VIRGIN: διαδικτυακή πύλη για την αλληλεπίδραση ομάδων ατόμων με αναπηρίες

Η εταιρεία PhoenixKM (Βέλγιο) συντονίζει το Έργο VIRGIN που στοχεύει στην υλοποίηση μιας διαδραστικής διαδικτυακής πύλης και περιβάλλοντος εκπαίδευσης, το οποίο θα αποτελέσει ένα συγκεντρωτικό σημείο επαφής εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, με έμφαση στις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία οργανισμών και εταιρειών από το Βέλγιο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, και τη Λιθουανία.

ΒΕΛΓΙΟ, Βρυξέλλες – 26 Ιανουαρίου 2011: Υπολογίζεται ότι γύρω στα 45 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, ή ισοδύναμα το 16% των αντρών και γυναικών ηλικίας 16-64 ετών, έχουν κάποιας μορφής μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία (πηγές: 2002 EU Labour Force Survey (LFS) και 2004 EU Statistics on Incomes and Living Conditions). Μόνο το 33% αυτών των ανθρώπων δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς το είδος και/ή τη διάρκεια των εργασιών που αναλαμβάνουν ή ακόμα και ως προς τη δυνατότητα μετακίνησης από και προς τους χώρους εργασίας. Τα πραγματικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 10-50% στις χώρες μέλη της Ευρώπης. Η ασυνέπεια αυτή οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών αρωγής και ευημερίας που παρέχει η κάθε χώρα. Μεταξύ των ανθρώπων που παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς ως προς την ικανότητα τους να εργαστούν, μόνο το 28% φαίνονται να εργάζονται, ενώ μεταξύ αυτών που δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς, το ποσοστό ανέρχεται σε 68%.

Στις μέρες μας, η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει εναλλακτικές και δημιουργικές λύσεις ως προς την εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες. Πρόσφατες έρευνες, που διεξήχθησαν στα πλαίσια διαφόρων Ευρωπαϊκών Έργων, όπως τα ACCESSIBLE (www.accessible-project.eu) και AEGIS (www.aegis-project.eu) έδειξαν ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να αποκομίσουν τεράστιο όφελος από την απόκτηση ικανοτήτων στη χρήση Η/Υ, πράγμα που αποτελεί ουσιώδη κατάρτιση για εργοδότηση αλλά και κοινωνική ενσωμάτωση (βλέπε στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας). Την ίδια στιγμή, ίδιες και άλλες έρευνες ανέδειξαν ότι η έλλειψη ειδικής υποστηρικτικής εκπαίδευσης και υλικού, αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο. Επιπλέον, εξίσου σημαντικό εμπόδιο στην εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες αποτελεί η έλλειψη και άλλων ικανοτήτων, όπως το επίπεδο ανάγνωσης και γραφής, καθώς και οι μαθηματικές γνώσεις.
Το Έργο VIRGIN προσβλέπει στην πλήρωση αυτού του κενού με την παροχή προσβάσιμου και ευέλικτου εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιασμένου για χρήση κατευθείαν από άτομα με αναπηρίες, καθώς και μέσω κέντρων παροχής ειδικής εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Έργο VIRGIN θα υλοποιήσει μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα από όπου άτομα με αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση σε μεγάλο εύρος προσβάσιμων εκπαιδευτικών μαθημάτων και σοβαρών παιχνιδιών, για την απόκτηση ικανοτήτων σε θέματα ΤΠΕ. Παράλληλα, οι παροχείς ειδικής εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν αλλά και να αποκτούν ειδικά «αντικείμενα εκπαίδευσης», χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον με δυνατότητα σημασιολογικής αναζήτησης το οποίο θα εξασφαλίζει ότι ο χρήστης θα βρίσκει εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που ψάχνει. Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη από υπολογιστές γραφείου αλλά και φορητές συσκευές και θα ενσωματώνει επίσης μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης βασισμένη στο λειτουργικό Android φορητών συσκευών. Η πλατφόρμα VIRGIN θα προωθεί την επικοδομητική αλληλεπίδραση των ατομων με αναπηρίες με τους εκπαιδευτές τους. Αυτό θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες και να κερδίσουν κάποια θέση ή να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, το Έργο VIRGIN θα υλοποιήσει ένα εγχειρίδιο διδακτέας ύλης σε θέματα ΤΠΕ και ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτή, προσαρμοσμένα σε τοπικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων χωρών. Όλα τα κείμενα που θα προκύψουν από το Έργο, θα είναι αρχικά διαθέσιμα στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ολλανδικά και Λιθουανικά.
Η κοινοπραξία του Έργου αποτελείται από: Steficon (Ελλάδα), Hypertech (Ελλάδα), Hiteco (Λιθουανία), Nottingham Trent University (Ηνωμένο Βασίλειο), και EuroCy Innovations Ltd (Κύπρος). Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία PhoenixKM (Βέλγιο).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση www.virgin-project.eu και στο twitter στη διεύθυνση twitter.com/VIRGIN_project. Το Έργο VIRGIN KA3 LLL συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του «European Lifelong Learning program-subprogramme KA3 ICT».

