φοβούνται να συνταγογράφησουν μεγάλο αριθμό καθετήρων για διαλείποντες καθετηριασμούς, ενώ οπότε δεν έχει αναφερθεί πρόβλημα για τις πεοκαλύπτρες και για τους ουροσυλλέκτες, που όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αναγνωρίζουν και χρηματοδοτούν την αγορά 30 πεοκαλυπτρών και 30 ουροσυλλεκτών κάθε μήνα.
Στην περίπτωση όπου κάποιος ασφαλισμένος με αναπηρία συναντήσει την άρνηση του γιατρού του ασφαλιστικού ταμείου συνήθως θα αφορά την συνταγογράφηση μεγάλο αριθμό καθετήρων.
Ευρώ είναι ακριβώς που χρειάζεται μεγάλη προσοχή: Δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα χρειάζεται ωστόσο πολύ μεθοδική προσέγγιση τόσο του ίδιου του γιατρού όσο και των ασφαλιστικών οργάνων.
Για να προσεγγιστούν σωστά οι γιατροί και τα ασφαλιστικά όργανα θα πρέπει καταρχήν ο ίδιος ο ασφαλισμένος να καταλάβει την ουσία και την πραγματικότητα της συγκρότησης ενός προγράμματος διαλειπόντων καθετηριασμών:
Σύμφωνα με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα κάθε πρόγραμμα διαλειπόντων καθετηριασμών κατά κανόνα συγκροτείται από έξι καθετηριασμούς ημερησίως. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τόσο σπανίες που είναι ανύπαρκτες, είναι δυνατόν οι έξι καθετηριασμοί ημερησίως να γίνουν πέντε ή τέσσερις. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι υπό συζήτηση επειδή αφορά τον τρόπο που κάθε άνθρωπος που ζει κάτω από συνθήκες αναπηρίας θα ενσωμάτωσει το προγραμμα των διαλειπόντων καθετηριασμών στην καθημερινή του ρουτίνα.
Επειδή ωστόσο τα ασφαλιστικά ταμεία είναι επικίνδυνα γι’ αυτό το λόγο εξαρχής κάθε άνθρωπος που θέλει να μπει στο πρόγραμμα των διαλειπόντων καθετηριασμών καλό είναι εξ αρχής να ζητήσει από το ταμείο την χορήγηση 6 καθετήρων, 30 πεοκαλυπτρών και 30 ουροσυλλεκτών. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα από τα ασφαλιστικά όργανα και ενδεχομένως τους γιατρούς.

Το λιγότερο 180 καθετήρες:
Πριν πάτε στο ασφαλιστικό ταμείο θα πρέπει να γνωρίζετε πως πρέπει να ζητήσετε το λιγότερο 180 καθετήρες, 30 ουροσυλλέκτες και 30 πεοκαλύπτρες.

Γιατί 180 καθετήρες, το λιγότερο;
Ο λόγος είναι απλός: όταν η κάθε ημέρα χρειάζεται 6 καθετηριασμούς και όταν ο μήνας έχει τριάντα ημέρες τότε κάθε μήνα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 180 καθετήρες.
Οι κοινωνίες μας έχουν αλλάξει, η γνώση έχει η κοινωνικοποιηθεί, και όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι δημοσιευμένα στο ίντερνετ μαζί με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα ουροσυλλογής καθώς επίσης και τους ενδεχομενους συνδυασμούς των προγραμμάτων ουροσυλλογής.

