Το ΙΚΑ διακόπτει τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε συνταξιούχους του ΟΑΕΕ

Με νέα εγκύκλιο (αρ. 58/5.9.2012) το ΙΚΑ ανακοίνωσε τη διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2012 και εφεξής. Σημειώνεται πως ως καταληκτική ημερομηνία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2012. Οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31-10-2012 θα διεκπεραιωθούν κανονικά.

ΘΕΜΑ: «Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/11/2012 και εφεξής»
ΣΧΕΤ.: α) το αριθ. φ.80000/2623/176/22-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) η Εγκ. 42/1983

Αθήνα, 5/9/2012
Αριθ. Πρωτ. Γ99/588
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. 58

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Ε. ΜΕΡΚΟΥΡΗ-Ε. ΤΑΣΑΚΟΥ, τηλ: 2105215272-4, FAX: 2105228747, E-mail: diefpar@ika.gr

Σε εφαρμογή των οδηγιών του κοινοποιούμενου εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, οι ασφ/νοι του ΟΑΕΕ (τ. ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) που καθίσταντο συνταξιούχοι μέχρι 31/12/2011, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ελάμβαναν παροχές Υγείας από τον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους.

Προς τούτο ο ΟΑΕΕ παρακρατούσε από τις καταβαλλόμενες συντάξεις την προβλεπόμενη εισφορά σε ποσοστό 10% (4% σε βάρος του συντ/χου και 6% σε βάρος του φορέα) και την απέδιδε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την κάλυψη των δαπανών κλάδου Ασθένειας.

Από 1/1/2012, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, ο Κλάδος Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εντάσσεται στο νέο φορέα και το σύνολο της εισφοράς 10% (συντ/χου και φορέα), επί των καταβαλλόμενων συντάξεων αποδίδεται πλέον από τον ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

1) Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν θα καταβάλλει έξοδα κηδείας για τους συντ/χους του ΟΑΕΕ που απεβίωσαν από 1/1/2012 και εφεξής. Σε περίπτωση αιτήματος για καταβολή εξόδων κηδείας σε συνταξιούχους του ΟΑΕΕ που απεβίωσαν από την παραπάνω ημερομηνία και μετά, θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι, η χορήγηση της δαπάνης ανήκει πλέον στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΕ και στη συνέχεια θα απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για:

α. Ακύρωση της υπάρχουσας ασφαλιστικής ικανότητας.

β. Ακύρωση του βιβλιαρίου υγείας του συνταξιούχου, διαγραφή του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στη συνέχεια, θα τίθεται η ένδειξη «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΑΕΕ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Οι δαπάνες εξόδων κηδείας που έχουν καταβληθεί από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά, μέσω της Εφαρμογής του ΟΠΣ / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα αναζητηθούν με δικές μας ενέργειες από τον ΟΑΕΕ.

Για τις χειρόγραφες καταβολές εξόδων κηδείας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήψη της παρούσης εγκυκλίου, θα πρέπει εγγράφως να ενημερωθεί το Τμήμα Παροχών Ασθένειας της Διοίκησης, με αναλυτική κατάσταση (Όνομα – Επώνυμο – ΑΜ ασφαλισμένου – Ημερομηνία θανάτου).

2) Με δεδομένο την σταδιακή μεταφορά των εν λόγω συνταξιούχων στον φορέα που ανήκουν, όταν προσέρχονται στις Υπηρεσίες Παροχών των Υποκαταστημάτων μας, προκειμένου να τους αποδοθούν δαπάνες για παροχές σε είδος:

α. Θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος για την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα.

β. Θα ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

γ. Δεν θα ακυρώνεται το βιβλιάριο υγείας του συνταξιούχου, θα διαγράφεται ο αναγραφόμενος ΑΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα τίθεται η ένδειξη «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΑΕΕ, ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

3) Ως καταληκτική ημερομηνία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2012.

Επομένως, από 01/11/2012 δεν θα γίνεται καμία νέα συναλλαγή με τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ. Οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31-10-2012 θα διεκπεραιωθούν κανονικά.

Aπό τη λήψη της εγκυκλίου και μετά, δεν θα εκδίδονται βιβλιάρια υγείας στους νέους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ καθώς και των μελών οικογενείας τους.

Για την ομαλή ένταξη των εν λόγω συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους στον φορέα που ανήκουν, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Με την κοινοποίηση της παρούσης, οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 42/1983, παύουν να ισχύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …