Ν. 4067/2012: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Διαβάστε το ΦΕΚ 79/Α’/9.4.2012 για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 79/Α’/9.4.2012 ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, του οποίου η εφαρμογή ξεκινά από τον Ιούλιο του 2012. Παραθέτουμε τα περιεχόμενα των άρθρων του και επισυνάπτουμε σε μορφή pdf το σχετικό ΦΕΚ.
Προσοχή στα Άρθρα 26-27, σχετικά με τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

Τα Άρθρα του Νόμου 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»:

 • Πεδίο εφαρμογής: (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (δομικό έργο, εγκατάσταση, ειδικό κτίριο, εκσκαφή, ελεύθερο ύψος): (άρθ. 2)
 • Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών: (άρθ. 3)
 • Άδειες δόμησης: (άρθ. 4)
 • Χρήση κτιρίου: (άρθ. 5)
 • Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς: (άρθ. 6)
 • Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα: (άρθ. 7)
 • Ειδικές περιπτώσεις: (άρθ. 8 )
 • Δουλείες σε ακίνητα: (άρθ. 9)
 • Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές: (άρθ. 10)
 • Συντελεστής δόμησης: (άρθ. 11)
 • Ποσοστό κάλυψης: (άρθ. 12)
 • Συντελεστής όγκου: (άρθ. 13)
 • Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων: (άρθ. 14)
 • Ύψος κτιρίου – αφετηρία μέτρησης υψών – πλάτος δρόμου: (άρθ. 15)
 • Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου: (άρθ. 16)
 • Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις: (άρθ. 17)
 • Φυτεμένα δώματα: (άρθ. 18)
 • Κατασκευές πάνω από το κτίριο: (άρθ. 19)
 • Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους: (άρθ. 20)
 • Προσωρινές κατασκευές: (άρθ. 21)
 • Παρόδια στοά: (άρθ. 22)
 • Υφιστάμενα κτίρια: (άρθ. 23)
 • Χαμηλά κτίρια: (άρθ. 24)
 • Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης: (άρθ. 25)
 • Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων: (άρθ. 26)
 • Ειδικές διατάξεις: (άρθ. 27)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθ. 28)
 • Άρθρο 29.
 • Άρθρο 30.
 • Ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων (άρθ. 31)
 • Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης (άρθ. 32)
 • Χρηματοδότηση και ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθ. 33)
 • Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 34)
 • Καταργούμενες διατάξεις (άρθ. 35)
 • Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (άρθ. 36)
 • Αρθρο 37.
 • Τροποποίηση στο ν.δ. 721/1970 (Α’ 251) περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού Ενόπλων Δυνάμεων (άρθ. 38)
 • Άρθρο 39.
 • Άρθρο 40.
 • Άρθρο 41.
 • Άρθρο 42.
 • Άρθρο 43.
 • Άρθρο 44.
 • Άρθρο 45.
 • Άρθρο 46.
 • Άρθρο 47.
 • Έναρξη ισχύος (άρθ. 48)

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απόδοση ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε επιτυχώς σε δύο περιπτώσεις μη απόδοσης ποσοστού αναπηρίας σε παιδιά με συνέπεια την απώλεια επιδόματος αναπηρίας. Στη μία περίπτωση, χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Άρειος Πάγος: Δεν ισχύουν οι υπερωρίες και οι προσαυξήσεις για οικόσιτους βοηθούς

Οικόσιτοι Οικιακοί μισθωτοί. Η εργασιακή τους σχέση δεν διέπεται από τις ειδικές διατάξεις για το χρόνο εργασίας των μισθωτών, για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, ημέρες αναπαύσεως, υπερεργασία και …

Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας

Εγκύκλιος τού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τις εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Διαβάστε τί ισχύει για τους υπαλλήλους με αναπηρία και …

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο – Νόμος 4074/2012

Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή, προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα ΑμεΑ και η …

Ν. 4144/2013: Παράταση αναπηρικής σύνταξης σε καθυστερήσεις ΚΕ.Π.Α. – Στο 25% οι ασφαλιστικές εισφορές εργοσήμου

Με τον συγκεκριμένο νόμο (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων κατά 6 μήνες, όταν ο ασφαλισμένος βρίσκεται στη λίστα αναμονής των ΚΕΠΑ (άρθρο 66), ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές …

Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, …

Οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τους ΑμεΑ πάνω στο Ν.4093/2012

Επείγει να διαβάσετε τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012) που έφερε δυσάρεστες αλλαγές για τους …

Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων – Διαθεσιμότητα – Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ – Εξαιρέσεις αναπήρων

Διαβάστε τις νέες ρυθμίσεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του …