Διαδικτυακή πύλη για την αλληλεπίδραση ομάδων ατόμων με αναπηρίες (Virtual portal for ImpaiRed Groups Interaction – VIRGIN)
Αριθμός Έργου: 511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW
Ακρωνύμιο: VIRGIN
Τίτλος Έργου: Virtual portal for ImpaiRed Groups Interaction
Έναρξη: 01 Ιανουαρίου 2011
Διάρκεια: 36 Μήνες
Επικοινωνία: info@phoenixkm.eu

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από …

Γίνε Blogger Οδικής ασφάλειας & λάβε μέρος στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας

Τα τροχαία ατυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των νέων ηλικίας 15-19 ετών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αντίληψη ότι τα τροχαία ατυχήματα είναι …

Ευρήματα έρευνας – Εκπαίδευση σε ΤΠΕ και μαθησιακές εμπειρίες ατόμων με αναπηρίες

Το Έργο ViPi δημοσίευσε τα ευρήματα της Έρευνας Ενδιαφερομένων – Ενοποίηση και συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων, καθώς και τη “Μεθοδολογία έρευνας & τελευταίες εξελίξεις στις σχετικές τεχνολογίες”. …

ATLEC – Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες μέσω ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Από τις αρχές του 2012 ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια προσπάθεια από μια ομάδα οργανώσεων που σχετίζονται με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και το e-learning για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού …

Πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων από το ΙΚΑ αντικαθιστά το «Βοήθεια στο σπίτι»

Στα μέσα του Φεβρουαρίου 2012 και με την «ευκαιρία» του εφαρμοστικού νόμου για το μνημόνιο ΙΙ κατατέθηκε τροπολογία σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η συγκρότηση μιας μόνιμης δομής παροχής υποστήριξης …

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»

Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ΕΣΑμεΑ στην Κυπριακή «Κάρτα Αναπηρίας»: Ενα επικίνδυνο «αγκάθι» στην επί χρόνια αδελφική σχέση της Ελληνικής και της Κυπριακής συνομοσπονδίας ΑμεΑ. Ζητείται η αποχώρηση …

Κονδύλια για νεανική επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με 1.000.000 ευρώ

Αρχίζει από Παρασκευή 1η Ιουλίου η υποβολή προτάσεων από νέους ηλικίας έως 40 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Η …

Έργο AEGIS: Διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες

Το έργο AEGIS πραγματοποιεί το τελικό workshop του και το 2ο διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 28-30 Νοεμβρίου 2011, με τίτλο «Η Προσβασιμότητα Φτάνει Παντού», φέρνοντας κοντά τόσο ανθρώπους με …