“Ίσες Ευκαιρίες για Όλους: Σοσιαλιστές για μια πιο δίκαιη κοινωνία”

Συμμετοχή της Ευρωβουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευαγγελίας Τζαμπάζη στη Διάσκεψη για της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Ίσες Ευκαιρίες για Όλους: Σοσιαλιστές για μια πιο δίκαιη κοινωνία”, Βρυξέλλες 3-4 Ιουλίου.
«Εμείς, οι σοσιαλιστές, ανήκουμε στην παράταξη που αντιμετώπιζε πάντα τους πολίτες ως ενεργούς συντελεστές της κοινωνικής και δημόσιας ζωής. Αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε πάντα για μια πολιτεία που εξασφαλίζει ίση αυτονομία, αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, που βασίζεται στη συμμετοχή όλων των πολιτών, ανεξάρτητα φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας, ή αναπηρίας» δήλωσε η Ευρωβουλευτής κατά την ομιλία της στη Διάσκεψη της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Παράλληλα η κ. Τζαμπάζη πρόσθεσε:

«Κάθε αποκλεισμός, εμάς τους δημοκράτες και σοσιαλιστές, μας πληγώνει. Μας κοστίζει κοινωνικά, μας κοστίζει πολιτικά, οικονομικά, μας κοστίζει ηθικά. Γι’ αυτό και μιλάμε για μια κοινωνία αξιών. Μια κοινωνία που βάζει ψηλά τον πήχη των αξιών.
Όπως έχει τονίσει και ο Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, Γιώργος Παπανδρέου, όραμα μας είναι η συμμετοχική κοινωνία, η κοινωνία που αντέχει στην κριτική και τη διαφορετικότητα, αυτή που συμπεριλαμβάνει και δεν περιθωριοποιεί τους πολίτες, ώστε να μπορεί να διαμορφώνει τη δημοκρατική συνείδηση και να μην αποκλείει την αλλαγή και τον επαναπροσδιορισμό της. Εκφραστής της άποψης ότι η πολιτική χρειάζεται την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των κοινωνικών ομάδων, απέδειξε έμπρακτα ότι θέλει τα άτομα με αναπηρία στο προσκήνιο και όχι στο περιθώριο της πολιτικής. Ως αποτέλεσμα των επιλογών του, έχω την τιμή να σας μιλώ σήμερα με την ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η βιωματική μου εμπειρία σε σχέση με την αναπηρία 46 χρόνια, η συμμετοχή και συμβολή μου στο κίνημα των ατόμων με αναπηρία 25 χρόνια τώρα και η θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δίδαξαν, και νομίζω ότι αυτό ισχύει για τους περισσότερους από εμάς, ότι οι πολίτες με αναπηρία είμαστε ουσιαστικά «ανάπηροι» λόγω των συμπεριφορών, των προκαταλήψεων και των φραγμών που υπάρχουν στο περιβάλλον μας και μας εμποδίζουν να απολαμβάνουμε ίσες ευκαιρίες με τους πολίτες χωρίς αναπηρία.
Γι’ αυτό και προτεραιότητα της δράσης μας οφείλει να είναι, η διαμόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων και συνθηκών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, κάνοντας πραγματικότητα την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό αφενός γιατί η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφετέρου γιατί είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους μας καθώς πάνω από 50 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άτομα με αναπηρία.
Σε διεθνές επίπεδο, η υιοθέτηση της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο στον τομέα των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ, περιέχοντας διατάξεις που αφορούν στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση των ΑΜΕΑ καλύπτει ένα σημαντικό κενό στο διεθνές δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εκείνο που χρειάζεται τώρα να εξασφαλιστεί είναι η σωστή εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης από τα μέρη που την έχουν επικυρώσει-μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει ωστόσο, να αναγνωρίσει κανείς ότι πολλά πράγματα πρέπει ακόμα να γίνουν προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου αυτού σε ολόκληρη τη διευρυμένη Ευρώπη.

Όπως πιστοποιεί το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών αισθάνεται ότι οι διακρίσεις είναι ευρύτατα διαδεδομένες (64%) ενώ το 79% πιστεύει ότι το να είναι κανείς άτομο με αναπηρία αποτελεί μειονέκτημα στην κοινωνία τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των ανισοτήτων.

Θεωρώ ότι η θέσπιση μιας περιεκτικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ζητήματα αναπηρίας που θα ενισχύει την προστασία έναντι των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης αλλά και θα την επεκτείνει σε όλους τους τομείς της ζωής είναι πραγματικά πολύτιμη, και στα πλαίσια της προσπάθειάς μας αυτής στηρίζουμε την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία με τίτλο «1million4disability» για συγκέντρωση υπογραφών υπέρ ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία.

Η θέσπιση νέων νόμων που να διασφαλίζουν τα ίσα δικαιώματα σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι από μόνη της αρκετή για να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες. Πέρα από την αντιμετώπιση των αρχιτεκτονικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ, χρειάζεται επίσης να πετύχουμε την αλλαγή των νοοτροπιών έναντι στην αναπηρία, να δώσουμε κίνητρα που να προωθούν αλλαγές στη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης. Η αλλαγή των νοοτροπιών είναι ένας αρκετά δυσκολότερος στόχος να επιτευχθεί, δεδομένου ότι είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που απαιτεί να εξεταστεί σε μια δομημένη και σφαιρική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών 2007 είναι καθοριστικής σημασίας καθώς επιδιώκουν ακριβώς αυτό, την καταπολέμηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των διακρίσεων που υφίστανται κάποια άτομα-μεταξύ άλλων-λόγω αναπηρίας, αλλά και να ξεκινήσει τη συζήτηση για τα οφέλη της πολυμορφίας τόσο για τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες όσο και για τα άτομα.

Ο στόχος της προώθησης μιας πιο δίκαιης και συνεκτικής κοινωνίας, στην οποία η διαφορετικότητα θα χαίρει πλήρους αναγνώρισης και εκτίμησης επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης από όλα τα κράτη μέλη δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης σε ζητήματα διακρίσεων όπως για παράδειγμα συναντήσεις και εκδηλώσεις, εκστρατείες ενημέρωσης, προώθησης και εκπαίδευσης, έρευνες και μελέτες σε κοινοτική ή εθνική κλίμακα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύεται ο πιο ενεργός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και έχει ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη νομικού πλαισίου και στη χάραξη πολιτικής για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης. Το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόμων με Αναπηρία 2003, αποτέλεσε την απαρχή ενός μεγάλης εμβέλειας προγράμματος για την επίτευξη σαφών, συγκεκριμένων, απτών αποτελεσμάτων, έδωσε την ευκαιρία για ευαισθητοποίηση σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, και αποτέλεσε το έναυσμα για την αναθεώρηση και υιοθέτηση αρκετών νομοθετικών πρωτοβουλιών σε διάφορες χώρες της ΕΕ με στόχο την επίτευξη ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες.

Το Έτος σηματοδότησε την έναρξη μιας δυναμικής διαδικασίας που βρήκε σαφή έκφραση μέσα από την υιοθέτηση το 2004 ενός Ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την αναπηρία με χρονικό ορίζοντα το 2010. Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ένταξη των θεμάτων που αφορούν την αναπηρία σε όλες τις σχετικές κοινοτικές πολιτικές και η λήψη συγκεκριμένων δράσεων σε καθοριστικής σημασίας τομείς για την προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.

Πολύ μεγάλη επιτυχία αποτελεί επίσης το ότι καταφέραμε να μετατρέψουμε την αρχή της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ με το νέο κανονισμό που ψηφίσαμε τον Ιούλιο του 2006. Άλλες πρόσφατες επιτυχημένες ενέργειες που σχετίζονται με τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για εισαγωγή ή ενίσχυση των κριτηρίων προσβασιμότητας περιλαμβάνουν το νέο Κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των προσώπων με μειωμένη κινητική ικανότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς ενώ εκκρεμεί επίσης σχετική έκθεση για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.
Εμείς, οι σοσιαλιστές, σύντροφοι, πιστεύουμε σταθερά στην προτεραιότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας, αξίες που χαρακτηρίζουν την ταυτότητά μας και αποτελούν ταυτόχρονα τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Γι΄ αυτό και είναι ανάγκη να εμπλουτίζουμε τις παραδοσιακές πολιτικές μας, που σκοπεύουν στην καθολική κοινωνική πρόνοια και την παροχή των βασικών συλλογικών αγαθών σε όλους, με στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες απευθύνονται προς αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη.
Στο πλαίσιο αυτό, πολιτικοί, φορείς εκπροσώπησης των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, ερευνητές και εμπειρογνώμονες, αλλά και κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης, δουλεύοντας συλλογικά, με επικοινωνία και συνεργασία, μπορούμε να συνεισφέρουμε στην διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης πολιτικής ενσωμάτωσης και ένταξης των ΑΜΕΑ στην κοινωνία.
Για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής απαιτείται ένα σύνολο συνδυασμένων και αλληλοσυμπληρούμενων μέτρων οικονομικής, εκπαιδευτικής, στεγαστικής και προνοιακής μορφής τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, να υλοποιούνται και να αναπροσαρμόζονται συντονισμένα. Σας ευχαριστώ πολύ».
Η διημερίδα εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για όλους με στόχο να συνεισφέρει στο διάλογο για τα οφέλη της πολυμορφίας καθώς επίσης και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και δράσεων της σοσιαλιστικής ομάδας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τέσσερις κύκλοι συζητήσεων που θα επικεντρώθηκαν: α) στη δράση της ΕΕ κατά των διακρίσεων: παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης, προκλήσεις και προοπτικές, β) στις ίσες ευκαιρίες στους τομείς της απασχόλησης: δράση κατά των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, γ) στις περιπτώσεις πολλαπλών διακρίσεων και δ) στη δέσμευση των Σοσιαλιστών για ίσες ευκαιρίες. Στο τέλος της διάσκεψης, τα μέλη της Σοσιαλιστικής Ομάδας υιοθέτησαν Διακήρυξη για την πολιτική προσέγγιση της ομάδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών.

Στη Διάσκεψη συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τις διοργανικές σχέσεις και την επικοινωνιακή στρατηγική κ. Margot Wallström, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και τις Ίσες Ευκαιρίες κ. Vladimir Spidla, εκπρόσωπος της Πορτογαλικής Προεδρίας, κ. Jorge Lacào, μέλη της Σοσιαλιστικής Ομάδας, καθώς επίσης και ένας μεγάλος αριθμός εκπρόσωπων ευρωπαϊκών και εθνικών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ευαγγελία Τζαμπάζη
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
5-6-2007

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ για την εισαγωγή ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2013-2014

Εκδόθηκε στις 17-01-2013 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των ΑμεΑ χωρίς εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβάστε την εγκύκλιο που έχει ως θέμα «Σχετικά με την …

Πολιτικός πρόσφυγας με ακρωτηριασμό μιλάει σε ντοκιμαντέρ για τη μετανάστευση στην Ελλάδα [video]

Ένα πολύ καλογυρισμένο ντοκιμαντέρ με τίτλο "How Much Further?" («Πόσο Μακριά Ακόμα;») από τον κινηματογραφιστή Matthias Wiessler, για το μεγάλο θέμα της μετανάστευσης και των πολιτικών προσφύγων …

Η Διεθνής Αμνηστία παραδίδει υπογραφές στο Ν. Δένδια για την υπόθεση του Μανώλη Κυπραίου [Video]

Έναν περίπου χρόνο μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο kamarinia.gr (Οκτώβριος 2011) ο Μανώλης Κυπραίος - ο δημοσιογράφος που στα επεισόδια του Ιουνίου του 2011 έχασε την ακοή του (και την αίσθηση της …

Διαδηλωτής στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην Πλατεία Συντάγματος στις 9/10/2012 στις διαδηλώσεις για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελάριου στην Ελλάδα. Σπάνια φωτογραφία με εξαιρετικά χρώματα και φόντο, μάλλον …

∆ιάκριση εις βάρος πατέρων µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, που έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, έχει επισημάνει την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νομού 3865/2010, που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης …

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρίες κατά τις εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών παρέχει πληροφορίες για τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους πολίτες με αναπηρία για την απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις …

Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το παρακάτω σχέδιο νόμου, κυρώνοτας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το Προαιρετικό Πρωτοκόλλο της …