Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα αναπηρίας σε παιδί με σύνδρομο Down και βαριά νοητική υστέρηση.
Διαβάστε περισσότερα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να περάσουν πάλι από ΚΕΠΑ. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της υπουργικής αποφάσεως:
Διαβάστε περισσότερα …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και υπερωριακή εργασία και επιπλέον δεν ισχύουν γι’ αυτούς τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εκάστοτε ΕΓΣΣΕ, αλλά ο μισθός τους ρυθμίζεται με συμφωνία και σε περίπτωση που δεν συμφωνήθηκε, οφείλεται ο συνηθισμένος μισθός.
Διαβάστε περισσότερα …

Απαλλαγή αναπήρων από το τέλος επιτηδεύματος: η τροπολογία

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις τροπολογίας (στις 8/11/2013) πάνω σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θεσπίζεται, για κοινωνικούς λόγους, απαλλαγή από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για το έτος 2013 (άρθρο 31 του ν.3986/2011) σε επιτηδευματίες με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80%. Διαβάστε αναλυτικά την τροπολογία:
Διαβάστε περισσότερα …

Άδεια διαμονής για όσους εργάζονται ως συνοδοί ατόμων με αναπηρία ≥ 80%

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ: οικ.43574/2013) για τις προϋποθέσεις χορήγηση ή/και ανανέωσης άδειας διαμονής για εργασία στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών που εργάζονται ως συνοδοί και προσωπικοί βοηθοί ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:
Διαβάστε περισσότερα …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και τους συγγενείς αυτών:
Διαβάστε περισσότερα …

Εθνικό πρότυπο για τη φιλικότητα επιχειρήσεων και οργανισμών προς ΑμεΑ

Το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης, χρήσης και αξιοποίησης, από όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς, των προϊόντων και υπηρεσιών, των χώρων εργασίας και των δημόσιων χώρων γίνεται όλο και πιο σημαντικό και κρίσιμο για την κοινωνίες μας αλλά και για τις επιχειρήσεις.
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που επικυρώθηκε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή με τον Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’/11.04.2012, αναφέρει στο άρθρο 4-Γενικές Υποχρεώσεις:
Διαβάστε περισσότερα …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η προώθηση του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας.
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4152/2013 – Οι διατάξεις για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)

Ο Νόμος 4152/2013 με θέμα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 & 4127/2013» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και εκτός των άλλων περιλαμβάνει και τις διατάξεις που αφορούν στο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). Διαβάστε στην υποπαράγραφο Α.7 σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή (0,5) προσδιορισμού Ε.Ε.Τ.Α. – ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες οι προϋποθέσεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργόσημου κατά 25% (άρθρο 74). Για ενημέρωση των αναγνωστών, αρκεί να αναφέρουμε πως οι προσωπικοί βοηθοί των ανθρώπων με αναπηρίες αμείβονται με εργόσημο, ενώ ο συγκεκριμένος νόμος δεν προβλέπει τη συνέχιση της καταβολής των αναπηρικών επιδομάτων.
Διαβάστε περισσότερα …

Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του N. 2643/98 έτους 2013

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 627/19-3-2013) η λίστα του δεύτερου 50% των επιτυχόντων του Ν. 2643/1998, συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων του Ν. 2643/98 που εκκρεμούν από παλαιότερες προκηρύξεις.
Διαβάστε περισσότερα …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της σχετικής συνταγματικής επιταγής (παράγραφος 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας» ), οι διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της Χώρας οφείλουν να διευκολύνουν τους πολίτες με αναπηρία αλλά και τα άτομα που, λόγω γραμματικής αδυναμίας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κατά τις συναλλαγές τους με τη διοίκηση, ενεργώντας κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Διαβάστε περισσότερα …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α’ 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους πολίτες με αναπηρία πάνω στον N. 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016), ο οποίος είχε ψηφιστεί & δημοσιευθεί μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα με ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012. Διαβάστε με προσοχή!
Διαβάστε περισσότερα …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που αναμορφώνουν θεσμούς του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, σχετικά με την κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων, τη διαθεσιμότητα, αλλά & την κατάργηση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων που ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Δείτε ποιοι υπάλληλοι με αναπηρία εξαιρούνται.
Διαβάστε περισσότερα …

Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την κρίση ως μη ανάπηρων των προσώπων που επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά στον ΟΑΕΕ

Σε συνέχεια των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών και ύστερα από υποβληθέντα ερωτήματα στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την αρμοδιότητα ή μη των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) να κρίνουν ως μη ανάπηρα τα πρόσωπα που αιτούνται συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισής τους στον ΟΑΕΕ, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Διαβάστε περισσότερα …

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων

Κυρώνεται και έχει την ισχύ του άρθρ. 28 του Συντάγματος η 159 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας “για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων,:η οποία ψηφίστηκε το 1983 στη Γενεύη από τη Γενική Συνδιάσκεψη του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην εξηκοστή ένατη σύνοδό της και που το κείμενό της στο γαλλικό πρωτότυπο και την ελληνική του μετάφραση είναι το ακόλουθο:
Διαβάστε περισσότερα …

Ν. 4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Διαβάστε το ΦΕΚ 79/Α’/9.4.2012 για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 79/Α’/9.4.2012 ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, του οποίου η εφαρμογή ξεκινά από τον Ιούλιο του 2012. Παραθέτουμε τα περιεχόμενα των άρθρων του και επισυνάπτουμε σε μορφή pdf το σχετικό ΦΕΚ.
Προσοχή στα Άρθρα 26-27, σχετικά με τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Διαβάστε περισσότερα …

Νόμος 4075/2012: Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ

Διαβάστε στο Άρθρο 26 για την εξαίρεση των μερισματούχων με αναπηρία του ΜΤΠΥ από την περικοπή της επικουρικής σύνταξης, στα Άρθρα 29-30 για την παρακράτηση μέσω του ΙΚΑ για την παροχή κατ’ οίκον φροντίδας, και στο Άρθρο 35 για τροποποιήσεις του Ν.2643/1998 σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν προσωπικό με αναπηρία.

Συγκεντρώσαμε κάποιες από τις ρυθμίσεις για τα θέματα ασφάλισης στο νέο Νόμο 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 89/11-04-2012) του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίες αφορούν σε συνταξιοδότηση αναπήρων και συγγενών αυτών, καθώς και σε τροποποιήσεις στις προσλήψεις αναπήρων μέσω του ν. 2643/1998.
Διαβάστε περισσότερα …