Ποια προγράμματα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ

O ΟΑΕΔ αποτελεί το δημόσιο φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης μέσα από το ευρύ δίκτυο υπηρεσιών «πρώτης γραμμής», το οποίο διαθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο, είχε από την πρώτη στιγμή εικόνα των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή άρχισε εμφανώς να εκδηλώνεται από τα τέλη του 2009, και κυρίως από το 2010 και μετά, στο πλαίσιο και της διεθνούς αρνητικής συγκυρίας.
Διαβάστε περισσότερα …

Ο ΟΑΣΑ αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο

Διαμαρτυρία στη διοίκηση του ΟΑΣΑ, επειδή αρνήθηκε να προσλάβει ανάπηρο που είχε επιλεγεί μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, έκαναν την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) και η Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Κάτω από την πίεση ο οικονομικός υπεύθυνος της διοίκησης του Οργανισμού δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στη διαδικασία πρόσληψης του εργαζόμενου.
Διαβάστε περισσότερα …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και τους συγγενείς αυτών:
Διαβάστε περισσότερα …

Συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων / Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει διευκρινίσεις σε σχέση με την συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αναφέρεται στο dikaiologitika.gr, με την μορφή των ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι διευκρινίσεις αφορούν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα των πολιτικών υπαλλήλων του δημοσίου.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων:
Διαβάστε περισσότερα …

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του N. 2643/98 έτους 2013

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 627/19-3-2013) η λίστα του δεύτερου 50% των επιτυχόντων του Ν. 2643/1998, συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων του Ν. 2643/98 που εκκρεμούν από παλαιότερες προκηρύξεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας υπαλλήλων λόγω αναπηρίας

Με εγκύκλιο στις 11/2/2013 (αριθμ.πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469), το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοίνωσε την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που αναμορφώνουν θεσμούς του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σχετικά με την κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων, τη διαθεσιμότητα, αλλά & την κατάργηση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων που ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Δείτε ποιοι υπάλληλοι με αναπηρία εξαιρούνται.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012

Το ΙΚΑ ενημερώνει με επείγον έγγραφό του (αρ.πρωτ. Α41/1/3.4.2012) τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων που ισχύουν για το έτος 2012, όπως ισχύουν από 14/2/2012, για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών (μειωμένα κατά 22%) και για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών (μειωμένα κατά 32%). Επίσης, κοινοποιούνται οι πίνακες με τα κατώτατα όρια μισθών ημερομισθίων και της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Στον Οδηγό γίνεται ειδική αναφορά και στην εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία:
«Ο δημόσιος υπάλληλος δεν προβάλλει γραφειοκρατικά ή άλλα προσκόμματα σε βάρος προσώπων (π.χ. καθυστέρηση χειρισμού υποθέσεων), εξαιτίας του φύλου τους, ή της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους, της θρησκείας ή των πολιτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού τους.»

Ακολουθεί ο «Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς» που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή «Ο Συνήγορος του Πολίτη». Στον Οδηγό δίνονται οδηγίες στους δημοσίους υπαλλήλους ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς τους απέναντι στους πολίτες, ενώ συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των κανόνων με την αντίστοιχη παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων που διέπουν τη λειτουργία του δημοσίου υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Διαβάστε περισσότερα …

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή του ν.4046/2012 – Κατώτατα όρια μισθών, αμοιβή νέων κάτω των 25 ετών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. 4601/304/12.3.2012), παρέχονται διευκρινίσεις επί της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμ. 6/28-2-2012) σε θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, νόμιμα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, την αμοιβή των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κ.λπ.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης για τους μακροχρόνια άνεργους και τα μέλη οικογενείας τους, ανακοινώθηκε με επείγον έγγραφο του ΙΚΑ (αριθ. πρωτ.: Α11/129/28.2.2012). Παρατείνεται έως 30 Απριλίου 2012 η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας, ενώ στο έγγραφο δίνονται οδηγίες χορήγησης/παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας και για το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του Ν.2643/1998 έτους 2012

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 24/2/2012, ανακοινώθηκε η κατανομή (από τους τελικούς πίνακες τοποθετήσεων) των μισών επιτυχόντων της προστατευόμενης κατηγορίας του Ν.2643/1998, για 225 θέσεις: άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και άνω (ΑΜΕΑ: 173 θέσεις) και όσοι έχουν τέκνο ή αδερφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων (ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ: 52 θέσεις), για τις θέσεις του Δημοσίου Τομέα έτους 2008, στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ. Διαβάστε αναλυτικά:
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

Με έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 22/2/2012 δίνονται διευκρινίσεις για ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο». Σημειώνεται πως οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Συγκεκριμένα, αν το καθαρό ποσό που θέλει να εισπράξει ο εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 1,25, τότε θα προκύψει το ποσό του εργοσήμου που πρέπει να αγορασθεί.
Διαβάστε περισσότερα …

Αναπηρικές συντάξεις: Προϋποθέσεις και ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων με αναπηρία

Με την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων η αξιολόγηση των ασφαλισμένων με αναπηρία γίνεται πια από τα νεοσύστατα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας – ανεξαρτήτως ταμείου, ενώ νέο καθεστώς έχει τεθεί σε ισχύ για τις συντάξεις αναπηρίας. Σύμφωνα με άρθρο στο ethnos.gr (26/1/2012), η διαδικασία είναι αυστηρότατη και στόχος είναι σταδιακά το ποσοστό των αναπηρικών συντάξεων να πέσει από το 14% στο 9%, ώστε να προσεγγίσει τον κοινοτικό μέσο όρο.
Διαβάστε περισσότερα …

Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας στις 17/1/2012 δίνεται αναλυτική κατ’ άρθρον περιγραφή με διευκρινίσεις και παραδείγματα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της απόφασης 3701/55/22−11−2011 του ΟΑΕΔ και την καλύτερη ενημέρωση των ανέργων σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ. Διαβάστε τί ισχύει στην περίπτωση επιδοτούμενων (ή μη) ανέργων με αναπηρία.
Διαβάστε περισσότερα …

Τελικός Πίνακας Τοποθετήσεων επιτυχόντων του Ν. 2643/98 για Περιφερειακές Δ/νσεις Πελοποννήσου & Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ανακοίνωσε στις 10 Νοεμβρίου 2011 τους τελικούς πίνακες τοποθέτησης προστατευομένων του Ν.2643/98 σε θέσεις του Δημόσιου τομέα έτους 2008, της προκήρυξης με αρ. 4136/19-6-08, όπως αυτοί καταρτίστηκαν από τις Επιτροπές του άρθρου 9 που έχουν έδρα τους τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σε Καβάλα και Πάτρα.
Διαβάστε περισσότερα …

ΙΚΑ: Παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 2639/98. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. Α21/449/3 (21/10/2011) παρατείνεται η έναρξη ασφάλισης των πιο πάνω απασχολούμενων έως 31/12/2011.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Οικονομικών: Πλεονάζον προσωπικό και εργασιακή εφεδρεία

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε εγκύκλιο στις 12 Σεπτεμβρίου για την άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986 περί εργασιακής εφεδρείας. Οι φορείς (που βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο και στους οποίους περιλαμβάνονται και φορείς/κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες) θα πρέπει να προβούν ταχύτατα, έως 26 Σεπτεμβρίου, στην εκτίμηση πλεονάζοντος προσωπικού του φορέα τους (τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζομένων) που θα μπορούσε να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Διαβάστε περισσότερα …

Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Διεύρυνση δυνατότητας χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών για υπαλλήλους Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α.

Διεύρυνση της δυνατότητας χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών έως 5 χρόνια ή μειωμένο ωράριο για ανάλογο χρονικό διάστημα, προβλέπουν νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Διαβάστε περισσότερα …