Τα ατυχήματα είναι συχνά:
Συχνά όμως συμβαίνουν ατυχήματα και κάποιος καθετήρας μπορεί να χαλάσει ή να πέσει στο πάτωμα. Γι’ αυτό καλό και χρήσιμο είναι να ζητήσετε το ασφαλιστικό ταμείο το λιγότερο 200 καθετήρες κάθε μήνα. Τα ατυχήματα που συμβαίνουν είναι συχνά. Συχνά ο σφυγκτήρας της ουρήθρας συσπάται και δεν μπορεί να μπει εύκολα καθετήρας χωρίς να δημιουργηθεί τραυματισμός.
Είναι αυτονόητο πως στην πρώτη προσπάθεια χάνεται η αποστείρωση του καθετήρα και καλό είναι ο καθετήρας να πεταχτεί. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει οι υποψήφιοι ασφαλισμένοι να ζητήσουν περισσότερους από 200 καθετήρες το μήνα. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο κάθε απόπειρα για καθετηριασμό να είναι επιτυχής. Πάντα υπάρχουν απώλειες σε καθετήρες από αποτυχημένες προσπάθειες για καθετηριασμό.
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των καθετήρων που προορίζονται για διαλείποντες καθετηριασμούς, αυτοί οι καθετήρες είναι μιας και μοναδικής χρήσης. Αμέσως δηλαδή μετά τη χρήση πρέπει να πετιούνται. Σε περίπτωση που η πρώτη προσπάθεια για την εισαγωγή του καθετήρα είναι αποτυχημένη τότε ο καθετήρας πρέπει να πεταχτεί. Αυτός είναι ο πιο σοβαρός λόγος που τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να χορηγούν περισσότερους από 180 καθετήρες το μήνα.
Υπάρχουν και λιγότερο σοβαροί λόγοι που εξαναγκάζουν κάθε χρήστη να κάνει περισσότερους καθετηριασμός από 180 το μήνα: Ένας από τους πιο πρόχειρους λόγους είναι η συχνουρία που μπορεί να συμβεί είτε από την απορύθμιση του προγράμματος της αφόδευσης είτε ακόμη και από ένα απλό κρυολόγημα.

Προγράμματα διαλειπόντων καθετηριασμών:
Σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ έχουμε δημοσιεύσει για τα προγράμματα των διαλειπόντων καθετηριασμών. Δεν υπάρχει πρόγραμμα διαλειπόντων καθετηριασμών που να περιλαμβάνει 4 καθετηριασμούς ημερησίως. Όλα τα δημοσιευμένα προγράμματα ουροσυλλογής και τα δημοσιευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα αναφέρουν 6 καθετηριασμός ημερησίως.
Αυτό συνήθως το γνωρίζουν ή πρέπει να ο γνωρίζουν οι ουρολόγοι που εργάζονται για τα ασφαλιστικά ταμεία. Καλό είναι να τους το υπενθυμίσετε, εάν συναντήσετε το οποιοδήποτε πρόβλημα.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ευεργετική επίδραση της Θεραπευτικής Ιππασίας σε άτομα με κινητικά ελλείμματα

Η Θεραπευτική Ιππασία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου με κινητικά ελλείμματα στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και …

Ινδία: Εξαλείφθηκε η πολιομυελίτιδα

Η εξάλειψη της πολιομυελίτιδας είναι γεγονός για την Ινδία, αφού πέρασαν τρία χρόνια χωρίς κρούσμα της ασθένειας. Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν τη Δευτέρα από τότε που αναφέρθηκε το τελευταίο κρούσμα …

Πλύσεις στην ουροδόχο κύστη – Είναι ασφαλείς;

Προσοχή: Το συγκεκριμένο κείμενο περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι ιατρικές και γι' αυτό πριν εφαρμόσετε οτιδήποτε στην πράξη, θα πρέπει πρώτα να ρωτήσετε κάποιο εξειδικευμένο ιατρό. Οι πλύσεις στην …

Η Helixderm θα κυκλοφορήσει πάλι!

Πολλοί άνθρωποι με παραπληγίες, τετραπληγίες και διαβήτη χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια τη Helixderm, μια αλοιφή αμιγώς ελληνική, που εφευρέθηκε από τον ομότιμο καθηγητή του Α.Π.Θ. Βασίλη …

Αποτελούν τα βλαστοκύτταρα μελλοντική θεραπεία για τις κακώσεις νωτιαίου μυελού;

Οι Ευρωπαίοι ερευνητές έχουν όντως κάνει πρόοδο στην προσπάθεια για αναζήτηση θεραπείας για την παράλυση που προκαλούν οι κακώσεις νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ), πειραματιζόμενοι σε κλινικές δοκιμές με χρήση …