Στην βουλή για τα αναπηρικά αυτοκίνητα

Μια πολύ ενδιαφέρουσα και πληροφοριακή απάντηση έδωσε ο υπουργός οικονομίας και οικονομικών στην βουλή για τα αναπηρικά αυτοκίνητα. Στην απάντηση περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία που αφορούν τα αναπηρικά αυτοκίνητα καθώς επίσης και τη νομοθεσία που τα διέπει. Παραθέτουμε την απάντηση αυτούσια χωρίς καμία αλλαγή:

Στην με αριθμό 8500/4-3-05 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. Κ. 958/10/Α0018/22-3-05 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών η ακόλουθη απάντηση:
«Απαντώντας στην υπ’ αριθμ. 8500/4-3-05 ερώτηση, που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Μιχ. Β. Μπεκίρη σχετικά με αιτήματα για την τροποποίηση των διατάξεων ατελείας των αναπήρων Ελλήνων πολιτών και ειδικότερα ως προς τα θέματα του χρονικού διαστήματος για την ατελή αντικατάσταση των αυτοκινήτων, του κυβισμού των αυτοκινήτων και της αντικατάστασης τους λόγω κλοπής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οι δικαιούχοι ανάπηροι πολίτες μετά την πάροδο δεκαετίας από την παραλαβή επιβατικού αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, μπορούν να το μεταβιβάσουν ελεύθερα, διατηρώντας το δικαίωμα ατελούς παραλαβής άλλου επιβατικού αυτοκινήτου.
Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα ατελούς αντικατάστασης του παραληφθέντος με ατέλεια αυτοκινήτου, οποτεδήποτε πριν τη δεκαετία, εφόσον προβούν σε τελωνειακή τακτοποίησή του (καταβολή των οφειλόμενων επιβαρύνσεων ή μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο ατελείας πρόσωπο ή εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου), δικαίωμα που δεν έχει χορηγηθεί σε καμία άλλη κατηγορία δικαιούχων ατελείας προσώπων, όπως αυτή των πολυτέκνων.
Η ενδεχόμενη μείωση του προβλεπόμενου χρόνου της δεκαετίας, με βάση την οποία μεταβιβάζονται ελεύθερα από το τέλος ταξινόμησης τα αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις ατελείας των αναπήρων και αντικαθίστανται ατελώς και η οποία έχει θεσπιστεί διακριτικά προς ορισμένη κατηγορία πολιτών, θα ήταν αντίθετη προς την αρχή της χρηστής διοίκησης που σε κάθε περίπτωση πρέπει να διέπει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και την ιδιαιτερότητα που διέπει τα αυτοκίνητα των αναπήρων κατά την ατελή παραλαβή τους, η υπηρεσία μας δεν προτίθεται προς το παρόν να προβεί σε τροποποίηση των σχετικών διατάξεων για μείωση του χρόνου της ελεύθερης μεταβίβασης των αυτοκινήτων που προτείνετε.
2. Όσον άφορά το δεύτερο αίτημα για τη δυνατότητα αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου, με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, κυλινδρισμoύ κινητήρα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών από τους ανάπηρους δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, σας γνωρίζουμε, ότι με το ν.2753/99 δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους ανάπηρους Έλληνες πολίτες, που δικαιούνται ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο, να μπορούν να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο κυβισμού μεγαλύτερου των 1650 κυβικών εκατοστών, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβικά εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά αυτοκίνητα, του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης.
Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος δεν εξετάζεται, στην παρούσα φάση, για δημοσιονομικούς λόγους.
3. Όσον αφορά το τρίτο αίτημα για τη δυνατότητα ατελούς αντικατάστασης του κλαπέντος αυτοκινήτου, που είχε παραληφθεί με τις περί αναπήρων διατάξεις, σας γνωρίζουμε ότι για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, απαιτείται τελωνειακή τακτοποίηση του αυτοκινήτου που είχε παραληφθεί ατελώς, προκειμένου να ασκηθεί για δεύτερη φορά το ίδιο δικαίωμα, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωση της κλοπής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντικείμενο προς τελωνειακή τακτοποίηση (τελωνισμό, μεταβίβαση, εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου).

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι υπουργικές αποφάσεις για την ιατρική εξέταση ΑμεΑ από τα ΚΕ.Π.Α. για χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης & τα τέλη κυκλοφορίας

Κοινοποιούνται από το υπουργείο Οικονομικών (αρ.πρωτ.: Δ18Α 5039906 ΕΞ 13.11.2013) οι υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης …

Ιατρική εξέταση για απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων με γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Στις 23/10/2013 ορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών (αρ.πρωτ: Δ18Α 5038263 ΕΞ2013) η διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της …

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά & διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε (Δ18Α 5038645 ΕΞ2013) τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών …

Ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης & κυκλοφορίας αυτοκινήτων

Με νέα εγκύκλιο του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1105/13.5.2013) διευκρινίζεται ποιες γνωματεύσεις ιατρικών επιτροπών γίνονται δεκτές για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων. …

Οδηγίες για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αναπηρικών αυτοκινήτων

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνεται πως μέχρι την έκδοση νεοτέρας ΚΥΑ, δεν γίνονται δεκτές για τον τελωνισμό αναπηρικού αυτοκινήτου οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών …